Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Stichtse Vecht
« terug naar overzicht

KBO provincie Utrecht
afdeling: Stichtse Vecht

                                                          
                                                              BELANGRIJKE MEDEDELING

In verband met het coronavirus zijn voorlopig alle activiteiten afgelast. Afhankelijk van de door de overheid opgelegde corona maatregelingen, worden de activiteiten op een later moment weer opgepakt.

Alle hieronder genoemde activiteiten zijn dus onder voorbehoud.


AGENDA / PLANNING ACTIVITEITEN 2020 / 2021

AUGUSTUS
Woensdag

Woensdag

Zondag

Dinsdag

Woensdag

Zondag


SEPTEMBER
Woensdag

Woensdag

Woensdag

Dinsdag

Woensdag

Zondag


OKTOBER
dinsdag


JAAR 2021
AUGUSTUS


12 augustus

19 augustus

23 augustus

25 augustus

26 augustus

30 augustus03 september

10 september

17 september

22 september

24 september

27 september13 oktober
22 augustus


Eucharistie- of Gebedsviering in Maria Dommer

Midweekviering in de Verrijzeniskerk

VAKANTIEWEEK Valkenburg (GAAT NIET DOOR)

KBO-Nieuwsbrief nr. 7 en Magazine

Gezellige Soos in de Verrijzeniskerk

Inloopmiddag in de Ark (van 14:00 tot 16:00 uur)
Themaochtend in de Verrijzeniskerk

Eucharistie- of Gebedsviering in Maria Dommer

Midweekviering in de Verrijzeniskerk

KBO-Nieuwsbrief nr. 8 en Magazine

Gezellige Soos in de Verrijzeniskerk

Inloopmiddag in de Ark (van 14:00 tot 16:00 uur)DAGTOCHT  (nadere info volgt in september)         VAKANTIEWEEK Valkenburg (jaar 2021)


10:30 uur

10:00 uur

10:00 uur

10:00 uur

10:30 uur

10:00 uur10:00 uur


NIEUWS / INFORMATIE


* VAN DE BESTUURSTAFEL                                                    
 
* ACTIVITEITEN IN DE VONDEL                                               

* FIETSTOCHTEN 2020  (GAAN NIET DOOR)                         

* OLVG CORONA-CHECK nu voor leden van KBO-PCOB    

* VRAGEN OVER HET CORONAVIRUS                                    

* VRAAG: WILT U MEE DOEN EN U OPGEVEN                      
   VOOR EEN BELCIRKEL met andere KBO-leden?              
                           
* OPZEGGING VAN LIDMAATSCHAP                                      


* BETAALT U UW CONTRIBUTIE NIET AUTOMATISCH ?        

* HULP BIJ BELASTINGAANGIFTE 2019                                     

* STIJGING KOSTEN VAN REGIOTAXI                                     

* TENTOONSTELLING "ALLEMAAL WONDEREN"                 

* DONORWET                                                                            

* KBO-PCOB opent speciale Ouderen-Infolijn                       

* CORONA EN CRIMINALITEIT, TRAP ER NIET IN.                 

* BIBLIOTHEEK MET RUIM 80.000 GESPROKEN 
  BOEKEN VOOR OUDEREN MET SLECHT ZICHT                
VAN DE BESTUURSTAFEL
Om gezondheidredenen moet ik helaas stoppen met mijn penningmeester-schap, dat ik al 10 jaar deed. Het gaat gelukkig nu verder heel goed met mij en ik hoop nog lang in uw midden te blijven.
Momenteel bestaat het dagelijks bestuur uit 2 personen. Wij missen een voorzitter en hopen op een nieuwe penningmeester. Volgens de statuten moeten al deze functies bezet zijn.
Als eventuele opvolger van mijn persoon als penningmeester heeft iemand van bijna 82 jaar zich aangemeld. Dat is heel bewonderenswaardig, maar een wat jonger iemand lijkt me beter voor de continuïteit! Wat van zo iemand gevraagd wordt, is om 6 vergaderingen per jaar bij te wonen en daarnaast de financiën bij te houden. Dat laatste is vrij gemakkelijk, omdat een goed programma beschikbaar is. Verder is het van belang dat er één maal per jaar een begroting gemaakt wordt voor het komende jaar en één maal per jaar een verantwoording over het afgelopen jaar, waarbij een kascommissie een controle doet. In lastige gevallen zit er onder de leden nog wel enige expertise. Ik blijf natuurlijk wel lid. Evenals de bijna 82-jarige, die ook heel goed op de hoogte is. Een enorme steun voor de penningmeester is ook nog Vera Bus. Zij voert de ledenadministratie met verve en blijft dat graag nog een tijdje doen.
Tevens hebben we nog een reserve man of vrouw nodig als invaller voor Theo Kazius. Hij bevoorraadt de bezorgers van onze Nieuwsbrief. Tenslotte zouden er ook nog enkele reserve-bezorgers zich mogen melden, voor het geval dat. Deze club heeft vele activiteiten te bieden buiten Coronatijd. Dat kunt u beamen. Wanneer nu de Coronacrisis voorbij gaat, kunnen we weer veel dingen gezamenlijk doen.
Ik hoop dat een jonger iemand wil solliciteren op de functie van penningmeester. Graag zo spoedig mogelijk, opdat de toekomst van onze vereniging gewaarborgd zal blijven.

Wij willen toch graag dat KBO Stichtse Vecht blijft bestaan…


Jos Plum , penningmeester in ruste                                                                                                       terug
ACTIVITEITEN IN DE VONDEL

In de Vondel vonden wekelijks KBO-activiteiten plaats. Op dit moment kan de Vondel in de grote zaal in verband met de Corona regels maximaal 20 personen ontvangen. Echter, onze activiteiten vragen om nabijheid om met elkaar te kaarten, te rummikubben etc. In de kleine zaal kunnen maximaal 10 personen plaatsnemen. Individuele activiteiten zoals overleg voeren met elkaar is natuurlijk wel mogelijk.

Onze contactpersoon bij de Vondel geeft aan dat er mogelijk pas per 1 september weer meer georganiseerd kan worden als er geen tweede Coronagolf Nederland zal treffen. Het blijft een moeilijke keuze om u bij elkaar te brengen. De tijd zal leren wanneer het mogelijk is zorgeloos bij elkaar te zitten.

Met vriendelijke groet, Christa van Lienden                                                                                          terugFIETSTOCHTEN 2020
- GEEN fietstochten in 2020

Hopelijk gaat het met u en uw dierbaren goed en vooral wat de gezondheid betreft.
Het is momenteel een zeer onzekere tijd en we weten niet hoe lang dit nog gaat duren. Maar als we er met z'n allen aan werken zal er toch weer licht aan het eind van de tunnel zijn.
Wel moeten we ons natuurlijk houden aan de maatregelen die ons zijn opgelegd door het kabinet.
Op het moment van dit schrijven zijn er enkele versoepelingen aangekondigd, maar die moeten dan wel in acht worden genomen.
Voor de activiteiten en evenementen is het een donkere tijd, waar we mee te maken hebben.
Zo zijn we gewend om elk jaar twee fietstochten te houden waarvoor altijd veel belangstelling is.
Dit jaar worden er helaas geen tochten georganiseerd omdat het gewoonweg niet mogelijk is gezien de voorschriften van de anderhalve meter regel.
Ziet u het al voor u, een sliert van fietsers achter elkaar op gepaste afstand en zeker niet naast elkaar omdat de fietspaden te smal zijn.
Dan lunchen op flinke afstand van elkaar en wil je met iemand communiceren moet je bijna gaan schreeuwen omdat onze gehoor-apparaatjes (voor wie deze gebruiken) het niet aankunnen.
Gezamenlijke fietstochten doen we dus dit jaar niet, maar blijft u wel in beweging en trek er alleen of met z'n tweeën op uit
Fietsen is gezond en moeten we zolang mogelijk doen, maar wel veilig.
Volgend jaar hopen we weer tochten voor u te mogen organiseren.
Tot ziens, pas goed op uzelf, blijf gezond en een mooie zomer toegewenst.

Mirjam en Hans de Wit.                                                                                                                           terug
HULP BIJ BELASTINGAANGIFTE 2019

Heeft u problemen met het invullen van de aangifte inkomstenbelasting 2019, dan kunt u weer een beroep doen op het HUBA-team van onze afdeling. HUBA staat voor Hulp Bij Belastingaangifte.
Velen van u weten de invullers wel te vinden omdat zij vaak al jaren gebruik maken van hun diensten.
Indien u ook nu weer geholpen wilt worden dient u wel zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een lid van het HUBA-team. Velen van u hebben reeds jaren een vaste invuller en daar kunt u altijd terecht.
Om u te kunnen helpen heeft u een machtigingscode nodig. Deze code zal dit jaar vermoedelijk in februari rechtstreeks naar u gestuurd worden door de belastingdienst (in een witte envelop), wanneer u ook vorig jaar een code hebt gekregen. Krijgt u de code, dan moet u deze zo snel mogelijk doorgeven aan de HUBA die voor u de belastingaangifte verzorgt. Als u geen code ontvangt kan de HUBA deze voor u aanvragen.

Ook kan de HUBA u van dienst zijn met aanvragen / wijzigen van huur- en/of zorgtoeslag.
Dit jaar zal er extra aandacht geschonken worden aan de huurtoeslag omdat per 1 januari 2020 de inkomensgrens voor deze toeslag verruimd is. Hierdoor komen meer mensen in aanmerking voor deze toeslag.

U bent natuurlijk niet verplicht om uw vaste invuller weer te vragen, want het gehele HUBA-team staat voor u klaar.
Voor leden die voor het eerst gebruik willen maken van deze service geldt ook dat zij bij elke invuller terecht kunnen.
De onkostenvergoeding voor de invuller is ook dit jaar weer maximaal € 12 euro per adres.

Ter info hieronder de namen en telefoonnummers van de HUBA's:

Cees Dijkers 0346-571 019 of 06 53 32 85 86
Harry van Kesteren 0346-560 460 of 06 18 09 84 45
Ton Reichwein 0346-573 401
Hans de Wit 0346-562 051 of 06 53 34 42 67

Namens het HUBA-team, Hans de Wit                                                                                                  terugOPZEGGING VAN LIDMAATSCHAP


Als u om welke reden dan ook besluit om uw lidmaatschap van KBO Stichtse Vecht op te zeggen, dan dient u dit bijtijds te doen en wel vóór 15 november. U blijft dan nog gewoon lid tot en met 31 december.

U kunt uw opzegging via de mail of telefonisch laten weten aan onze leden-administratrice mevrouw Vera Bus, 0346 – 57 37 65 e-mail: gbus@ziggo.nl

Waarom opzeggen vóór 15 november ?
Omdat wij ook ruim voor het einde van het jaar uw afmelding moeten doorgeven aan de landelijke ledenadministratie van de KBO. Als dit te laat gebeurt, dan blijft u daar nog tot in 2020 als lid geregistreerd, en dat houdt in dat dan ook de automatische afschrijving van de contributie voor 2020 gewoon door gaat. Want wij moeten dan ook voor u de afdracht aan de provinciale KBO-bond Utrecht en aan de landelijke Unie KBO betalen.

Wij wijzen u er nog op dat opzegging tot gevolg zal hebben dat dan alle faciliteiten die verbonden zijn aan het lidmaatschap van de KBO zullen vervallen. Indien u bijvoorbeeld gebruik maakt van de collectieve ziektekostenverzekering bij Zilveren Kruis Achmea, dan vervalt per 1 januari de korting op de ziektekostenpremie. 
Het Bestuur                                                                                                                                             terug

 


BETAALT U UW CONTRIBUTIE NIET AUTOMATISCH ?


Als U ons nog niet heeft gemachtigd om de contributie automatisch af te laten schrijven van uw rekening, dan dient u vóór 15 december 2019 zelf het bedrag over te maken naar rekening NL94 INGB 0005 7827 29 t.n.v. KBO-Stichtse Vecht.
Op uw rekening-afschriften van 1 februari 2019 kunt u zien of uw contributie automatisch wordt afgeschreven.
De contributie voor 2020 wordt voor het eerste lid € 25,- en voor een partner op hetzelfde adres € 20,-. Dus voor een echtpaar totaal € 45,-.
Deze bedragen gelden als u automatisch laat afschrijven via de bank of zelf over maakt vóór 15 december 2019 .
Anders zijn wij genoodzaakt u een herinnering te sturen om het contributie-bedrag over te maken op onze rekening, echter verhoogd met € 2,50 voor de extra kosten die wij daarvoor moeten maken.

Wanneer u geen omkijken wilt hebben naar op tijd betalen van de contributie, dan is het handig om ons te machtigen, zodat we in februari van elk jaar automatisch de contributie kunnen innen.
Jos Plum. Penningmeester
                                                                                                                                                               terug
STIJGING KOSTEN VAN REGIOTAXI


Wmo-pashouders in de gemeente Stichtse Vecht betalen met ingang van 1 januari 2020 meer voor een rit met Regiotaxi Utrecht of regiotaxi Veenweide. Het instaptarief en het zonetarief van Wmo-pashouders worden verhoogd naar € 0,95.
De verhoging van de tarieven is om gelijk te blijven met het prijspeil van het openbaar vervoer. Daarnaast stijgen de kosten in 2020 flink. Dit is vooral door de afschaffing van de teruggaveregeling Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM) per 1 januari 2020. Ook zijn de kosten voor verzekeringen toegenomen en stijgen de lonen in 2020 met ± 2 procent.

Bron: gemeente Stichtse Vecht.
                                                                                                                                                              terug


SENIOREN TAFELEN                          NU EVEN NIET


Aan het gezellig samen eten is vanaf 13 maart abrupt een einde gekomen.
Dit alles natuurlijk vanwege het coronavirus en omdat Merenhoef op slot is gegaan
voor mensen van buitenaf.
Wanneer hier een einde aan komt is nu nog niet te voorzien.
In september hopen wij de draad weer op te kunnen pakken.

Wij houden contact met Merenhoef wat betreft de mogelijkheden en
zodra er meer bekend is zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.
Tot die tijd wensen wij u succes met het bereiden van uw eigen maaltijd.
Hopelijk smaakt deze net zo lekker !!!!!Met vriendelijke groet en wij hopen u in september weer te zien. 

Tonny en Mirjam 

                                                                                                                                     terug
 
               
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                        


Dinsdag 13 oktober 2020: DAGTOCHT    


                     

Op 12 mei is helaas de dagtocht niet door kunnen gaan.

Wij hebben nu afgesproken, in overleg met de busmaatschappij, de
dagtocht te verplaatsen naar het najaar en wel op 13 oktober.

In KBO Nieuws van september komen we hierop terug.
Blijf u aan de regels houden zoals die zijn voorgeschreven zodat we elkaar in oktober weer gezond terugzien. 

Met vriendelijke groet en zorg goed voor uzelf, tot ziens.
Wies en Mirjam 

 

                                                                                                                                                                 terug


23 Augustus 2020: VAKANTIEWEEK VALKENBURG (GAAT NIET DOOR)

22 Augustus 2021: VAKANTIEWEEK VALKENBURG


Beste gasten van de vakantieweek en eventuele nieuwe deelnemers.
Valkenburg is een heel gezellig plaatsje in het schitterende Zuid-Limburgse landschap, maar moet het jammer genoeg dit jaar zonder onze groep doen.
Onze vakantieweek was gepland op 23 augustus. Helaas hebben wij u in mei moeten laten weten dat de reis vanwege het coronavirus is verplaatst naar
22 augustus 2021.

De 45 gasten, die mee zouden gaan, zijn inmiddels telefonisch geïnformeerd en waren begripvol over de annulering van dit jaar.

We gaan graag met u op vakantie naar Valkenburg, maar met de 1,5 meter samenleving is dit best ingewikkeld.
In goed overleg met hotel Monopole hebben wij gezamenlijk besloten om de boeking te annuleren en door te schuiven naar volgend jaar.
Uw veiligheid kunnen we niet garanderen. Niet alleen in het hotel, maar ook niet in de bus, want ook hier geldt de 1,5 meter regeling. We zouden dan met twee bussen naar Valkenburg moeten gaan en dit geldt dan ook voor de middagtochten. Dit is niet haal- en betaalbaar.
Ook moet het hotel diverse aanpassingen doen om binnen de geldende regels te werken en al deze veranderingen zijn niet in het voordeel van onze groep.

In maart 2021 komt er een nieuw artikel in KBO Nieuws te staan met informatie over de vakantieweek 2021 waarbij eventueel nieuwe leden zich nog op kunnen geven voor deelname.
De gasten die dit jaar met ons mee zouden gaan zijn allemaal verzekerd van deelname in 2021 en hoeven zich niet opnieuw aan te melden.

Gelukkig zijn er steeds meer positieve berichten dat de verspreiding van het coronavirus afneemt. Maar zolang er geen vaccin is zullen wij misschien wel tot volgend jaar moeten leren leven met de beperkingen die dit virus veroorzaakt.

Wij hopen dat alles toch weer een beetje normaal gaat worden en dat we volgend jaar kunnen genieten van een geweldige vakantieweek in hotel Monopole in Valkenburg.
Zorg goed voor uzelf en blijf gezond, dan zien wij u graag terug in augustus volgend jaar. De reiscommissie wenst u alle goeds en gezondheid toe en een mooie zomer.

Groetjes van Wies en Mirjam

 

 

 


                                                            
                                                                                                                                                               terug
 

TENTOONSTELLING “ALLEMAAL WONDEREN”
MUSEUM CATHARIJNE CONVENT

tussen 28 februari en 23 augustus

Sensationele kunstwerken, indrukwekkende verhalen en wetenschappelijke invalshoeken. Ervaar deze verrassende tentoonstelling waarin het wonder centraal staat!
Wonderen spelen sinds het begin van de mensheid een rol in het leven van alledag. Ook kunstenaars laten zich er al eeuwenlang door inspireren.
Het weergeven van wat er zich tussen hemel en aarde afspeelt, vraagt van hen hun allergrootste verbeeldingsvermogen. Die uitdaging heeft de meest spannende en ontroerende kunst opgeleverd. Van Rembrandt tot Mondriaan en Abramović, voor deze tentoonstelling heeft het museum de mooiste en verrassendste werken uit internationale collecties samengebracht.

Interessant: verdiepende lezingen en activiteiten bij “Allemaal wonderen”.
Vrijdag 10, 17, 24 april om 14.00 uur
Zondag 3, 10, 17, 24, 31 mei om 14.00 uur
Reserveren is gewenst via info@catharijneconvent.nl. U kunt maximaal 4 personen tegelijk opgeven. Prijs €5,- per persoon, exclusief museumentree.

Adres : Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH Utrecht, 030-23 13 835 info@catharijneconvent.nl 
 
                                                                                                                                                               terug
DONORWET

Op 1 juli 2020 gaat de nieuwe donorwet in. Alle mensen van 18 jaar en ouder die ingeschreven zijn in een Nederlandse gemeente komen dan in het donorregister.
In het donorregister staat of iemand na zijn dood orgaan- en/of weefseldonor wil zijn. Iedereen die na 1 juli 2020 geen keuze invult, komt in het donorregister met de vermelding ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’.

U kunt informatie over de nieuwe donorwet krijgen op:
dinsdag 23 april, 12.00 – 14.00 uur, Bibliotheek Maarssenbroek;
donderdag 14 mei, 16.00 – 18.00 uur, Het Trefpunt van Welzijn Stichtse Vecht in Breukelen.

U krijgt informatie over wat orgaan- en weefseldonatie is en hoe u uw keuze in het donorregister kunt invullen. De bijeenkomst duurt circa anderhalf uur en is gratis.

Opgeven kan bij de balie in de bibliotheek of door een mail te sturen naar info@bibliotheekavv.nl. Opgeven voor Breukelen en Maarssenbroek kan ook via tel: 0346 – 29 07 10.

Bernadette Paardekooper Tel. 06 1296 5092

                                                                                                                                                              terug
KBO-PCOB opent speciale Ouderen-Infolijn voor al uw vragen

Wij begrijpen dat u zich wellicht zorgen maakt over de risico’s van het coronavirus en dat u nu allerlei vragen heeft. We weten ook dat niet alle senioren even vaardig zijn met internet om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen. En dat sommige mensen behoefte hebben even iemand te spreken omdat ze zich eenzaam voelen nu veel activiteiten stilliggen.

Voor al deze mensen heeft KBO-PCOB een speciale telefoonlijn geopend:
de Ouderen-Infolijn: 030-3 400 600
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

Laten we ervoor zorgen dat we ondanks alle beperkende maatregelen wel verbonden blijven met elkaar zodat niemand zich alleen hoeft te voelen.
Bel, schrijf, mail zodat u toch in contact blijft, Zorg voor elkaar en blijf omzien naar elkaar.

Bron : KBO-PCOB Extra nieuwsbrief 16 maart

                                                                                                                                                                terugCORONA EN CRIMINALITEIT, TRAP ER NIET IN


Oplichters maken op slimme manieren misbruik van de coronacrisis.
Zorg dat u erop bent voorbereid, zodat u niet het volgende slachtoffer wordt.

Mail van het RIVM
Krijgt u opeens een mail van het RIVM of van de WHO (Wereld-gezondheidsorganisatie)? Waarschijnlijk is het een nepmail. Computercriminelen versturen onder deze vertrouwde namen mails met bijlagen, waarin meer informatie over het coronavirus zou staan. Maar als u de bijlage opent, komt er automatisch een schadelijk programma op uw computer. Open daarom niet zomaar een bijlage. Ga voor nieuws over het coronavirus via uw eigen navigatie naar de website van het RIVM.

App waarmee u Corona live kunt volgen
Buiten de Play Store worden soms schadelijke apps aangeboden, zoals een app waarmee u de verspreiding van het Coronavirus live zou kunnen volgen. In werkelijkheid is dit een app waarmee uw telefoon onbruikbaar wordt. Pas tegen betaling van veel geld kunt u de telefoon dan weer ontgrendelen. Probeer daarom nooit apps te downloaden buiten de Play Store. Nieuwe Android-telefoons zijn hiertegen beveiligd.

Antibacteriële betaalpas
Krijgt u een e-mail of sms’je waarin u een antibacteriële betaalpas krijgt aangeboden? Dat is onzin. Banken hebben geen antibacteriële betaalpassen. Klik niet op de link en vul geen bankgegevens in. Gooi de mail meteen weg.

Nepwebshops
Wilt u mondkapjes of desinfecterende handgel kopen? Pas dan goed op dat u dat doet bij een betrouwbare webwinkel. Lees hoe u een veilige webwinkel kunt herkennen in de Slimthuis app van Interpolis.

Coronahelpers aan de deur
Komt iemand van het ziekenhuis bij u langs die aanbiedt u te controleren op corona? Of belt een onbekende aan die boodschappen voor u wil halen?
Ga er niet op in en bel de politie. Dit is een brutale oplichter die op deze manier probeert ouderen te bestelen.

Coronacollecte
Wordt u gevraagd geld te geven voor de bestrijding van corona? Geef niets. Er wordt op dit moment niet gecollecteerd voor corona, ook niet door Het Rode Kruis.

Informatie over thuiswerken
Criminelen maken ook misbruik van mensen die thuiswerken. Ze sturen bijvoorbeeld een mail over thuiswerken, die afkomstig lijkt van een groot bedrijf. Als u werkt voor dat bedrijf, denkt u misschien dat de mail echt van dit bedrijf afkomstig is. In werkelijkheid bevatten ook deze mails schadelijke software. Controleer dus altijd de echtheid van de mail bij het bedrijf waarvoor u werkt.

Mail over extra geld voor gedupeerden
Het klinkt aantrekkelijk, een mail die u financiële compensatie belooft vanwege de Coronacrisis. Ook dit is een nepmail, die alleen maar bedoeld is om uw bankgegevens te stelen.

Zo bent u veilig online
U kunt er zelf veel aan doen om veilig gebruik te maken van een computer, tablet of smartphone. Zo is het belangrijk om ervoor te zorgen dat uw programma’s altijd de laatste versies hebben. Ook moet u een veilig wachtwoord kiezen en weten hoe u veilig online kunt betalen. Meer hierover leest u op de website van Slimthuis.

Bron: https://www.ikwoonleefzorg.nl/financien/corona-en-criminaliteit-trap-er-niet-in

                                                                                                                                                          
  terug
BIBLIOTHEEK MET RUIM 80.000 GESPROKEN BOEKEN VOOR OUDEREN MET SLECHT ZICHT

Den Haag, 14 april 2020 – Wie slecht ziet of om een andere reden niet op de ‘reguliere’ manier kan lezen, krijgt via Bibliotheekservice “Passend Lezen” toegang tot een bibliotheek met ruim 80.000 gesproken boeken, kranten, tijdschriften, hoorspelen en hoorcolleges. “Passend Lezen” is de bibliotheek voor mensen met een leesbeperking en is gestart met een landelijke campagne om meer aandacht te vragen voor de mogelijkheden voor mensen met een leesbeperking. De boodschap van deze campagne is: “Zo blijf je lezen. Ook als je ogen minder worden.”

“Passend Lezen” wil met de campagne kenbaar maken dat leesplezier mogelijk is, ook als men problemen ervaart met lezen door een leesbeperking. Denk hierbij aan ouderen die te maken krijgen met een toenemende achteruitgang van het gezichtsvermogen, maar ook mensen met neurologische aandoeningen als afasie en dementie, of met motorische problemen waardoor het vasthouden van een boek of krant moeilijk wordt. Met “Passend Lezen” kunnen deze mensen alsnog het plezier en de ontspanning van lezen ervaren.

De bibliotheek voor mensen met een leesbeperking groeit en heeft inmiddels 50.000 klanten. Enkelen van hen nemen ook deel aan de campagne en vertellen hoe zij de dienstverlening ervaren. Leesplezier, ontspanning, ervoor zorgen dat je midden in het leven kan blijven staan, vermindering van eenzaamheid en op de hoogte blijven van actualiteit zijn voor hen belangrijke redenen om gebruik te maken van “Passend Lezen”.

Peter – ruim 4 jaar klant: “Passend Lezen biedt mij ontspanning. Een kijkje in een andere wereld die ik anders niet zou beleven. Maar ook mee kunnen praten over dezelfde boeken waar andere mensen ook over praten.”

De lectuur uit de collectie is op verschillende manieren te bestellen en te beluisteren, bijvoorbeeld via de site en de gratis app. Maar ook voor personen die minder digitaal vaardig zijn, is een oplossing beschikbaar.
Zo is het mogelijk om de lectuur op Daisy-cd thuis te ontvangen en/of via verschillende andere leeshulpmiddelen te beluisteren.

Toegang hebben tot gesproken lectuur is van belang voor een hele brede groep mensen die niet op de reguliere manier kan lezen. De dienstverlening voorziet hiermee in verschillende behoeftes voor verschillende leeftijds-groepen. Zo weten ook jongeren met o.a. dyslexie Passend Lezen te vinden. Een lidmaatschap bij de bibliotheek kost € 30,- per jaar voor volwassenen met een leesbeperking.

Over “Bibliotheekservice Passend Lezen”
“Bibliotheekservice Passend Lezen” biedt onder andere boeken, kranten en tijdschriften in een aangepaste leesvorm wanneer ‘gewoon’ lezen niet (meer) gaat. De stichting stelt zich ten doel om mensen met een leesbeperking toegang te geven tot de wereld van kennis en cultuur om zo de persoonlijke ontplooiing van mensen met een leesbeperking te stimuleren en hun positie in de samenleving te verbeteren. “Passend Lezen” is een onderdeel van het stelsel van openbare bibliotheken.
                                                                                                                                                     http://www.passendlezen.nl


                                                                                                                                                                terug
OLVG CORONA-CHECK nu voor leden van KBO-PCOB

17 april 2020 Als lid van KBO-PCOB maakt u zich mogelijk zorgen over het Coronavirus. U heeft vragen of u wilt weten of u zelf besmet bent of een risico loopt om besmet te raken. Bijvoorbeeld omdat u mantelzorger bent. Of omdat u zich kwetsbaar voelt. Om u te ondersteunen is KBO-PCOB partner geworden van OLVG corona check. Deze app is bedoeld voor mensen die gezondheidsproblemen hebben die mogelijk door het corona virus worden veroorzaakt.
De app is ontwikkeld door OLVG en het Amsterdamse bedrijf Luscii en wordt samen met partnerziekenhuizen in heel Nederland beschikbaar gemaakt. De app vraagt u dagelijks enkele gegevens door te geven over uw gezondheid. Bijvoorbeeld hoeveel u hoest, of u kortademig bent en wat uw temperatuur is. Op basis van deze gegevens krijgt u binnen 48 uur bericht van een medisch team achter de app. Is er een medische aanleiding, dan neemt het medisch team binnen 24 uur contact met u op. U kunt ook zelf aangeven wanneer u gebeld wilt worden.

Voor wie is de app?
De corona check is nu beschikbaar voor inwoners in steeds meer regio’s in Nederland, waaronder ook de provincie Utrecht. En ook voor leden van KBO-PCOB.

U heeft de volgende dingen nodig:
Smartphone of tablet
Android versie 7 of hoger of Apple versie iOS12 of hoger
Koorts thermometer

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor het kosteloos gebruik van deze app via deze link: https://luscii.com/nl/kbo-pcob-corona-check/
Op deze site vindt u meer informatie, en wanneer u zich aanmeldt dan krijgt u ook informatie hoe de app op uw telefoon of tablet geïnstalleerd moet worden.

(noot van de redactie):
De app kan alleen maar een indicatie geven of u mogelijk besmet bent, en u advies geven wat u moet doen. Als het nodig is, wordt u doorverwezen naar een zorgverlener in de regio.


                                                                                                                                                                 terug
VRAGEN OVER HET CORONAVIRUS

Voor de meest actuele informatie over het corona-virus kijkt u op de website van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu): www.rivm.nl/coronavirus
Bij vragen kunt u bellen met 08 00-13 51.

Maar eerlijk gezegd wordt je niet blij van wat er op die website te zien is.
Het aantal besmettingen stijgt nog steeds flink met zo’n dikke 1100 personen per dag. En het aantal ziekenhuisopnames ligt nog ruim boven 100 personen per dag, evenals het aantal overledenen.
Alle maatregelen die er nu zijn, zijn er op gericht om te voorkomen dat de ziekenhuizen overbelast raken. En ook om er voor te zorgen dat er spoedig weer ruimte in de ziekenhuizen komt om andere ziektegevallen te behandelen en weer patiënten op te kunnen nemen voor operaties. Want dat ligt nu grotendeels stil.

Voorlopig zullen de huidige maatregelen nog wel van kracht blijven.


De gemeente Stichtse Vecht heeft de volgende website geopend voor mensen met vragen over Corona:
https://stichtsevecht.nl/onderwerp/4991/hulp-in-tijden-van-corona/


Ook KBO-PCOB heeft hiervoor een speciale telefoonlijn geopend:
de Ouderen-Infolijn: 030-3 400 600
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Bron: KBO-PCOB Verenigingsnieuws 
 
                                                                                                                                                                  terugVRAAG: WILT U MEE DOEN EN U OPGEVEN
VOOR EEN BELCIRKEL met andere KBO-leden?

Door de beperkingen in verband met het Corona virus zullen er veel mensen zijn die zich alleen en eenzaam voelen, want veel dagelijkse contacten zijn verloren gegaan. Om hier wat aan te doen, is het mogelijk om met elkaar telefonisch in verbinding te blijven door middel van een “belcirkel”.
Hieronder vindt u de werkwijze van een belcirkel beschreven. Behalve dat het gezellig is om even met anderen te praten, kunt u ook aangeven hoe het met u gaat. Wij willen voorkomen dat u –als u bijvoorbeeld iets overkomt- u daar helemaal alleen voor staat. En misschien is het mogelijk om elkaar ergens mee te helpen.

Uitleg:
De personen die bij een belcirkel horen, krijgen een overzicht van namen en telefoonnummers. Iedere ochtend start de contactpersoon vanaf 9:00 uur door de eerste persoon op de lijst te bellen. Die persoon belt daarna de volgende persoon op de lijst en zo verder. De laatste persoon op de lijst belt weer de contactpersoon, zodat duidelijk is dat zo tegen 11:00 uur de cirkel rond is.
Wanneer iemand niet opneemt, bel dan de volgende op de lijst om ervoor te zorgen dat de cirkel door blijft gaan. Probeer later opnieuw om de persoon die niet opnam telefonisch te bereiken. Mocht dit na herhaalde pogingen niet lukken, meld dit dan bij de contactpersoon van de cirkel.
Deze contactpersoon kan zelf proberen om nogmaals te bellen of anders contact opnemen met de coördinator.
Wij zullen u natuurlijk berichten wie uw coördinator van de belcirkel zal zijn, mogelijk degene die de Nieuwsbrief en het Magazine bij u bezorgt.
Een belcirkel is vooral bedoeld om met elkaar in contact te blijven. Gewoon iedere dag even een praatje; even uitwisselen hoe het gaat. Het is mogelijk andere afspraken te maken binnen een groep over op welke wijze en wanneer er met elkaar contact wordt opgenomen.
Als u wilt bellen om aan te geven dat u mee wilt doen aan zo’n belcirkel, staat hieronder aangegeven wie u kunt bellen voor het gebied waar u woont:

Bel dan op maandag 4 mei naar de contactpersoon in uw gebied (zie hieronder) tussen 10.00 – 13.00 uur?

Gebied Maarssen-Dorp,
Contactpersoon: Christa van Lienden 06 1520 1526 of 0346 – 56 84 53

Gebied Breukelen,
Contactpersoon: Vera Bus: 0346 – 57 37 65

Gebied Maarssenbroek:
Contactpersoon: Bernadette Paardekooper: 06 12 96 50 92

Overige gebieden:
Contactpersoon: Corrie Lisman : 0346 – 57 03 68


Met vriendelijke groet,
Christa van Lienden – redactie KBO-Stichtse Vecht

                                                                                                                                                                terug