Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Nieuwsbrief "Op Dreef"

Op Dreef

KBO Provincie Utrecht geeft meerdere malen per jaar de nieuwsbrief  "Op Dreef" uit. In deze nieuwsbrief leest u alle wetenswaardigheden over de bond.


Klik op een van de linken om de nieuwsbrief van uw keuze te lezen.

December 2017

Juli 2017

April 2017

In de bestuursvergadering van 17 september 2018 heeft het bestuur besloten geen nieuwe ''Op Dreef'' meer uit te brengen.
De website zal vanaf genoemde datum worden ingezet als communicatie middel.
Ten eerste: als informatiebron voor iedereen die belangstelling heeft voor, en/of informatie wil over KBO Provincie Utrecht.
Ten tweede: als informatiebron voor de afdelingsbesturen middels het Extranet.