Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Website aanpassingen 5.0

Website aanpassingen 5.0

21-11 Website is aangepast op 21 november 2018 m.b.t. Extranet>KBO-PCOB vernieuwt.

Ten behoeve van de bijeenkomst op 30 november a.s. heeft zowel KBO Noord-Holland als KBO Overijssel gereageerd op de vragen van Theo Camps, gespreksleider op 30 november. Beide brieven zijn te lezen op Extranet, pagina KBO-PCOB vernieuwt.

terug naar overzicht