Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Stichtse Vecht
« terug naar overzichtPLANNING ACTIVITEITEN 2019

SEPTEMBER
Dinsdag     03 september   Fietstocht                                                                            11.00 uur
Maandag   09 september   Leeskring                                                                            10.00 uur
Woensdag 11 september   In Maria Dommer eucharistie of gebedsviering                  10.30 uur
Woensdag 18 september   Midweekviering                                                                   10.00 uur
Dinsdag     24 september   KBO-Nieuwsbrief nr. 8 en KBO-PCOB Magazine
Woensdag 25 september   Gezellige Soos in de Verrijzeniskerk                                  10.00 uur
Zondag      29 september   Inloopmiddag in de Ark                                                       14.00 uur

OKTOBER
Woensdag  02 oktober        Interactief gesprek over Alzheimer in de Verrijzeniskerk   10:00 uur
Woensdag  09 oktober        In Maria Dommer eucharistie of gebedsviering                 10:30 uur  
Donderdag 10 oktober        STADSWANDELING Gouda (Info in KBO Nieuws van september en            09:15 uur
                                                                                    opgave bij Bernadette Paardekooper 06-12965092).
Maandag    14 oktober        Leeskring                                                                           10:00 uur
Maandag    14 oktober        Algemene Leden Vergadering met Bingo in de Vondel  14:00 uur
Woensdag  16 oktober        Midweekviering                                                                  10:00 uur
Donderdag 17 oktober        BUSTOCHT over de grens                                                 08:15 uur
Woensdag  23 oktober        Gezellige Soos in de Verrijzeniskerk                                 10:00 uur
Vrijdag        25 oktober        HERFSTMIDDAG in de Vondel                                         13:30 uur
Zondag       27 oktober        Inloopmiddag in de Ark                                                      14:00 uur
Dinsdag      29 oktober        KBO-Nieuwsbrief nr. 9 en KBO-PCOB Magazine

NOVEMBER
Woensdag  06 november    Themaochtend in Verrijzeniskerk                                      10:00 uur
Maandag    11 november    Leeskring                                                                           10:00 uur
Woensdag  13 november    Eucharistie of Gebedsviering in Maria Dommer                10:30 uur
Woensdag  20 november    Midweekviering in de Verrijzeniskerk                                10:00 uur
Woensdag  27 november    Gezellige Soos in de Verrijzeniskerk                                 10:00 uur

DECEMBER
Maandag    16 december    Kerstviering in de Verrijzeniskerk (nadere info volgt)

JANUARI 2020
???????     ?? januari         SENIOREN TAFELEN

AUGUSTUS 2020
Zondag       23 augustus     VAKANTIEWEEK ValkenburgTOELICHTING enkele ACTIVITEITEN:

Senioren Tafelen in de Merenhoef                       

14 oktober - Algemene Leden Vergadering         

10 oktober - Stadswandeling GOUDA                                         

17 oktober - Bustocht over de grens                   

25 oktober - Herfstmiddag in de Vondel               

23 augustus 2020  - Vakantieweek Valkenburg    SENIOREN TAFELEN

Infomatie (september 2019):
Misschien heeft u het al gezien, Merenhoef is, op dit moment (eind september 2019), bijna klaar met de verbouwing. Het restaurant waar wij in de toekomst gaan eten wordt ingericht. 
Het is nog niet duidelijk wanneer wij de eerste Senioren Tafelen kunnen gaan houden in het nieuwe restaurant. Wij zijn in onderhandeling hierover en er is toegezegd dat we weer terug mogen komen.
Oktober zal vermoedelijk nog te vroeg zijn, maar mocht dit wel gaan lukken, dan zullen de vaste deelnemers persoonlijk telefonisch worden benaderd. Wellicht kunnen we binnenkort meer duidelijkheid geven en de definitieve data voor Senioren Tafelen mededelen. U moet dus nog even geduld hebben om de gezellige "lekkere trek" te stillen.  

Vervolg informatie (oktober 2019):
Zoals hierboven is aangegeven komen wij nu terug op de informatie betreffende het Senioren Tafelen.
Inmiddels is het nieuwe restaurant in De Merenhoef in gebruik genomen en dat ziet er erg mooi uit. Echter zij zijn daar nog in de opstartfase en dat wil zeggen dat nog niet geheel duidelijk is hoe het een en ander gaat verlopen. Wij hebben daar een goed contact en ons is toegezegd dat wij weer gebruik kunnen gaan maken van de diensten van Merenhoef. Omdat de situatie eerst bij Merenhoef goed op orde moet zijn, is het helaas nog niet mogelijk om in oktober en november het Senioren Tafelen te organiseren. Uitgangspunt is nu dat wij in januari weer kunnen beginnen met het eten in Merenhoef. Wij blijven in contact met hen en zullen zodra er meer zekerheid is u daarvan op de hoogte brengen.
Dus nog eventjes geduld, maar er wordt hard aan gewerkt om toch weer gezellig samen van het eten te genieten.

Mirjam de Wit                                     terug
                  U I T N O D I G I N G

voor de Algemene Leden Vergadering KBO-Stichtse Vecht

MAANDAG 14 OKTOBER 2019
in "De Vondel"
Zaal open 13.30 uur. Aanvang 14.00 uur.

A G E N D A

1. Opening en mededelingen van de voorzitter.

2. Vaststelling agenda.

3. Mededelingen vanuit KBO Provincie Utrecht.

4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 18-03-2019.
    Dit verslag is opgenomen in KBO-Nieuws van september 2019.

5. Ingekomen stukken.

6. Mededeling van de penningmeester over de financile stand van zaken. 

7. Voorstel tot contributieverhoging voor 2020.

8. Bestuursverkiezing.
    Er is nog steeds een gebrek aan leden voor het bestuur.
    Mevrouw Bernadette Paardekooper heeft zich bereid verklaard in het bestuur zitting te nemen.

9. Activiteiten programma 2020.

10. Rondvraag.

11. Sluiting. 

Aansluitend aan de vergadering is er een BINGO.

In verband met de Algemene Ledenvergadering van KBO Stichtse Vecht komen de wekelijkse activiteiten zoals bridgen en klaverjassen op maandag 14 oktober 2019 te vervallen.

Namens bestuur KBO Stichtse Vecht
Ton Reichwein, secretaris.                                                   terug


 

STADSWANDELING GOUDA 10 Oktober 2019 

Op donderdag 10 oktober is er een stadswandeling in Gouda. Om 9:15 uur is het verzamelen op het NS-station in Maarssen. 
Na aankomst in Gouda wandelen we naar de siroopwafelfabriek, waar we ontvangen worden met een kop koffie en een gebakje.
Daarna gaan we de fabriek in en maken we kennis met de wondere wereld van de siroopwafel. We zien hoe een siroopwafel wordt gebakken en mogen natuurlijk ook proeven.
Om 13:30 uur, nadat iedereen op eigen gelegenheid geluncht heeft, maken we een historische stadswandeling door het oude centrum van Gouda, onder begeleiding van een gids van het Gilde Gouda.
Daarna is er nog gelegenheid om zelf Gouda te verkennen of terug naar huis te gaan.

De kosten van deze dag zijn 11,00 per persoon, (dit is exclusief treinreis en lunch). Bedrag overmaken op KBO-Stichtse Vecht NL94 INGB 0005 7827 29 o.v.v. "Dagtocht Gouda".
Wij reizen per trein. Vooraf aan de treinreis wordt er gekeken of iemand, die geen kortingskaart heeft, met een meereiskaartje kan reizen.

Marie Erlings Boll (tel. 06-15379215) en Ellie Barends (06-42240064) organiseren deze stadswandeling.
De groep mag niet groter zijn dan 20 personen. Wilt u mee, bel dan vr 1 oktober naar: Bernadette Paardekooper (06-12965092).

                                                                                            terug

17 oktober 2019: BUSTOCHT met stapje over de grens


Op donderdag 17 oktober gaan we dagtocht maken. De reiscommissie heeft getracht om er een leuke tocht van te maken en als u mee gaat komt u dit keer zelfs over de grens.
Na vertrek uit Maarssen rijdt de bus richting Weeze (D) waar we worden ontvangen op het vliegveld. We beginnen de dag daar met koffie en gebak. Hierna begint het programma op het vliegveld waar u middels een "PowerPoint"presentatie het n en ander te zien krijgt van de afdelingen achter de schermen die niet te bezoeken zijn. Aansluitend aan de presentatie zal er nog wat verteld worden alvorens u in de touringcar stapt. Nadat de deuren verzegeld zijn gaan we op pad voor een rondrit over het vliegveld.

Daarna gaan we op weg naar Millingen aan de Rijn waar voor u een 3-gangen menu "met pannetjes op tafel" wordt geserveerd. Als de magen weer gevuld zijn stappen we in "zonnetreintjes" om een schitterende rondrit te maken door de Ooijpolder. Het eindpunt van de rit ligt bij het plaatsje Ooij bij de Thornse Molen alwaar u nog de gelegenheid krijgt om iets, voor eigen rekening, te drinken. Daarna beginnen we aan de terugreis naar Maarssen.

De prijs voor deze unieke dag bedraagt 56,00 per persoon.

We vertrekken vanaf Achter Maria Dommer tegenover garage Lugtenburg om 08:15 uur
en
vanaf de parkeerplaats Kiss & Ride bij het busstation aan de Safariweg om 08:30 uur.

Heeft u belangstelling om mee te gaan? Dan kunt u zich melden op:
                                         maandag 07 oktober vanaf 09:00 tot 12:00 uur bij:
                                                             Mirjam de Wit 0346-56 20 51

Uw aanmelding is pas definitief als het verschuldigde bedrag op onze rekening
NL41 INGB 0006 7276 87 t.n.v. KBO Reizen afdeling Stichtse Vecht is bijgeschreven.

U gaat mee op eigen risico. Het bestuur en de Reiscommissie zijn niet aansprakelijk voor ontstane schade.
Omdat wij een stapje over de grens doen, moet u er wel aan denken om uw paspoort of identiteitskaart mee te nemen. 

Tot Ziens en we gaan er met elkaar een mooie dag van maken.
De Reiscommissie,
Wies en Mirjam.                                                                     terug 
           


   
25 Oktober 2019: HERFSTMIDDAG in de Vondel

Op vrijdag 25 oktober wordt de jaarlijkse HERFSTMIDDAG gehouden.

Shantykoor de Vechtse Parlevinkers is uitgenodigd om deze middag voor u op te luisteren. Het koor, begeleid door diverse muzikanten, zingt vol enthousiasme een repertoire van shanties, zeemansliederen en moderne sea songs.

Het koor is al eens eerder bij ons opgetreden en dat was toen een groot succes. Wij hopen dat het deze keer weer in de smaak valt.

De herfstmiddag wordt zoals gewoonlijk gehouden in de Vondel.

De zaal is open vanaf 13:30 uur en de aanvang van de voorstelling is 14:00 uur.
Eind circa 16:00 uur.

U bent van harte welkom en er zijn voor u geen kosten aan verbonden.
Aanmelden is niet nodig.

Tot ziens namens de evenementencommissie.

Mirjam de Wit.                                                                      terug

 

 23 Augustus 2020: VAKANTIEWEEK VALKENBURG

 VAKANTIEWEEK 2020

Eerder dan verwacht kunnen we u vertellen waar we de vakantie volgend jaar gaan doorbrengen.

We gaan in 2020 "Op Herhaling" en wel nog een keer naar Valkenburg.

In 2017 hebben wij veel positieve reacties van uw kant ontvangen en ook verzoeken om daar nog eens naar toe te gaan, daarom hebben we besloten hier een vervolg aan te geven.
Daarbij komt ook nog, dat het steeds moeilijker wordt om voldoende 1-persoonskamers te krijgen die wij nodig hebben voor onze groep.
Hotel Monopole kan daar gelukkig wel in voorzien.


Inmiddels zijn de besprekingen met het hotel afgerond en wij vertrekken op zondag 23 augustus en komen terug 30 augustus.
Alle informatie over deze week zullen wij publiceren in het nummer van KBO Nieuws welke in februari 2020 uitkomt.
Als u mee wilt kunt u de datum al vast noteren, want deze staat in ieder geval vast.        De reiscommissie.
       Wies en Mirjam
 
                                                                 
    

                                                                                              terug