Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Magazine van KBO-PCOB

Magazine van KBO-PCOB                             

Het Magazine van KBO-PCOB verschijnt 10x per jaar op de dinsdag. Elke jaar wordt er een schema gemaakt zodat de afdelingen weten wanneer de bezorgers in actie moeten komen.

Hoe ziet het proces er uit? De uitgave wordt verzorgt door KBO-PCOB. Het Magazine wordt bezorgt bij de regiocoördinatoren welke op hun beurt de bezorging verzorgen naar de afdelingscoördinatoren. Deze afdelingscoördinatoren tellen de wijken in hun afdeling uit waarna het leger van bezorgers er voor zorgdraagt dat het Magazine bij de leden in bus komt. Veel afdelingen voegen dan ook nog een eigen nieuwsbrief toe, in sommige gevallen ook nog een aardigheidje of een informatiebrochure m.b.t. een actueel onderwerp.

De individuele leden, welke niet zijn aangesloten bij een afdelingen ontvangen in de regel het Magazine per post. 

Voor 2021 is dat volgens bijgaand schema. Klik op "Uitgave Magazine KBO/PCOB'' in 2021.

Voor 2022 is dat volgens bijgaand schema. Klik op "Uitgave Magazine KBO/PCOB'' in 2022.