Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Stichtse Vecht
« terug naar overzicht

KBO provincie Utrecht
afdeling: Stichtse Vecht

         AGENDA / PLANNING ACTIVITEITEN 2019

DECEMBER
Dinsdag

Woensdag

Maandag

Woensdag

Maandag

Woensdag

Woensdag

Zondag


03 december

04 december

09 december

11 december

16 december

18 december

25 december

29 december


KBO-Nieuwsbrief nr.10 en Magazine

Themaochtend in Verrijzeniskerk

Leeskring

Eucharistie of Gebedsviering in Maria Dommer

Kerstviering in de Verrijzeniskerk

Midweekviering in de Verrijzeniskerk

1e Kerstdag is er GEEN Soos

Inloopmiddag in de Ark (van 14:00 tot 16:00 uur)
10:00 uur

10:00 uur

10:30 uur

14:00 uur

10:00 uur14:00 uur
AGENDA / PLANNING ACTIVITEITEN 2020

JANUARI
Woensdag      

Woensdag

Woensdag

Zondag

Dinsdag


FEBRUARI
Woensdag

Maandag

Woensdag

Woensdag

Zondag

Woensdag


AUGUSTUS
Zondag


08 januari

15 januari

22 januari

26 januari

28 januari05 februari

10 februari

12 februari

19 februari

23 februari

26 februari23 augustus


Eucharistie of Gebedsviering in Maria Dommer

Midweekviering in de Verrijzeniskerk

Gezellige Soos in de Verrijzeniskerk

Inloopmiddag in de Ark (van 14:00 tot 16:00 uur)

KBO-Nieuwsbrief nr.1, 2020 en MagazineThemaochtend in Verrijzeniskerk

Leeskring

Eucharastie - of Gebedsviering in Maria Dommer

Midweekviering in de Verrijzeniskerk

Inloopmiddag in de Ark (van 14:00 tot 16:00 uur)

Gezellige Soos in de VerrijzeniskerkVAKANTIEWEEK Valkenburg
                             


10:30 uur

10:00 uur

10:00 uur 10:00 uur

10:00 uur

10:30 uur

10:00 uur10:00 uur


 

NIEUWS / INFORMATIE


* SENIOREN TAFELEN                                                                                                

* OPZEGGING VAN LIDMAATSCHAP                                      


* BETAALT U UW CONTRIBUTIE NIET AUTOMATISCH ?       

* PROJECTKOOR HOQUETUS (zondag 15 december)           

* BELASTINGAANGIFTE 2019                                                             PROJECTKOOR HOQUETUS


Zondag 15 december 14.30-16.30 uur.
Waar: Verrijzeniskerk, Reigerskamp 611, Maarssenbroek.
Toegang: gratis.

Inmiddels is deze middag al een traditie: heerlijk in de kerstsfeer komen en genieten van mooie muziek en gezelligheid! In het programma zit een kleine pauze met koffie, thee en kerstkransjes.
De leden van het koor komen in de laatste maanden van ieder jaar bij elkaar om kerstliederen in te studeren.
Tijdens het concert kunt u luisteren naar typisch Engelse carols, bekende en minder bekende kerstliederen en andere sfeervolle muziek die past in deze tijd van het jaar. Koor- en solozang worden afgewisseld met muzikale intermezzo's.

                                                                                                                                                                terugBELASTINGAANGIFTE 2019

Zoals gebruikelijk staat het HUBA (Hulp bij Belastingaangifte) team ook in 2020 weer voor u klaar om uw aangifte IB 2019 te behandelen.
Op dit moment zijn nog niet alle nieuwe belastingregels duidelijk en wij trachten om u volledig hierover te informeren in het KBO-Nieuws dat in januari zal verschijnen. Wel is zeker dat het vaste team van vijf invullers u weer van dienst kan zijn. Ook voor het aanvragen of wijzigen van huur- en/of zorgtoeslag kunt u bij hen terecht.
Wat betreft de huurtoeslag gaat er wel het een en ander wijzigen omdat voor deze toeslag per 1 januari 2020 de inkomensgrenzen flink verruimd zijn. Het is dus mogelijk dat u op dit moment geen huurtoeslag ontvangt, omdat u boven de inkomensgrens zit, maar in 2020 wel recht hebt op deze toeslag. De maximale huurgrens is per 1 januari 737.41 om voor deze toeslag in aanmerking te komen. U kunt dit t.z.t. met uw HUBA bespreken.

Ter info hieronder de namen en telefoonnummers van de HUBA's:
Cees Dijkers 0346-571 019 of 06 53 32 85 86
Harry van Kesteren 0346-560 460 of 06 18 09 84 45
Jos Plum 0346-563 979 of 06 29 22 00 69
Ton Reichwein 0346-573 401
Hans de Wit 0346-562 051 of 06 53 34 42 67

Namens het HUBA-team, Hans de Wit                                                                                                  terugOPZEGGING VAN LIDMAATSCHAP


Als u om welke reden dan ook besluit om uw lidmaatschap van KBO Stichtse Vecht op te zeggen, dan dient u dit bijtijds te doen en wel vr 15 november. U blijft dan nog gewoon lid tot en met 31 december.

U kunt uw opzegging via de mail of telefonisch laten weten aan onze leden-administratrice mevrouw Vera Bus, 0346 57 37 65 e-mail: gbus@ziggo.nl

Waarom opzeggen vr 15 november ?
Omdat wij ook ruim voor het einde van het jaar uw afmelding moeten doorgeven aan de landelijke ledenadministratie van de KBO. Als dit te laat gebeurt, dan blijft u daar nog tot in 2020 als lid geregistreerd, en dat houdt in dat dan ook de automatische afschrijving van de contributie voor 2020 gewoon door gaat. Want wij moeten dan ook voor u de afdracht aan de provinciale KBO-bond Utrecht en aan de landelijke Unie KBO betalen.

Wij wijzen u er nog op dat opzegging tot gevolg zal hebben dat dan alle faciliteiten die verbonden zijn aan het lidmaatschap van de KBO zullen vervallen. Indien u bijvoorbeeld gebruik maakt van de collectieve ziektekostenverzekering bij Zilveren Kruis Achmea, dan vervalt per 1 januari de korting op de ziektekostenpremie. 
Het Bestuur                                                                                                                                             terug

 


BETAALT U UW CONTRIBUTIE NIET AUTOMATISCH ?


Als U ons nog niet heeft gemachtigd om de contributie automatisch af te laten schrijven van uw rekening, dan dient u vr 15 december 2019 zelf het bedrag over te maken naar rekening NL94 INGB 0005 7827 29 t.n.v. KBO-Stichtse Vecht.
Op uw rekening-afschriften van 1 februari 2019 kunt u zien of uw contributie automatisch wordt afgeschreven.
De contributie voor 2020 wordt voor het eerste lid 25,- en voor een partner op hetzelfde adres 20,-. Dus voor een echtpaar totaal 45,-.
Deze bedragen gelden als u automatisch laat afschrijven via de bank of zelf over maakt vr 15 december 2019 .
Anders zijn wij genoodzaakt u een herinnering te sturen om het contributie-bedrag over te maken op onze rekening, echter verhoogd met 2,50 voor de extra kosten die wij daarvoor moeten maken.

Wanneer u geen omkijken wilt hebben naar op tijd betalen van de contributie, dan is het handig om ons te machtigen, zodat we in februari van elk jaar automatisch de contributie kunnen innen.
Jos Plum. Penningmeester
                                                                                                                                                               terug

 SENIOREN TAFELEN

Infomatie (september 2019):
Misschien heeft u het al gezien, Merenhoef is, op dit moment (eind september 2019), bijna klaar met de verbouwing. Het restaurant waar wij in de toekomst gaan eten wordt ingericht. 
Het is nog niet duidelijk wanneer wij de eerste Senioren Tafelen kunnen gaan houden in het nieuwe restaurant. Wij zijn in onderhandeling hierover en er is toegezegd dat we weer terug mogen komen. 

Vervolg informatie (oktober 2019):
Zoals hierboven is aangegeven komen wij nu terug op de informatie betreffende het Senioren Tafelen.
Inmiddels is het nieuwe restaurant in De Merenhoef in gebruik genomen en dat ziet er erg mooi uit. Echter zij zijn daar nog in de opstartfase en dat wil zeggen dat nog niet geheel duidelijk is hoe het een en ander gaat verlopen. Wij hebben daar een goed contact en ons is toegezegd dat wij weer gebruik kunnen gaan maken van de diensten van Merenhoef. Omdat de situatie eerst bij Merenhoef goed op orde moet zijn, is het helaas nog niet mogelijk om in oktober en november het Senioren Tafelen te organiseren. Uitgangspunt is nu dat wij in januari weer kunnen beginnen met het eten in Merenhoef. Wij blijven in contact met hen en zullen zodra er meer zekerheid is u daarvan op de hoogte brengen.
Dus nog eventjes geduld, maar er wordt hard aan gewerkt om toch weer gezellig samen van het eten te genieten.

Vervolg informatie (december 2019):
Helaas valt er nog niets te melden over de voortzetting van het seniorentafelen

Mirjam de Wit                                                                                                                                         terug
                  

 


18 November 2019: DE SINT IN DE VONDEL


Sinterklaas komt normaliter in Nederland aan met de stoomboot en hij zal vergezeld zijn van heel veel Pieten. Dit jaar zal hij op zaterdag 16 november naar Apeldoorn toekomen om zijn opwachting te maken. Maar in Apeldoorn is geen haven. Toch komt de Sint!
Tevens heeft ons bestuur hem kunnen overhalen om k naar de Vondel te komen om onze leden te ontmoeten. De Sint zal aanwezig zijn in de Vondel met 2 Pieten om u te verwennen.

De zaal is op maandag 18 november open vanaf 13.30 uur. De middag begint rond 14.00 uur met gezang en jolijt. Rond 14.45 uur verwacht de Sint weer te vertrekken, want hij doet ook nog een rondje bij enkele leden die niet aanwezig kunnen zijn vanwege ziekte of andere oorzaken.

Sinterklaas wil graag horen hoe het met u allen gaat. De Pieten houden heel veel van muziek, en de Sint natuurlijk ook. Hopelijk kunt u thuis vast gaan oefenen om keurig in de maat mee te zingen.
Het feest van Sinterklaas zal gevierd worden en dat is belangrijk voor uw gemoed. Denk er even aan of u eerlijk tegen de Sint kunt zeggen dat u lief bent geweest in het afgelopen jaar. Zowel voor uzelf als voor anderen. Het is belangrijk om goed in uw vel te zitten.

Mensen die zich inzetten om de KBO-Stichtse Vecht overeind te houden of op een andere manier vrijwilliger zijn voor deze organisatie, ontvangen een cadeaubon van de Sint en het bestuur sluit zich daar bij aan. Na vertrek van de Sint en zijn Pieten krijgt U een lekker drankje en wordt er nog BINGO gespeeld. U bent allen van harte welkom op deze middag.

Vriendelijke groet van het bestuur

                                                                                          terug

  


16 December 2019: KERSTVIERING

"Komt allen tezamen" is de titel van een "uitnodigend" kerstlied.
Daarom wordt u van harte uitgenodigd op de kerstviering van onze KBO.
Omdat in november geen KBO-Nieuws verschijnt krijgt u nu reeds de informatie over deze middag.

De viering wordt gehouden op maandag 16 december in de Verrijzeniskerk, Reigerskamp 611 in Maarssenbroek.
De zaal is open vanaf 13.30 uur en om 14.00 uur beginnen we met het programma.

Joke Verdam brengt ons in kerstsfeer met een mooi verhaal en gedicht.
Voor de muzikale omlijsting hebben wij uitgenodigd: 

                                                      Dameskoor "BREUKELS GLORIE"

Het repertoire bestaat uit gezellige Nederlandse liedjes voor de pauze en
met het tweede optreden brengen zij sfeervolle kerstliederen.

Tijdens de pauze wordt u een drankje aangeboden en we besluiten deze viering met een warm en koud buffet.

De kosten voor deze middag bedragen 14 euro per persoon en dit kunt u betalen bij binnenkomst in de hal.
Aanmelden bij Tonny Verheul, tel.nr. 0346-551803 vr 7 december en heeft u vervoer nodig geeft u dit dan aan bij haar. Wij proberen een oplossing hiervoor te vinden. Indien u bereid bent om mensen mee te nemen dit ook graag doorgeven aan Tonny.
Bij voorbaat dank hiervoor.
Als u moet afzeggen, nadat u zich heeft opgegeven, dan kan dat tot en met woensdag 11 december.
Zegt u later af dan bent u helaas genoodzaakt het bedrag van 14 euro te betalen, vanwege de gemaakte reserveringen.

Wij hopen op een grote opkomst en meldt u zich zo spoedig mogelijk aan.
Tot ziens, wij zien u graag op maandag 16 december.

Namens de activiteiten commissie,
Mirjam

                                    KOMT ALLEN TEZAMEN OP DE KERSTVIERING VAN KBO STICHTSE VECHT 

                                                                                                                                                                                                  terug
23 Augustus 2020: VAKANTIEWEEK VALKENBURG

 VAKANTIEWEEK 2020

Eerder dan verwacht kunnen we u vertellen waar we de vakantie volgend jaar gaan doorbrengen.

We gaan in 2020 "Op Herhaling" en wel nog een keer naar Valkenburg.

In 2017 hebben wij veel positieve reacties van uw kant ontvangen en ook verzoeken om daar nog eens naar toe te gaan, daarom hebben we besloten hier een vervolg aan te geven.
Daarbij komt ook nog, dat het steeds moeilijker wordt om voldoende 1-persoonskamers te krijgen die wij nodig hebben voor onze groep.
Hotel Monopole kan daar gelukkig wel in voorzien.


Inmiddels zijn de besprekingen met het hotel afgerond en wij vertrekken op zondag 23 augustus en komen terug 30 augustus.
Alle informatie over deze week zullen wij publiceren in het nummer van KBO Nieuws welke in februari 2020 uitkomt.
Als u mee wilt kunt u de datum al vast noteren, want deze staat in ieder geval vast.        De reiscommissie.
       Wies en Mirjam
 
                                                                
    

                                                                                                                                                               terug