Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Website aanpassing 13.0

Website aanpassing 13.0

07-1 Website is aangepast op 7 januari 2019 m.b.t. het samenwerkingsformaat voor afdelingen van KBO-PCOB. Tevens is er infomattie toegevoegd m.b.t. de website voor Reis-en Activiteitencommissies.

Voor de samenwerking tussen KBO en PCOB-afdelingen is een format beschikbaar op Extranet. U vindt dit format op pagina Activiteiten en Producten, tabblad Samenwerking KBO-PCOB.

Tevens is op de pagina Activiteiten en Producten informatie geplaatst m.b.t. de nieuwe website voor de leden van de Reis- en Activiteitencommissies van afdelingen.

terug naar overzicht