Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Stichtse Vecht
« terug naar overzicht

                                        

KBO Provincie Utrecht
Afdeling : Stichtse Vecht 
                                                                   
 
Algemeen
De KBO-Stichtse Vecht is als plaatselijke afdeling van de KBO provincie Utrecht onderdeel van de landelijke Unie KBO (Katholieke Bond van en voor Ouderen). De Unie KBO en de PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond) hebben sinds 2017 landelijk hun krachten gebundeld in het samenwerkingsverband KBO-PCOB. Samen hebben zij ongeveer een kwart miljoen leden in zo'n 800 plaatselijke afdelingen. Voor informatie m.b.t. de landelijke organisatie verwijzen wij u naar de website van KBO-PCOB (klik hier). Duizenden vrijwilligers zetten zich in om om andere leden te helpen, bijvoorbeeld als belastinginvuller, ouderenadviseur, veiligheidsadviseur of tabletcoach. Vrijwilligers bemensen ook de Service- en Juristentelefoon op het landelijke bureau waar ze de meest uiteenlopende vragen van leden beantwoorden.

Geschiedenis afdeling KBO-Stichtse Vecht
De afdeling KBO-Stichtse Vecht is opgericht in mei 1980 als KBO-Maarssen.
Door de gemeentelijke herindeling per 01-01-2011 is er één grote gemeente Stichtse Vecht ontstaan. Aangezien de KBO er wil zijn voor de gehele gemeente Stichtse Vecht, is er op de Algemene Ledenvergadering van oktober 2012 besloten een naamswijziging door te voeren. Daarom heet de KBO-Maarssen vanaf 1 januari 2013: “KBO-Stichtse Vecht”.

Doelstelling
De KBO is een organisatie van en voor 50-plussers.
Doelstellingen zijn:
• Belangenbehartiging, zowel collectief door beïnvloeding van overheidsbeleid en wetgeving, als individueel door ledenservice en ouderenadvisering.
• Bevordering van een volwaardige, actieve deelname van ouderen aan de samenleving door een divers aanbod van activiteiten als voorlichting, opleiding, ontspanning, cultuur, beweging, reizen.
KBO geeft aandacht aan alle ouderen.

Ambitie
Het besluit van de Algemene Vergadering in 2012 hield tevens in dat de KBO haar activiteiten wilde uitbreiden van Maarssen tot Nigtevecht.
Het bestuur deed en doet nog altijd een beroep op mensen uit de kernen van de gemeente Stichtse Vecht, die met de KBO sympathiseren, daadwerkelijk lid te worden van de KBO-Stichtse Vecht.

KBO-Stichtse Vecht
Op dit moment (mei 2021) zijn er ongeveer 580 leden bij onze afdeling aangesloten.
U kunt deelnemen aan tal van activiteiten die door de KBO-Stichtse Vecht worden georganiseerd (zie hieronder bij activiteiten). Ook is het mogelijk om via de KBO een voordelige collectieve zorgverzekering bij Zilveren Kruis Achmea af te sluiten en kunt u gebruik maken van hulp bij het invullen van de belastingaangifte en toeslagen.

Voor slechts € 25.00 per persoon of € 45.00 met partner per jaar bent u al lid van onze vereniging (contributiebedrag 2020).
10x per jaar ontvangt u gratis het KBO-PCOB Magazine, het informatieblad van de Unie KBO-PCOB, met daarbij het KBO-Nieuws van de afd. Stichtse Vecht waarin u op de hoogte wordt gehouden van alle nieuws vanuit de vereniging.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris Ton Reichwein, tel: 0346-573401 of per e-mail: a.reichwein@ziggo.nl
Activiteiten                                               

                                                                                                                                                             

Activiteiten welke georganiseerd worden door KBO-Stichtse Vecht zijn ondermeer:
     • wekelijkse SOOS-middag in de Vondel met klaverjassen, bridge en rummikub.
     • wekelijkse SOOS-middag in de Verrijzeniskerk 
     • elke woensdagmiddag Jeu de Boules
     • stadswandelingen
     • fietstochten
     • 2x per jaar een busdagtocht
     • jaarlijks een vakantieweek
     • senioren tafelen (7x per jaar)
     • leeskring
     • paasviering
     • herfstmiddag
     • st. nicolaasfeest
     • kerstviering
     • ziekenbezoek
     • thema-middagen
     • hulp bij invullen belastingaangifte (en toeslagen) 

 


Bestuur   

   

Voorzitter 
Functie is vacant.

 

Bestuursleden
Functie is vacant
Tonny Verheul                   - tel.nr. 0346 - 55 18 03
Ad Beuk                            - tel.nr. 0346 - 56 35 50

Secretaris 
A.C.J. (Ton) Reichwein 
Reigerskamp 763
3607 JT Maarssen
tel.nr. 0346 - 57 34 01 
a.reichwein@ziggo.nl

Penningmeester ad interim
GHNM (Harry) van Kesteren
d'Orvillestraat 1
3602 PN  Maarssen
tel.nr. 0346-560460
harry.van.kesteren@gmail.com

Functie is nog vacant.


 Ledenadminstratie

 Mw. V(era).G.M. Bus
 Zwanenkamp 41
 3607 RC Maarssen 
 tel.nr. 0346 - 57 37 65
 e-mail: gbus@ziggo.nl

 Lid worden? U kunt gebruik maken van het inschrijfformulier.