Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Opzeggen doe je zo!

U bent in de eerste plaats lid van de plaatselijke afdeling. Alle KBO-afdelingen hanteren een jaarlidmaatschap. De meeste afdelingen geven een Nieuwsbrief uit tegelijk met het maandblad de Nestor. In deze Nieuwsbrief staan de contactadressen van uw afdeling vermeld. Bij de ledenadministratie kunt u uw lidmaatschap opzeggen. Meestal kan dat telefonisch, soms moet dat schriftelijk of per mail voor  het einde van het jaar.

Contactadressen van de afdelingen in de provincie Utrecht vindt u onder  plaatselijke afdeling.