Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Ons bestuur

Ons Bestuur

Het bestuur van KBO Provincie Utrecht is als volgt samengesteld. Zie hier onder.

Elk bestuurslid heeft een eigen portefeuille en/of commissie waar het betreffende bestuurslid verantwoordelijk voor is. Informatie hierover is per mail op te vragen bij het secretariaat. bureaumanager@kboprovincieutrecht.nl

Het bestuur wordt financieel ondersteund door de voormalige Penningmeester, Wim Sluis, in de functie van Boekhouder.

De bestuurlijke functies en portefeuille zijn weergegeven in het Organogram Bestuur.

 

J.P.M. Pillen (Hans)
Voorzitter
T: 030 6883414
T: 06 2465 6503
E: hpillen@gmail.com  

 Vacature
Secretaris 


 

 

Vacature
Penningmeester

 


M.A.J. Landman (Marcel)
Bestuurslid (secretaris a.i.)
T: 033 4321010
E: majlandman@gmail.com

 

F.M.M. Brinkman (Frans)
Bestuurslid (Kaderbeleid) 
T: 030 6567739
E: fmm.brinkman@planet.nl

 

 

C.N. de Graaff (Cees)
Bestuurslid (Procesbegeleiding)
T: 0343 520434
E: cngraaff@dds.nl

 
 

 

C. Verburg (Chris)
Ondersteuning bestuur
T: 06 51264512 
E: c.verburg@kpnplanet.nl

 

 

W.A. Sluis (Wim) 
Boekhouder
T: 0182 501860
E: wa.sluis@hccnet.nl