Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Ons bestuur

Ons Bestuur

Het bestuur van KBO Provincie Utrecht is als volgt samengesteld. Zie hier onder.

Elk bestuurslid heeft een eigen portefeuille en/of commissie waar het betreffende bestuurslid verantwoordelijk voor is. De portefeuilles en commissies zijn verwoord in het organogram.

Het bestuur wordt ondersteund door de voormalige Penningmeester in de functie van Boekhouder.

 

J.P.M. Pillen (Hans)
Voorzitter
T: 030 6883414
T: 06 2465 6503
E: hpillen@gmail.com  

 


J.W.H. Stahl (Hans)
Secretaris
T:06 1653 2419
E: hans.stahl@stalino.nl

 

 

Vacature
Penningmeester

 


M.A.J. Landman (Marcel)
Bestuurslid
T: 033 4321010
E: majlandman@gmail.com

 

F.M.M. Brinkman (Frans)
Bestuurslid
T: 030 6567739
E: fmm.brinkman@planet.nl

 

 

C.N. de Graaff (Cees)
Bestuurslid
T: 0343 520434
E: cngraaf@dds.nl

 
 

 

C. Verburg (Chris)
Kandidaat Bestuurslid
T: 06 51264512 
E: c.verburg@kpnplanet.nl


Ondersteuning bestuur door voormalig penningmeester in de functie van Boekhouder.

 

W.A. Sluis (Wim) 
Boekhouder
T: 0182 501860
E: wa.sluis@hccnet.nl