Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Belastingservice

De belastingservice is een samenwerkingsproject van de ouderenorganisaties KBO en PCOB. Zowel landelijk als provinciaal en plaatselijk wordt samengewerkt.

De Belastingservice is bestemd voor leden van de ouderenbonden. Iemand die geen lid is, maar lid wil worden om van deze service gebruik te kunnen maken, wordt geholpen.

Deze service is alleen toegankelijk voor leden van een van de ouderenorganisaties (KBO en PCOB). Bovendien gelden nog een aantal andere criteria. Zo is de Belastingservice er voor mensen die:
- gepensioneerd zijn met een inkomen tot 35.000 per jaar voor alleenstaande of 50.000 voor een echtpaar;
- een eenvoudige aangifte hebben.

De belastinginvuller gaat na het invullen van het formulier ook na of het lid in aanmerking komt voor de zorg- en/of huurtoeslag en of de nodige formulieren hiervoor zijn ingevuld. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal de invuller helpen bij het invullen van de betreffende formulieren of het lid doorverwijzen naar een deskundig iemand.

Voor de hulp die de vrijwilligers bieden, wordt een kleine vergoeding (max. 12 per huishouden) gevraagd om tegemoet te komen aan gemaakte reiskosten, porto- en/of drukkosten.

Wilt u gebruik maken van deze Belastingservice, dan kunt u contact opnemen met de afdeling waarvan u lid bent of met KBO provincie Utrecht.