Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Belangrijke datums voor uw agenda

 

Belangrijke data voor uw agenda
09 april 2014 Voorzitters en penningmeesters overleg
16 april 2014 Alg. ledenvergadering
29 april 2014 Uitnodiging "Roze ouderen"
half juni 2014 Info bijeenkomst over veranderingen in de ouderenzorg bij de Gemeente
19 juni 2014 Netwerkbijeenkomst NUZO en ouderenpanel
september-oktober webmastersbijeenkomst
19 nov. 2014 Alg. ledenvergadering
27 nov. 2014 Netwerkbijeenkomst NUZO en ouderenpanel