Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Belastingservice

De belastingservice is een samenwerkingsproject van de ouderenorganisaties KBO, ANBO en PCOB. Zowel landelijk als provinciaal en plaatselijk wordt samengewerkt.

De Belastingservice is bestemd voor leden van de ouderenbonden. Iemand die geen lid is, maar lid wil worden om van deze service gebruik te kunnen maken, wordt geholpen.

De service is bedoeld voor leden van 65 jaar en ouder met een inkomen dat enkel bestaat uit een AOW-uitkering of AOW met een aanvullend klein pensioen.
Als inkomensgrens wordt voor een alleenstaande 26.071,-aangehouden en voor gehuwden/samenwonenden een bedrag van 41.880,-.

Het gaat bij deze service om leden met een eenvoudige aangifte, zoals het E- of T-biljet. Uitgesloten zijn aangiften met gegevens die bestemd zijn voor box II.

De belastinginvuller gaat na het invullen van het formulier ook na of het lid in aanmerking komt voor de zorg- en/of huurtoeslag en of de nodige formulieren hiervoor zijn ingevuld. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal de invuller helpen bij het invullen van de betreffende formulieren of het lid doorverwijzen naar een deskundig iemand.
Wilt u gebruik maken van deze Belastingservice, dan kunt u contact opnemen met de afdeling waarvan u lid bent of met KBO provincie Utrecht.