Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Stichtse Vecht
« terug naar overzicht

KBO provincie Utrecht
afdeling: Stichtse Vecht

     

OUD en NIEUW “De Harmonie”.

Hierboven ziet u “Sociëteit De Harmonie” gelegen aan de Kerkweg met rechts nog een boomgaard. De Harmonie heeft veel functies gehad waaronder een bioscoop. Rechts het hek van de afscheiding van het land van boer Van Eck. Deze foto is rond 1900 genomen.
Met dank aan Theo Schouten voor het aanleveren van de foto en de Historische Kring Maarssen voor de uitleg van deze foto.

Onderstaand de huidige situatie met het appartementencomplex dat eveneens “De Harmonie”is genoemd 

                                       
           

    
                                                              BELANGRIJKE MEDEDELING

Alle activiteiten zijn afgelast tot het weer veilig genoeg is om ze uit te voeren.

Ook de wel genoemde activiteiten zijn onder voorbehoud in verband met het coronavirus.

Tevens maken wij u er op attent dat, door de nieuwe maatregelen, ook de zalen van "De Vondel" voorlopig gesloten blijven.

Alle hieronder genoemde activiteiten zijn dus onder voorbehoud.


AGENDA / PLANNING ACTIVITEITEN 2021

JAAR 2021MEI
Dinsdag


JUNI
Woensdag

Dinsdag


JULI


AUGUSTUS


Dinsdag


25 mei16 juni

29 juni


22 augustus

29 augustus


KBO-NIEUWS nr. 05 en MagazineMidweekviering in de Verrijzeniskerk

KBO-NIEUWS nr. 06 en Magazine


Geen Nieuwsbrief en MagazineVAKANTIEWEEK Valkenburg

KBO-NIEUWS nr. 07 en Magazine


10:00 uurNIEUWS / INFORMATIE


De nieuwste onderwerpen/berichten worden in het rood weergegeven.


* VAN DE BESTUURSTAFEL                                                      

* ENQUÊTE: DIRECT CONTACT TUSSEN DE LEDEN             

* NIEUWS UIT MAARSSENBROEK                                           

* LEDEN KBO-STICHTSE VECHT in CIJFERS 2021
                


* INFORMATIE CONTRIBUTIE jaar 2021                                                                                 

* DANK AAN ONZE VRIJWILLEGERS                                       

* AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2020                            

* WIJZIGINGEN TOESLAGEN 2021                                          

* ACTIVITEITEN VAN DE DENKTANK GROEP
                        


* SENIOREN TAFELEN (Nu Even Niet)                                    

* VOELT U ZICH EENZAAM OF ……………………                  
 

* LAATSTE NIEUWS OVER HET CORONAVIRUS                    
                           

* CORONAMELDER                                                                  

* OUDERENADVISERING KBO-PCOB                                    

* WEBINARS KBO-PCOB
                                                         

* KBO-PCOB opent speciale Ouderen-Infolijn                       


* BIBLIOTHEEK mededelingen                                                

* CORONA EN CRIMINALITEIT, TRAP ER NIET IN.                

        
* INTERNETOPLICHTING                                                         

* ASSISTENTIE BIJ DE "GELDMAAT"                                     

* GEZOND EN EEN FIT BREIN DOOR GOED SLAPEN          
VAN DE BESTUURSTAFEL       

Mei / juni 2021

Het is alweer half mei en dat begin je nu wel te merken aan de natuur en de buitentemperaturen. Bloemen en struiken beginnen te bloeien, de bomen schieten in het blad en sommige dragen al bloesem. En ook het gras begint weer te groeien dankzij de hogere temperaturen en vaak een lekker zonnetje met af en toe een regenbui.

Ook voor ons is het weer de gelegenheid om meer naar buiten te gaan, en als u een tuin hebt, dan is het waarschijnlijk ook wel nodig om daar nog enig werk te verrichten voordat het weer al te warm wordt. Het is vaak wel leuk werk en het heeft het voordeel dat u het in uw eentje kunt doen.

Voor het contact met anderen moeten we ons nog wel aan allerlei regels houden in verband met het Corona-virus, maar inmiddels zullen de meeste senioren al voorzien zijn van een of twee inentingen.
Hopelijk begint daardoor nu ook het besmettingsgevaar zo langzamerhand onder controle te komen, maar voorzichtigheid blijft toch geboden. Daarom zijn bijeenkomsten van grotere groepen mensen nog niet mogelijk. En kunnen wij dus helaas ook nog niet veel activiteiten gaan hervatten, laat staan nieuwe activiteiten uit gaan voeren.

Dat brengt mij op de huidige situatie bij de KBO Stichtse Vecht.
Op het moment is het “rustig”, want er gebeurt vrijwel niets als gevolg van de Corona-maatregelen.
Maar als dat hopelijk binnenkort over is, wat verwacht u dan van KBO Stichtse
Vecht? Laat uw mening daarover horen aan de “Denktank”.

En dan komt gelijk de volgende vraag: “Bent u dan ook bereid om daaraan uw medewerking te verlenen?” Een goed draaiende vereniging heeft nu eenmaal “personeel” nodig en daaraan is nu een groot gebrek.
Evenals aan leden voor het bestuur. We zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter, een penningmeester en nieuwe bestuursleden.
KBO Stichtse Vecht is een vereniging van en voor ons samen, en inbreng van de leden is daarbij van groot belang.

namens het bestuur,
Ton Reichwein , secretaris 
                                                                                                                                                               terug naar nieuws


April / Mei 2021


Het bestuur is verheugd u te kunnen meedelen dat er inmiddels –zij het op tijdelijke basis- is voorzien in een nieuwe penningmeester.
De heer Harry van Kesteren heeft zich bereid verklaard om deze functie voorlopig op zich te nemen als interim-penningmeester. De formaliteiten daarvoor bij de Kamer van Koophandel en de ING-bank zijn inmiddels ook afgerond.

Dit houdt echter wel in dat we nog steeds op zoek blijven naar een nieuwe penningmeester op permanente basis.

Tevens zijn we nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter want deze functie is nu al meer dan 2 jaar vacant.
En ik heb het nu wel over penningmeester en voorzitter, maar ook dames zijn natuurlijk welkom in het bestuur.

Ook nieuwe “overige” bestuursleden zijn van harte welkom want KBO Stichtse Vecht is een vereniging voor –maar ook van- ons allemaal. Samen moeten we beslissen wat we gaan doen en hoe we dat gaan doen wanneer eenmaal deze Corona-misère voorbij is.

Vele handen maken licht werk, en bij een vereniging hoort nu eenmaal een bestuur. Zonder bestuur gaat niet, en dan zou KBO Stichtse Vecht moeten worden opgeheven.

Deze week bereikte ons het droevige bericht dat op 2e paasdag is overleden de heer Wim Verberne.
Hij was in het verleden –zo rond 2008- 2e penningmeester van wat toen nog KBO Maarssen heette. Velen van u zullen hem kennen.
Wij wensen zijn echtgenote en de familie veel sterkte om dit verlies te kunnen dragen.

namens het bestuur,
Ton Reichwein , secretaris                                                                                                                  terug naar nieuws
                                                                                                                                       


Maart/April 2021:

Op het moment van schrijven is maart nog driftig met zijn staart aan het roeren. Na eerder al een paar bijna zomerse dagen te hebben gehad, is het nu weer koud en guur met een harde wind die al links en rechts wat schade heeft veroorzaakt en onweersbuien met regen en zelfs hagel aanvoert.

Maar toch, het voorjaar gaat er aankomen. De redactie heeft de bollen al zien opkomen, en de leden van de reiscommissie zijn al weer voorzichtig over de vakantiereis aan het nadenken.

Wanneer u dit leest zijn de verkiezingen voor een nieuw parlement al weer achter de rug, en is men in Den Haag waarschijnlijk al druk aan het onderhandelen over wie met wie gaat samenwerken om een nieuwe regering te vormen. Dan is het ook weer de tijd om alle mooie beloften die gedaan zijn ook waar te gaan maken en te vertalen naar een nieuw regeerakkoord.
Belangrijk daarbij is dat de positie van de nu al grote –en nog steeds groeiende- groep senioren niet wordt vergeten.
Met name op het gebied van de zorg valt er nog veel te verbeteren om de senioren zolang mogelijk zelfstandig te laten blijven, en waar dit moeilijk of niet meer kan, goede hulp te bieden. Van groot belang is hierbij ook dat er flink gewerkt gaat worden aan de bouw van goede, comfortabele en betaalbare woningen voor senioren in de kernen van de gemeenten.

Hopelijk begint er nu toch ook meer schot te komen in de vaccinaties tegen het Corona-virus en zal het aantal nieuwe besmettingen gaan dalen, waardoor al die beperkende maatregelen versoepeld kunnen worden. Want aan alles is te merken dat de mensen daar zo langzaam aan wel genoeg van hebben en het normale leven weer willen hervatten.

Dan kunnen we elkaar weer gewoon ontmoeten en kunnen ook de diverse activiteiten weer op gang komen.

Ton Reichwein , secretaris 
                                                                                                                                                               terug naar nieuws


Februari 2021:

Nu de tweede KBO-Nieuws van dit jaar bij u is bezorgd, is het u misschien opgevallen dat op de omslag staat vermeld dat het de nieuwsbrief voor maart is. Maakt u zich geen zorgen dat u iets heeft gemist als u geen nieuwsbrief voor februari heeft gekregen, want die hebben we maar overgeslagen om een beetje in de pas te blijven lopen met de nummering van het landelijke KBO-PCOB magazine. Er komen namelijk net als van het magazine 10 nummers van KBO-Nieuws per jaar uit. Ook in de vakantie-maand augustus slaan we een keertje over net als rond de kerstperiode.

Is er dan veel veranderd sinds de eerste nieuwsbrief van dit jaar?
Nou nee, we zitten nog steeds in een lockdown compleet met avondklok vanwege het Corona-virus en de overgewaaide Engelse variant daarop.
Sindsdien is de wind wel gedraaid –nu naar het oosten- en hebben er gelukkig geen Russisch virus bij gekregen, maar wel een flinke bak sneeuw.
Mooi om te zien, vooral vanachter het raam, maar die sneeuw met gladheid en de harde oostenwind nodigden nu niet direct uit om eens lekker naar buiten te gaan. Maar ja, dat deden we toch al bijna niet vanwege het virus, dus zoals Johan Cruijff zou zeggen: “elk nadeel hep ook zo zijn voordeel”.

Gelukkig begint er nu toch wel wat licht aan de horizon te schijnen.
Volgende week gaat het dooien. En inmiddels komen ook de inentingen tegen het Corona-virus in zicht voor de senioren.
Hoewel die nog niet direct effect zullen hebben, valt toch te hopen dat het aantal nieuwe besmettingen zal gaan dalen. Daardoor zullen de zieken-huizen ontlast worden en weer toe kunnen komen aan hun “normale werk”.
En kan de inmiddels ontstane achterstand in de geplande operaties worden weggewerkt.

En hopelijk breekt dan ook de tijd weer aan waarin we elkaar weer gewoon kunnen ontmoeten en de diverse activiteiten weer op gang komen.

Ik wil besluiten met dank te zeggen aan de redactie van KBO Nieuws voor het maken van deze nieuwe aflevering, en aan onze bezorgers die het blad samen met het landelijke magazine bij u afleveren.

Ton Reichwein, secretaris 
                                                                                                                                                              terug naar nieuws
                                                                                                              
Januari 2021:
Helaas kwam tijdens het maken van deze KBO-Nieuws het bericht door dat de lockdown weer werd verlengd omdat er naast het “gewone” Corona virus een nieuwe variant van deze griep uit Engeland is komen overwaaien die nog besmettelijker is dan wat we al hadden. De Brexit heeft daartegen kennelijk niet geholpen.
Ook het inenten tegen Corona gaat minder snel dan eerst werd aangegeven, en dus vrees ik dat we er voorlopig nog lang niet vanaf zijn.
Dat houdt dan ook weer in dat er voorlopig aan activiteiten eigenlijk niets te organiseren valt.

Dan kwam ook nog net het nieuws dat het kabinet “gevallen” is, of liever gezegd “opgestapt is”. Of dat nu terecht of onterecht is, daar zal ieder zijn eigen mening over hebben. Maar je zou toch wel denken “hebben ze nu niets beters te doen” dan om, na bijna de hele termijn van vier jaar, de laatste twee maanden niet af te maken. Het blijft een beetje een loos gebaar want ze moeten toch aanblijven totdat na de verkiezingen er weer een nieuwe regering geformeerd is. En dan kan zoals de ervaring wel geleerd heeft, nog wel eens een flink poosje duren. Maar intussen zal het land toch wel bestuurd moeten worden.

En dat brengt mij op de situatie bij de KBO Stichtse Vecht.

Zoals u misschien gezien heeft zijn er op dit moment door omstandigheden nog maar weinig bestuursleden over.
We zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter, een penningmeester en nieuwe bestuursleden.
Daarin zal nog dit jaar in moeten worden voorzien, anders bestaat er helaas een grote kans dat de vereniging KBO Stichtse Vecht zal moeten worden opgeheven.

Ton Reichwein , secretaris
                                                                                                                                                               terug naar nieuwsENQUÊTE: DIRECT CONTACT TUSSEN DE LEDEN
 
apr/mei 2021

Voorwoord bestuur

Op dit moment zijn er waarschijnlijk al behoorlijk wat mensen onder u die reeds zijn ingeënt tegen het Corona-virus. Maar het zal nog wel een poosje duren voordat de maatregelen tegen grotere bijeenkomsten zullen worden opgeheven. De “denktank” is gekomen met onderstaand plan dat zou kunnen helpen met de terugkeer naar het “normale” leven.

namens het bestuur Ton Reichwein


INITIATIEF TOT DIRECT CONTACT TUSSEN DE LEDEN
Bericht van de DENKTANK

Wij zitten nu al ruim een jaar met corona.
Het risico van besmetting heeft velen, vooral ouderen, in een isolement gebracht. Er is ongetwijfeld onder onze leden een aantal mensen die zich bijzonder eenzaam hebben gevoeld in de afgelopen tijd. Ook als u samenwoont met uw partner, kan het bijzonder prettig zijn weer iets meer contacten te hebben en nieuwe gezichten te zien.
Inmiddels is er zicht op een uitweg door de vaccinatie(s) tegen Corona. Zolang er nog beperkingen zijn, kunnen er geen grote groepen bij elkaar komen, maar één gast ontvangen mag wel. Iemand thuis ontvangen of bij iemand op bezoek gaan. Voor een kop koffie en een praatje, of een spelletje, misschien samen een stukje omlopen, vul maar in. Wel wijzen wij u graag op de richtlijnen voor het naleven van de Coronaregels. U bent en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het naleven van deze Coronaregels.

Als u denkt dat deze enquête en de inhoud ervan iets voor u is, vul dan de vragenlijst in.
Wij kijken of die vragen bij elkaar gebracht kunnen worden tot contact tussen 2 personen.

De enquête kunt u ook uit de Nieuwsbrief halen, invullen en opsturen.

Voor het invullen van de enquête: klik hier.

U kunt het gedownloade document invullen, opslaan en daarna digitaal opsturen. Of invullen, printen en via de post opsturen.

Wij stellen uw deelname aan deze enquête bijzonder op prijs
                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                terug naar nieuws

NIEUWS UIT MAARSSENBROEK
mei / juni 2021

Na een jaar met nauwelijks activiteiten, kunnen we langzamerhand vooruit gaan kijken. We zijn weer van start gegaan met de seniorenvieringen.
Het is ontzettend fijn om elkaar te zien. Nog wel met de corona regels. Op gepaste afstand en geen koffie drinken.

In september hopen we de draad weer helemaal op te pakken. Dat we weer naast de vieringen, de maandelijkse themaochtenden en Soos kunnen organiseren.

En na veel koude lente dagen lijkt het nu echt warmer te worden. Een wandelingetje buiten is dan sneller gemaakt.

De seniorenvieringen zijn de derde woensdag van de maand. Aanvang 10.00 uur. In juni is dat op 16 juni.

Iedereen is van harte welkom op deze seniorenochtenden.
Heeft u belangstelling, loop een keer binnen of neem contact op met de Werkgroep Senioren.

Namens de Werkgroep Senioren Maarssenbroek,
Bernadette Paardekooper : 06 12 96 50 92

                                                                                                                                                                 terug naar nieuws

apr/mei 2021

In de ochtend van tweede paasdag is Wim Verberne in zijn slaap overleden. Wim was een van de initiatiefnemers, ongeveer 40 jaar geleden, van de senioren activiteiten in de Verrijzeniskerk. Hij was ook zeer betrokken bij de KBO Stichtse Vecht. Jarenlang heeft hij deze stukjes geschreven voor de Nieuwsbrief van de KBO.

Wim wilde de verbinding tussen de senioren in Maarssen en Maarssenbroek stimuleren. Een aantal jaren geleden heb ik op zijn verzoek het stokje overgenomen.

Wim was iemand met een groot hart. Hij stond voor iedereen klaar. Een steun voor iedereen die dat nodig had. Hij verloor niemand uit het oog. Met zijn humor en aandacht kon hij mensen altijd weer blij maken.

Hij was jarenlang de sturende kracht achter de senioren activiteiten. Altijd volop ideeën voor de maandelijkse thema-ochtenden en het organiseren van uitjes naar bijvoorbeeld een biologische boerderij. Bij de jaarlijkse seniorenlunch zorgde hij de laatste jaren voor de spreekwoordenpuzzel. Een zeer geslaagd idee. De groepjes waren vol enthousiasme met elkaar bezig om deze puzzel op te lossen. Voor de Bingo ging Wim eerst, samen met iemand anders, op pad voor de cadeautjes. Om dan bij de seniorenlunch altijd aan het wiel te draaien.

Ondanks zijn steeds brozere gezondheid bleef hij, in de corona tijd, de vieringen volgen in de Verrijzeniskerk.
Totdat dat echt niet meer lukte. Samen met Trees verhuisde hij onlangs naar Maria Dommer waar hij vredig is overleden.

Namens de Werkgroep Senioren Maarssenbroek,

Bernadette Paardekooper : 06 12 96 50 92
                                                                                                                                                                 terug naar nieuws 


LEDEN KBO-STICHTSE VECHT IN CIJFERS 2021

Januari 2021:
We beginnen dit jaar met 588 leden. Dat zijn er 24 minder dan vorig jaar.
Het aantal mannen is nu 198 en vrouwen 390, respectievelijk 34% en 66%, dat was vorig jaar hetzelfde.
Het aantal mannen is 10 lager dan vorig jaar, het aantal vrouwen is met 14 verminderd.

Dan de leeftijdsverdeling op 1 januari 2021.

Het oudste lid is een man van 98,5 jaar (v) (m)
    4 leden     van 95 t/m 99 jaar       2 vrouwen   2 mannen    50%   50%
  34 leden     van 90 t/m 94 jaar     24 vrouwen 10 mannen    70%   30%
100 leden     van 85 t/m 89 jaar     69 vrouwen 31 mannen    69%   31%
132 leden     van 80 t/m 84 jaar     95 vrouwen 43 mannen    72%   28%
148 leden     van 75 t/m 79 jaar     99 vrouwen 49 mannen    67%   33%
  97 leden     van 70 t/m 74 jaar     55 vrouwen 42 mannen    57%   43%
  48 leden     van 65 t/m 69 jaar    33 vrouwen  15 mannen    69%   31%
  19 leden     van 60 t/m 64 jaar    14 vrouwen    5 mannen    74%   26%
    5 leden     van 49 t/m 59 jaar      4 vrouwen    1 man          80%   20%

Het jongste lid telt 49 lentes, en als u alles opgeteld hebt, komt u 1 lid tekort. Klopt: één van de dames heeft ons nog steeds niet willen vertellen hoe oud ze is.
Onze gemiddelde leeftijd is nu 79 jaar en 1 week. Vorig jaar was dat 78 jaar en 1 maand. Het jaar daarvoor 77 jaar en 9 maanden. We zien dat onze leden gemiddeld nog steeds ouder worden.
De grote middenmoot van 477 leden is 70 tot en met 89 jaar, dat zijn er 24 minder dan vorig jaar.
De grootste groep leden zijn de 148 mensen van 75 tot en met 79 jaar.
Dan hebben we 48 jonge senioren en 24 aanstormend talent kun je wel zeggen. Samen maken zij onze kweekvijver uit voor nieuwe bestuursleden of organisatrices/organisatoren van leuke evenementen. Een respectabel aantal! Zij kunnen zich opgeven bij onze secretaris.

Overigens zijn ook nieuwe leden van harte welkom voor zo´n sollicitatie! Weet u iemand, dan gaarne doorgeven aan een van onze bestuursleden.
Wij zitten er om te springen!

Dan de jubilarissen. Dat zijn zij die het komende jaar 75, 80, 85, 90, of 95 jaar hopen te worden. Dat zijn er 93 en dat is bijna 16 % van alle leden: 59 vrouwen en 34 mannen.
Onze topper is een man en die gaat voor 99 jaar op 22 juni.
  1 vrouw     en   1 man       voor 95 jaar
  9 vrouwen en   6 mannen voor 90 jaar
16 vrouwen en   8 mannen voor 85 jaar 
22 vrouwen en   8 mannen voor 80 jaar
11 vrouwen en 11 mannen voor 75 jaar

Dan hebben we onder onze leden 130 echtparen, 68 alleenstaande mannen en 260 alleenstaande vrouwen.


                                                                                                                                                                terug naar nieuwsINFORMATIE CONTRIBUTIE voor 2021


De contributie blijft voor het eerste lid € 25,- en voor een partner op hetzelfde adres € 20,-. Dus voor een echtpaar totaal € 45,-.
Deze bedragen gelden als u de contributie automatisch laat afschrijven via de bank.

Als u niet automatisch betaalt, dient u vóór 15 december 2020 het bedrag te voldoen aan de KBO-Stichtse Vecht.
Graag overmaken op rekening NL94 INGB 0005 7827 29 ten name van KBO-Stichtse Vecht

Als wij u een rekening moeten sturen dan wordt het totaalbedrag nog met € 2,50 verhoogd.
Op uw rekeningafschriften van 1 februari 2020 kunt u zien of uw contributie automatisch wordt afgeschreven.

namens: KBO Stichtse Vecht

                                                                                                                                                               terug naar nieuws

BERICHTEN VAN DE DENKTANK GROEP

mei / juni 2021:

Het afgelopen half jaar heeft de Denktank niet stil gezeten. Natuurlijk hebben we ons aan de corona-maatregelen gehouden. Er zijn inmiddels talloze digitale mogelijkheden om elkaar toch te ontmoeten. In de Nieuwsbrief heeft u kennisgemaakt met de 7 leden van Denktank.
De enquête om te kijken of er behoefte is aan direct contact tussen leden - binnen de corona regel - heeft u in de vorige Nieuwsbrief ontvangen.

Wij hebben ten eerste met de drie bestuursleden Ton Reichwein, Ad Beuk en Tonny Verheul) gesproken. Tevens hebben wij contact gezocht met seniorenverenigingen in onze regio. Als eerste met de ASZ (Algemene Seniorenvereniging Zeist). Deze vereniging is opgericht nadat in de ANBO landelijk allerlei bestuurlijke problemen ontstonden. Zij zijn uitgegroeid naar een vereniging van 1600 leden.
De seniorenorganisatie POWER in Amersfoort is voortgekomen uit een bewonersindicatief om hofjes voor senioren te bouwen. Vanuit dit succes hebben ze hun activiteiten verbreed en met veel succes.

In de planning staat contact met seniorenverenigingen in Hilversum en Abcoude. Deze gesprekken leveren ons veel informatie op en een schat aan ervaring die deze verengingen hebben opgedaan na het oprichten van een seniorenvereniging.
Ook binnen Stichtse Vecht (SV) hebben wij contacten gelegd. Allereerst met de Seniorenraad SV, een adviesorgaan binnen onze gemeente dat de gemeente adviseert op het gebied van senioren. De Seniorenraad is een symposium over Wonen voor senioren aan het voorbereiden. Wij zitten in de voorbereidingsgroep voor dit symposium.

Met de Vitale coalitie (de Bibliotheek AVV, Handje Helpen, de Vrijwilligerscentrale, Leef en Welzijn Stichtse Vecht) heeft een digitaal kennismakingsgesprek plaats gevonden. In dit gesprek hebben wij mogen vertellen over het KBO-SV. Onder andere is verteld dat wij vorig jaar ons 40-jarig lustrum zouden vieren, maar dat corona een spaak in het wiel stak. Dat de bestuurlijke organisatie al ruim 2 jaar zeer moeizaam verloopt. En dat de leden enthousiast zijn over alle activiteiten die goed bezocht werden. Dat 580 leden in de kou staan als er bestuurlijk geen oplossing wordt gevonden. Het verjongen van de KBO-SV heeft onze prioriteit, omdat het merendeel van de leden 75+ is. Door dit gesprek zullen er verdere gesprekken volgen met de Vrijwilligerscentrale.

Met hun kennis en kunde gaan wij op zoek naar enthousiaste 55+ers, die mee willen bouwen aan een Algemene Senioren Vereniging. De bibliotheek AVV schrijft sinds kort maandelijks een artikel in de Nieuwsbrief. Zij nemen in Stichtse Vecht het voortouw in het stimuleren van digitalisering van ouderen.

Vanuit de Denktank gaan wij de komende maanden verder in gesprek met de verschillende werkgroepen / commissies. Wij horen graag uw ideeën over de toekomst van de KBO-SV. Tevens is het goed om te luisteren naar de leden hoe zij dit coronajaar ervaren hebben.

Voor vragen of meer informatie kunt u mij schrijven of bellen.

Bernadette Paardekooper

bernadettepaardekooper@hotmail.com
06 12 96 50 92 
                                                                                                                                                                terug naar nieuws


maart 2021:
De Denktank is in eerste instantie opgericht door Bernadette Paardekooper en Christa van Lienden. Ruim twee jaar geleden vertrok onze voorzitter Hans Schuman wegens gezondheidsredenen. Begin 2020 kreeg onze penningmeester Jos Plum gezondheidsklachten. De functies van voorzitter en penningmeester zijn essentieel voor het behoud van een vereniging zoals de KBO-Stichtse Vecht die bijna 600 leden telt.
Bernadette en Christa kwamen bij elkaar om te overleggen hoe de verenging KBO-SV te behouden. Door gesprekken met de voorzitter van de Seniorenraad Stichtse Vecht bleek hoe belangrijk het is om zo’n KBO-vereniging in stand te houden. De KBO vertegenwoordigt een deel van alle senioren binnen Stichtse Vecht. Er worden diverse activiteiten aangeboden voor alle leden, die daar dankbaar gebruik van maken.

Ondertussen telt de Denktank 7 leden, 5 vrouwen en 2 heren. Wij stellen ons graag aan u voor.
1. Harry van Kesteren : 69 jaar jong, een geboren Fries, getrouwd, en heeft 2 kinderen en 3 kleinkinderen. Hij heeft een financiële     achtergrond en heeft langdurig gewerkt bij een grote bank in Nederland, waar hij zich o.a. heeft bezig gehouden met organisatiewerkzaamheden en meegewerkt heeft aan de landelijke uitrol van de automatisering in de bankfilialen. Sinds 1974 woont hij in Maarssen en vanaf 2016 is hij lid van de KBO. Hiervoor verzorgt hij de website van KBO-Stichtse Vecht, is belastinginvuller (HUBA) en kascommissielid.
2. Bernadette Paardekooper : 66 jaar jong, gescheiden, moeder van een dochter en sinds een half jaar oma van een tweeling. Geboren in Lisse, in een groot katholiek gezin, waar de deur altijd open stond. Op haar 18de naar Utrecht verhuisd, om te gaan studeren aan de lerarenopleiding. Daarna werkzaam bij een landelijke milieuorganisatie. Later firmant van een glas-in-loodatelier. In het heden actief bij Handje Helpen, de seniorenwerkgroep van de Verrijzenis kerk en de KBO-SV.
3. Truus van der Maat : 60+ en werkzaam in een ziekenhuis als opleidingsfunctionaris en daar betrokken bij datgene wat te maken heeft met deskundigheidsbevordering en opleiden. Zij wil haar bijdrage leveren aan deze Denktank omdat het voor haar belangrijk is maatschappelijk een bijdrage te leveren aan het behoud van een seniorenverenging.
4. Yvon Schoonderbeek : is 63 jaar, gehuwd en heeft psychologie en kunstzinnige therapie gestudeerd. Zij was workshopbegeleider van Power en coördinator van Power voor de gemeente Stichtse Vecht.
Zij vindt het belangrijk om een bijdrage te geven aan deze Denktank groep. Wij zijn samen actieve jonge senioren die met elkaar iets stimulerends op poten willen zetten. Het is goed om een seniorengroep bij elkaar te houden en samen dingen te doen.
NB. Power was een groep van en voor mensen vanaf circa 55 jaar die zich samen oriënteren op hun talenten en mogelijkheden verkennen om met elkaar uiteenlopende activiteiten op te zetten.
5. Gerrit Andriessen : is 70 jaar en is getrouwd. Hij heeft geen kinderen. Hij was werkzaam als technische man in de zuivelindustrie. Hij was al voor zijn pensionering een actieve vrijwilliger bij de Tussenvoorziening in Utrecht. Daar organiseert hij een eetgroep van (ex-)psychiatrische patiënten in Utrecht. Inmiddels vrijwilligert hij ook als buurtbemiddelaar in Stichtse Vecht.
6. Christa van Lienden : is 66 jaar en getrouwd. Zij is sinds 23 jaar woonachtig in Maarssen-Dorp. Zij is directiesecretaresse geweest bij grote bedrijven. Zij is tevens al jaren actief met het maken van de Nieuwsbrief van de KBO-Stichtse Vecht. Zij is ruim 14 jaar actief als medewerker groepsboekingen bij een museum. Eerst bij het Drogisterij-museum in het park Goudestein en sinds 2014 bij Streekmuseum Vredegoed in Tienhoven.
7. Marie Erlings : is 69 jaar en weduwe. Zij woont al sinds 1975 in Maarssenbroek, heeft 6 kinderen en 6 kleinkinderen. Zij heeft op kantoor van verschillende bedrijven gewerkt. Na een aantal jaren te hebben gezorgd voor de opvoeding van de kinderen is zij werkzaam geweest bij de Valkenier, een dagactiviteiten centrum voor mensen met lichamelijke en verstandelijke beperking. Zij doet tevens vrijwilligers-werk bij Utrechts Landschap, binnen de kerk en Handje Helpen. Zij vindt het belangrijk om een club van jongere senioren te helpen oprichten en de KBO-SV als club van oudere senioren te behouden.

Bernadette Paardekooper: 06 12 96 50 92
                                                                                                                                                                  terug naar nieuws


februari 2021:
In de vorige Nieuwsbrieven hebben wij u geïnformeerd over het ontstaan van de Denktank groep. Het doel was om te kijken hoe het nu verder moet met de KBO-Stichtse Vecht. Het resultaat van een aantal gesprekken met KBO-leden was, dat de leden blij zijn met de activiteiten van de KBO-Stichtse Vecht. Velen vonden de K van Katholiek niet meer van deze tijd en gaven de voorkeur aan een algemene seniorenorganisatie. De vereniging is sterk aan het vergrijzen en heeft weinig of geen aantrekkingskracht op jonge senioren. Het vinden van bestuurders bleek na vele pogingen niet te lukken. Zoals Ton Reichwein ook in “Van de bestuurstafel” schreef: ”Daarin zal nog dit jaar moeten worden voorzien, anders bestaat er helaas een grote kans dat de vereniging KBO-Stichtse Vecht zal moeten worden opgeheven.”
De missie van de Denktank is om dit te voorkomen.
De afgelopen maand zijn we aan het verkennen gegaan hoe wij dit kunnen realiseren. Of de KBO-Stichtse Vecht in een andere vorm kan blijven voortbestaan. Overigens is dit onderwerp nog volop in discussie bij de Denktankgroep. Gelukkig maken e-mail en beeldbellen het voor ons mogelijk om met elkaar in contact te blijven.
Er is een informatie uitwisseling geweest met de Algemene Senioren Vereniging Zeist. Zij zijn voortgekomen uit de ANBO Zeist. De KBO-Zeist gaat binnenkort met hen samen. De ASZ heeft inmiddels 1600 leden. In navolging van Zeist, hebben we ons verdiept in visie en doelen voor een algemene seniorenvereniging Stichtse Vecht.

Naast dit verkennen, blijven wij zoeken naar senioren die willen helpen om dit verder uit te bouwen. Inmiddels is de groep uitgebreid naar 6 senioren. Maar wij hopen nog meer enthousiaste senioren te kunnen verwelkomen.
Wij blijven u op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen de Denktank.

Wilt u reageren op dit artikel? Heeft u vragen of heeft u een andere mening, graag horen wij dat. Omdat het op dit moment niet lukt een algemene leden vergadering (ALV) te houden, kunnen wij alleen op deze manier met elkaar in contact komen.

Met vriendelijke groet namens de Denktank,

Bernadette Paardekooper
: 06 12 96 50 92 
                                                                                                                                                                 terug naar nieuws


Januari 2021:
In o.a. KBO-Nieuws van september 2020 (zie het nieuwsbericht: "KBO Stichtse Vecht zoekt meedenkers en vernieuwers")  hebben wij u geïnformeerd dat, vanaf het 2e kwartaal 2020, een "Denktank-groep" was gestart. Doel was om te kijken hoe het nu verder moet met het KBO-Stichtse Vecht.
Als eerste zijn er in de zomermaanden een aantal gesprekken gevoerd met actieve leden van de KBO en mensen die bij het KBO betrokken zijn. Daarna zijn alle werkgroepen binnen het KBO geïnformeerd over het resultaat van deze gesprekken en is er een stukje in de VAR gekomen en een interview op de radio. Zie ook het artikel: "twee artikelen afkomstig uit de nieuwsbrief van de Seniorenraad Stichtse Vecht".

Het resultaat van al deze activiteiten was, dat de leden heel blij zijn met de KBO. De activiteiten worden goed bezocht. Het liefst zouden er nog veel meer activiteiten georganiseerd mogen worden. Velen vonden de K van katholiek niet meer van deze tijd en gaven de voorkeur aan een algemene seniorenorganisatie. Verder was er de constatering dat het merendeel van de leden boven de 75 jaar is. Bij KBO-Stichtse Vecht en in het gehele land is er dezelfde tendens. De vereniging is sterk aan het vergrijzen.
Voor jonge senioren heeft de KBO weinig aantrekkingskracht, enerzijds door de leeftijdsopbouw en anderzijds door de activiteiten die veelal op deze oudere leden zijn afgestemd. Zie ook het artikel over de leeftijdsopbouw (artikel: "Leden KBO-Stichtse Vecht in cijfers 2021").
Jammer genoeg leverde herhaalde verzoeken in onze nieuwsbrief geen nieuwe actieve leden op voor het bestuur en andere activiteiten.

Na de gesprekken en verwerking van de gegevens is een nieuwe fase gestart. De huidige "Denktank-groep" bestaat op dit moment uit vier personen: Marie Erlings, Harry van Kesteren, Christa van Lienden en Bernadette Paardekooper. Via beeldbellen kunnen we met elkaar overleggen.

Het doel van de groep is het opzetten van een algemene seniorenorganisatie Stichtse Vecht. Een organisatie die tevens jonge senioren aanspreekt.
De eerste stap die wij zetten, is om advies in te winnen bij de Algemene Seniorenvereniging in Zeist. Deze enthousiaste vereniging heeft na 10 jaar 1.600 leden en binnenkort gaat KBO-Zeist met hen samen. Door de Denktank wordt contact gezocht met andere seniorenverenigingen in Hilversum en Amersfoort. De bedoeling is om te leren hoe zij jonge senioren aan zich hebben kunnen binden en voldoende actieve leden hebben gekregen.

De Denktank merkt op dat deze 'jonge' seniorenorganisaties gebruik maken van de moderne communicatiemiddelen; een interactieve website en een Facebook pagina. Het voordeel daarvan is dat leden actief mee kunnen denken en organiseren van activiteiten.

Dit “verkennen”, waar we nu mee bezig zijn, zal nog wel even duren.
Maar wij vinden het een uitdaging om dit te bestuderen en waar mogelijk over te nemen als onze gewenste werkwijze. Daarmee leggen wij een toekomst voor een groep senioren die interactief, liefst op termijn mét de KBO-Stichtse Vecht één geheel vormt.
Mocht u interesse hebben in deze Denktankgroep of vragen hebben, dan kunt ons bereiken:

Bernadette Paardekooper                                         Christa van Lienden
06 12 96 50 92                                                           0346 - 56 84 53
bernadettepaardekooper@hotmail.com                    chrvanlienden@yahoo.com

                                                                                                                                                                 terug naar nieuws


september 2020:
Beste KBO leden,

De afgelopen maanden hebben alle activiteiten van de KBO Stichtse Vecht stilgelegen door het Corona-virus. Veel senioren ervaren dit als een groot gemis. Geen zomervakantieweek samen met een groot aantal leden van de KBO, waar iedereen altijd ontzettend naar uit keek. Niet kunnen kaarten. Geen fietstochten. En ook de viering van het 40-jarig jubileum dit jaar van KBO-Stichtse Vecht is niet uitvoerbaar. Het werd en is voor vele mensen een eenzame tijd. Veel binnen zitten. Het missen van het zichtbare en wezenlijke contact met kinderen en kleinkinderen en geen activiteiten.

In deze periode zijn gesprekken met een aantal leden gevoerd. De zogenaamde “denktank” groep. Dit is een initiatief van Irmgard Michielsen van de Seniorenraad, Christa van Lienden en Bernadette Paardekooper. En een 25-tal leden / organisatoren binnen de KBO SV heeft een brief ontvangen met de uitkomst van deze gesprekken.

Deze gesprekken gingen over de toekomst van de KBO-Stichtse Vecht. Zoals u weet is onze penningmeester Jos Plum om gezondheidsreden gestopt met zijn bestuurstaken. Op dit moment is onze secretaris Ton Reichwein het enige dagelijks bestuurslid. In het algemeen bestuur zitten Tonny Verheul, Ad Beuk en Bernadette Paardekooper.

Bestuurlijk heeft de KBO-Stichtse Vecht het al een aantal jaren moeilijk. Dit probleem speelt ook in andere KBO afdelingen en in andere verenigingen. We vissen allemaal in dezelfde vijver naar goede bestuursleden. En die zijn schaars.
Met de gesprekken en brieven via mail en post hebben wij geprobeerd in ons netwerk om personen te vinden die enthousiast mee willen werken om ons KBO-bestuur aan te vullen. Alhoewel iedereen het er over eens is dat de KBO-Stichtse Vecht moet blijven bestaan, hebben we tot nu toe geen bestuurlijke ondersteuning kunnen vinden.

Er wordt op dit moment wel gezocht naar wegen om jonge senioren te interesseren voor een seniorenorganisatie, maar dat staat nog in de kinderschoenen.


Via deze weg wil ik rechtstreeks een beroep op u doen om in uw vrienden- en kennissenkring personen te benaderen die ons kunnen helpen de KBO-Stichtse Vecht in stand te houden en te vernieuwen. Wij zijn bezig met het vormen van een groep mensen die het maken van beleidslijnen voor een goed draaiende vereniging op zich wil nemen.

Bij voorbaat dank voor uw aandacht en bij voorbaat dank voor uw hulp en inzet.
Mocht u vragen over dit artikel hebben, dan kunt u die stellen via mail aan bernadettepaardekooper@hotmail.com of via telefoon aan onze redactie van de Nieuwsbrief, Christa van Lienden op nummer 06 1520 1526.

Wij stellen uw mening zeer op prijs, en horen graag van u.

Met vriendelijke groet,

Bernadette Paardekooper
Algemeen bestuurslid KBO-Stichtse Vecht

                                                                                                                                                              terug naar nieuws

SENIOREN TAFELEN                          NU EVEN NIET


Aan het gezellig samen eten is vanaf 13 maart 2020 abrupt een einde gekomen.
Dit alles natuurlijk vanwege het coronavirus en omdat Merenhoef op slot is gegaan
voor mensen van buitenaf.
Wanneer hier een einde aan komt is nu nog niet te voorzien.
In september hopen wij de draad weer op te kunnen pakken.

Wij houden contact met Merenhoef wat betreft de mogelijkheden en
zodra er meer bekend is zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.
Tot die tijd wensen wij u succes met het bereiden van uw eigen maaltijd.
Hopelijk smaakt deze net zo lekker !!!!!Met vriendelijke groet en wij hopen u in september weer te zien. 

Tonny en Mirjam 

                                                                                                                                                                 terug
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                           

22 Augustus 2021: VAKANTIEWEEK VALKENBURG

maart/april 2021: BESTE DEELNEMERS AAN DE VAKANTIEWEEK NAAR VALKENBURG

2020 is niet het jaar geworden waarop we gehoopt hadden.
Door Covid-19 werden ons allerlei beperkingen opgelegd waarbij niet veel meer mogelijk was.

Zo was er weinig bewegingsvrijheid en een beperkt bezoek van familie of vrienden en nog veel meer. Hierdoor was er veel eenzaamheid onder de mensen te betreuren.
Net als vele activiteiten kon ook onze vakantieweek naar Valkenburg helaas niet doorgaan.

Maar de reiscommissie blijft ook in deze moeilijke tijd positief en hoopt dat het dit jaar wel lukt om op vakantie te gaan.
Vooropgesteld staat dat dit natuurlijk op een veilige manier moet kunnen. We zijn ook afhankelijk van de mogelijkheden van het hotel en van het touringcarbedrijf. De situatie hieromtrent houden we goed in de gaten.

Alle deelnemers die zich hadden ingeschreven zijn vorig jaar telefonisch door ons benaderd en iedereen heeft toegezegd dat als het in 2021 mogelijk is weer mee te willen.

Leden die misschien voor dit jaar ook belangstelling hebben om aan deze vakantieweek deel te nemen kunnen contact met ons opnemen.
We zijn natuurlijk wel afhankelijk van de maatregelen die ons worden opgelegd vanuit Den Haag en wachten eventuele versoepelingen af.

Zodra we meer mogen (mits veilig) en we ook weten welke mogelijkheden het hotel ons aan kan bieden, zullen we u persoonlijk benaderen.

Iets in het vooruitzicht hebben houdt ons op de been in deze rare tijd.
Net als u hopen we dat er versoepelingen komen en wij elkaar in Valkenburg mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groet van de reiscommissie.

Wies tel. 0346 - 83 15 85
Mirjam tel. 0346 - 56 20 51
                                                                                                                                                                 terug naar agenda

Najaar 2020:


Beste gasten van de vakantieweek en eventuele nieuwe deelnemers.
Valkenburg is een heel gezellig plaatsje in het schitterende Zuid-Limburgse landschap, maar moet het jammer genoeg dit jaar zonder onze groep doen.
Onze vakantieweek was gepland op 23 augustus. Helaas hebben wij u in mei moeten laten weten dat de reis vanwege het coronavirus is verplaatst naar
22 augustus 2021.

De 45 gasten, die mee zouden gaan, zijn inmiddels telefonisch geïnformeerd en waren begripvol over de annulering van dit jaar.

We gaan graag met u op vakantie naar Valkenburg, maar met de 1,5 meter samenleving is dit best ingewikkeld.
In goed overleg met hotel Monopole hebben wij gezamenlijk besloten om de boeking te annuleren en door te schuiven naar volgend jaar.
Uw veiligheid kunnen we niet garanderen. Niet alleen in het hotel, maar ook niet in de bus, want ook hier geldt de 1,5 meter regeling. We zouden dan met twee bussen naar Valkenburg moeten gaan en dit geldt dan ook voor de middagtochten. Dit is niet haal- en betaalbaar.
Ook moet het hotel diverse aanpassingen doen om binnen de geldende regels te werken en al deze veranderingen zijn niet in het voordeel van onze groep.

In maart 2021 komt er een nieuw artikel in KBO Nieuws te staan met informatie over de vakantieweek 2021 waarbij eventueel nieuwe leden zich nog op kunnen geven voor deelname.
De gasten die dit jaar met ons mee zouden gaan zijn allemaal verzekerd van deelname in 2021 en hoeven zich niet opnieuw aan te melden.

Gelukkig zijn er steeds meer positieve berichten dat de verspreiding van het coronavirus afneemt. Maar zolang er geen vaccin is zullen wij misschien wel tot volgend jaar moeten leren leven met de beperkingen die dit virus veroorzaakt.

Wij hopen dat alles toch weer een beetje normaal gaat worden en dat we volgend jaar kunnen genieten van een geweldige vakantieweek in hotel Monopole in Valkenburg.
Zorg goed voor uzelf en blijf gezond, dan zien wij u graag terug in augustus volgend jaar. De reiscommissie wenst u alle goeds en gezondheid toe en een mooie zomer.

Groetjes van Wies en Mirjam

 

 

 


                                                            
                                                                                                                                                               terugOUDERENADVISERING KBO-PCOB


februari 2021:
Ouderenadviseurs zijn getrainde vrijwilligers die mensen helpen de weg te vinden bij hulpvragen op het gebied van zorg, welzijn, veiligheid, financiën en vervoer. De ouderenadviseur staat senioren met raad en daad bij.
De ‘raad’ verwijst naar informatie en advies, de ‘daad’ naar bemiddeling en begeleiding.
Mede dankzij ouderenadviseurs kunnen senioren langer zelfstandig thuis blijven wonen en de regie in eigen handen houden. Ouderenadviseurs werken op vrijwillige basis en zijn niet in dienst van de gemeente.
Zij bieden zelfstandig, onafhankelijk én gratis advies aan alle senioren. Iemand hoeft geen lid van KBO of PCOB te zijn om een beroep te doen op de ouderenadviseur.

Tijd en aandacht
De hulp van de ouderenadviseur is laagdrempelig; door het vrijwillige karakter kan vaak meer tijd en aandacht aan iemand besteed worden dan beroepskrachten dat kunnen. Bij ingewikkelde hulpvragen kan de ouderenadviseur weer terugvallen op de beroepskrachten.

Geschoolde vrijwilligers
Ouderenadviseurs van KBO-PCOB hebben veel affiniteit met de zorg en zijn goed op de hoogte van de diverse vragen en problemen rond zorg, welzijn, veiligheid, vervoer of financiën. Zij hebben hiervoor de speciale training Ouderenadviseur gevolgd en krijgen regelmatig bijscholing.
In het hele land zijn ruim 500 ouderenadviseurs van KBO-PCOB actief.
Wilt u ook de scholing voor ouderenadviseurs volgen? U kunt de actuele scholingen vinden in de Agenda van de Academie. Of u kunt contact opnemen met Marja Berendsen via marja.berendsen@kbo-pcob.nl

De ouderenadviseur weet raad
Enkele voorbeelden van vragen waarbij de ouderenadviseur kan helpen:
• Zijn er sociale activiteiten in mijn buurt? Hoe leg ik nieuwe contacten?
• Kom ik in aanmerking voor een traplift?
• Hoe regel ik huishoudelijke hulp via de gemeente?
• Ik kan mijn administratie niet meer zelf doen. Wat kan mij helpen?
• Binnenkort komt de gemeente langs voor een keukentafelgesprek. Hoe kan ik mij het best voorbereiden?
• Hoe werkt het regionaal taxivervoer en krijg ik de kosten vergoed?

Bron: Ouderenadvisering - KBO-PCOB (kbo-pcob.nl) 

                                                                                                                                                               terug naar nieuwsKBO-PCOB opent speciale Ouderen-Infolijn voor al uw vragen

Wij begrijpen dat u zich wellicht zorgen maakt over de risico’s van het coronavirus en dat u nu allerlei vragen heeft. We weten ook dat niet alle senioren even vaardig zijn met internet om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen. En dat sommige mensen behoefte hebben even iemand te spreken omdat ze zich eenzaam voelen nu veel activiteiten stilliggen.

Voor al deze mensen heeft KBO-PCOB een speciale telefoonlijn geopend:
de Ouderen-Infolijn: 030-3 400 600
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

Laten we ervoor zorgen dat we ondanks alle beperkende maatregelen wel verbonden blijven met elkaar zodat niemand zich alleen hoeft te voelen.
Bel, schrijf, mail zodat u toch in contact blijft, Zorg voor elkaar en blijf omzien naar elkaar.

Bron : KBO-PCOB Extra nieuwsbrief 16 maart

                                                                                                                                                                terugmei / juni 2021

BIBLIOTHEEK MEDEDELINGEN

HULP BIJ AFSPRAAK MAKEN CORONAPRIK

Veel inwoners krijgen binnenkort een brief met de oproep een afspraak te maken voor corona-vaccinatie. Sommige inwoners hebben hierbij hulp nodig. Medewerkers van de Bibliotheek kunnen hen helpen.
We hebben hierover een bericht geplaatst op onze website. In dit bericht staan tevens links naar achtergrondinformatie. Daarbij verwijzen we ook naar de informatie in andere talen.
Ter informatie deel ik hierbij het betreffende bericht: Bibliotheek helpt bij afspraak coronaprik (bibliotheekavv.nl)
De Bibliotheek helpt. De Bibliotheek is nog gesloten, maar u kunt ons bellen: (0346) 56 76 82.op: - maandag tot en met vrijdag 12.00 - 17.00 uur en - zaterdag 10.00 - 15.00 uur. Of kijk voor meer informatie op www.bibliotheekavv.nl/coronaprik

WANNEER GAAT DE BIBLIOTHEEK WEER OPEN?

We hopen dat we eind mei onze vestigingen weer mogen openen. Zodra dit definitief bekend is, plaatsen we daarover een bericht in de VAR.
Tot die tijd kunt u in elk geval gebruik blijven maken van de Afhaalbieb. Reserveer uw boeken online, en haal ze op zodra u bericht krijgt dat de boeken voor u klaar zijn. Kunt u zelf niet naar de Bibliotheek komen, dan brengen we de materialen naar u toe.
Heeft u geen internet? Dan kunt u de Bibliotheek ook bellen.
We starten ook zo snel mogelijk weer met computercursussen en computer vragenuren. Tegenwoordig moet u steeds meer zaken regelen met de computer. Zegeltjes sparen bij AH, de vertrektijden van de bus, vragen over uw AOW, op zoek naar een andere (huur)woning bijvoorbeeld.
Wilt u méér kunnen doen met de computer of smartphone? Meldt u aan bij de Bibliotheek. Een medewerker gaat met u in gesprek. Samen bespreekt u wat voor u de leukste en handigste manier is om de computer (meer) te gaan gebruiken.

                                                                                                                                                                terug naar nieuwsCORONA EN CRIMINALITEIT, TRAP ER NIET IN


Oplichters maken op slimme manieren misbruik van de coronacrisis.
Zorg dat u erop bent voorbereid, zodat u niet het volgende slachtoffer wordt.

Mail van het RIVM
Krijgt u opeens een mail van het RIVM of van de WHO (Wereld-gezondheidsorganisatie)? Waarschijnlijk is het een nepmail. Computercriminelen versturen onder deze vertrouwde namen mails met bijlagen, waarin meer informatie over het coronavirus zou staan. Maar als u de bijlage opent, komt er automatisch een schadelijk programma op uw computer. Open daarom niet zomaar een bijlage. Ga voor nieuws over het coronavirus via uw eigen navigatie naar de website van het RIVM.

App waarmee u Corona live kunt volgen
Buiten de Play Store worden soms schadelijke apps aangeboden, zoals een app waarmee u de verspreiding van het Coronavirus live zou kunnen volgen. In werkelijkheid is dit een app waarmee uw telefoon onbruikbaar wordt. Pas tegen betaling van veel geld kunt u de telefoon dan weer ontgrendelen. Probeer daarom nooit apps te downloaden buiten de Play Store. Nieuwe Android-telefoons zijn hiertegen beveiligd.

Antibacteriële betaalpas
Krijgt u een e-mail of sms’je waarin u een antibacteriële betaalpas krijgt aangeboden? Dat is onzin. Banken hebben geen antibacteriële betaalpassen. Klik niet op de link en vul geen bankgegevens in. Gooi de mail meteen weg.

Nepwebshops
Wilt u mondkapjes of desinfecterende handgel kopen? Pas dan goed op dat u dat doet bij een betrouwbare webwinkel. Lees hoe u een veilige webwinkel kunt herkennen in de Slimthuis app van Interpolis.

Coronahelpers aan de deur
Komt iemand van het ziekenhuis bij u langs die aanbiedt u te controleren op corona? Of belt een onbekende aan die boodschappen voor u wil halen?
Ga er niet op in en bel de politie. Dit is een brutale oplichter die op deze manier probeert ouderen te bestelen.

Coronacollecte
Wordt u gevraagd geld te geven voor de bestrijding van corona? Geef niets. Er wordt op dit moment niet gecollecteerd voor corona, ook niet door Het Rode Kruis.

Informatie over thuiswerken
Criminelen maken ook misbruik van mensen die thuiswerken. Ze sturen bijvoorbeeld een mail over thuiswerken, die afkomstig lijkt van een groot bedrijf. Als u werkt voor dat bedrijf, denkt u misschien dat de mail echt van dit bedrijf afkomstig is. In werkelijkheid bevatten ook deze mails schadelijke software. Controleer dus altijd de echtheid van de mail bij het bedrijf waarvoor u werkt.

Mail over extra geld voor gedupeerden
Het klinkt aantrekkelijk, een mail die u financiële compensatie belooft vanwege de Coronacrisis. Ook dit is een nepmail, die alleen maar bedoeld is om uw bankgegevens te stelen.

Zo bent u veilig online
U kunt er zelf veel aan doen om veilig gebruik te maken van een computer, tablet of smartphone. Zo is het belangrijk om ervoor te zorgen dat uw programma’s altijd de laatste versies hebben. Ook moet u een veilig wachtwoord kiezen en weten hoe u veilig online kunt betalen. Meer hierover leest u op de website van Slimthuis.

Bron: https://www.ikwoonleefzorg.nl/financien/corona-en-criminaliteit-trap-er-niet-in

                                                                                                                                                          
  terug

LAATSTE NIEUWS OVER HET CORONAVIRUS
mei / juni 2021

Mogelijk komen er vanaf 19 mei diverse versoepelingen. Veel informatie vindt u in de kranten en op de televisie. Misschien komt er deze zomer toch nog een moment dat we weer samen leuke dingen kunnen doen. Wie het weet, mag het zeggen!

Voor de meest actuele informatie over het Corona-virus kijkt u op de website van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu): http://www.rivm.nl/coronavirus
Bij vragen kunt u bellen met 08 00-13 51.

Het gevaar is nog steeds niet geweken. Voorlopig zullen nog veel maatregelen van kracht blijven. Het belangrijkste is: houd minstens 1,5 meter afstand en begeef u niet naar plaatsen waar het druk is.
Blijf zoveel mogelijk thuis, zeker als u verkouden bent. Nies en hoest in uw elleboog en was vaak uw handen.

De gemeente Stichtse Vecht heeft de volgende website geopend voor mensen met vragen over Corona:
https://stichtsevecht.nl/onderwerp/4991/hulp-in-tijden-van-corona/

Ook KBO-PCOB heeft hiervoor een speciale telefoonlijn geopend:
de Ouderen-Infolijn: 030-3 400 600
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Mantelzorgers kunnen bellen naar Welzijn Stichtse Vecht: 0346 29 07 10. Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Voor familieleden van een corona patiënt op de intensive-care-afdeling Slachtofferhulp via: 088 - 746 00 90. Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

LET OP: Boete-alert: draag een mondkapje in publieke ruimten
Het kabinet heeft per 1 december 2020 officieel een mondkapjesplicht ingesteld voor publieke binnenruimten, zoals winkels, winkelcentra etc. Mensen van 13 jaar en ouder lopen dan het risico op een boete van € 95 als ze deze regel overtreden en geen gezichtsmasker dragen.
                                                                                                                                                               terug naar nieuws


VRAGEN OVER HET CORONAVIRUS
 
februari 2021

Voor de meest actuele informatie over het corona-virus kijkt u op de website van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu): http://www.rivm.nl/coronavirus
Bij vragen kunt u bellen met 08 00-13 51.

Het gevaar is nog steeds niet geweken. Voorlopig zullen nog veel maatregelen van kracht blijven. Het belangrijkste is: houdt minstens 1,5 meter afstand en begeef u niet naar plaatsen waar het druk is. Blijf zoveel mogelijk thuis, zeker als u verkouden bent. Nies en hoest in uw elleboog en was vaak uw handen.

De gemeente Stichtse Vecht heeft de volgende website geopend voor mensen met vragen over Corona:
https://stichtsevecht.nl/onderwerp/4991/hulp-in-tijden-van-corona/

Ook KBO-PCOB heeft hiervoor een speciale telefoonlijn geopend:
de Ouderen-Infolijn: 030-3 400 600
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Mantelzorgers kunnen bellen naar Welzijn Stichtse Vecht: 0346 29 07 10. Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Voor familieleden van een corona patiënt op de intensive-careafdeling Slachtofferhulp via: 088 - 746 00 90. Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

LET OP: Boete-alert: draag een mondkapje in publieke ruimten
Het kabinet stelt uiterlijk 1 december officieel een mondkapjesplicht in voor publieke ruimten. Mensen van 13 jaar en ouder lopen dan het risico op een boete van € 95 als ze deze regel overtreden en geen gezichtsmasker dragen.

Bron: KBO-PCOB Verenigingsnieuws 
 
                                            
                                                                                                                                                             terug naar nieuwsCORONAMELDER

Hebt u vragen over de app? Op de website van de Bibliotheek vindt u informatie die kan helpen bij het maken van een keus. Kijk op www.bibliotheekavv.nl/coronamelder

Hebt u hulp nodig bij het installeren van de app? Ook daarvoor kunt u bij de bibliotheek terecht. Vrijwilligers van Stichtse Vecht Computercafé helpen hierbij. Stuur een e-mail naar stichtsevechtcomputercafe@outlook.com, of bel de Bibliotheek Breukelen (0346)-262700 tijdens de openingsuren

                                                                                                                                                               terug naar nieuws
WEBINARS KBO – PCOB

Nu activiteiten fysiek door de beperkende maatregelen door het coronavirus geen doorgang kunnen vinden, organiseert de Unie KBO-PCOB de komende periode diverse Webinars. Met interessante onderwerpen en sprekers. De reeks Webinars is al gestart. Het komende Webinar is op 3december (onder voorbehoud) en zal verder eens in de twee weken op donderdagmiddag plaatsvinden van 15:00 – 16:00 uur. Onderwerpen zijn onder andere: welk boek geeft u cadeau tijdens de feestdagen?, inzicht in uw ziektekosten en andere zaken. Een mix tussen diepgang en verstrooiing, ook interessant om daarna verder over te praten binnen uw familie of afdeling!
De actuele data en onderwerpen vindt u op de website:
https://www.kbo-pcob.nl/webinar/ Op deze website vindt u ook Webinars die al geweest zijn. Die kunt u alsnog bekijken via uw smartphone of laptop.

Bron: nieuwsbrief per mail van de UNIE KBO-PCOB d.d. 6 nov. 2020


                                                                                                                                                                terug naar nieuws
AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2020

Januari 2021:
Ieder jaar krijgt u weer het verzoek van de belastingdienst om aangifte voor de inkomstenbelasting te doen.
Voor de één is dat een fluitje van een cent, maar voor velen is dit elk jaar weer een probleem.

Zoals bekend, maar soms ook niet, kunt u hiervoor de hulp inschakelen van ons HUBA-team. De leden van dit team verzorgen voor u de aangifte IB en helpen u ook bij aanvragen/wijzigen van zorg- en/of huurtoeslag.
Zij komen bij u op bezoek en vanaf 1 maart kunnen zij beginnen met de aangifte voor u in te dienen.

De leden die reeds van onze dienst gebruik maken krijgen in februari van de belastingdienst een machtigingscode toegestuurd in een witte envelop. Wilt u die code dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan de persoon die voor u de aangifte verzorgt. Indien u gebruik wilt maken van een andere invuller dan geeft u de code aan hem door.
Leden die voor het eerst gebruik willen maken van de diensten van het team kunnen contact opnemen met één van de leden die hieronder vermeld staan. Dit dient u dan wel tijdig te doen, want dan kan de invuller voor u een code aanvragen.

Om u goed en snel van dienst te zijn, vragen wij om zoveel mogelijk informatie van te voren te verzamelen.
Het volgende is onder meer van belang:
• Jaaropgave(n) AOW, pensioen, loon of andere uitkeringen in 2020
• Jaaroverzicht van de bank met saldo per 1 januari 2020
• Aanslagbiljet gemeente Stichtse Vecht 2020 – alleen bij eigen woning
• Overzicht extra betaalde zorgkosten (eigen risico van 385 euro niet meegerekend)
• Overzicht giften aan goede doelen (ANBI-instellingen)
• Voorlopige aanslag(en) Inkomstenbelasting 2020 (en 2021)
• Voorschotbeschikking(en) zorg- en/of huurtoeslag 2021.
• Bij huurtoeslag ook de brieven van de verhuurder met daarin de specificatie van de huur van 2020 en 2021.

Wij hopen natuurlijk dat alles, ondanks de Corona en getroffen maatregelen, goed kan verlopen en zullen ervoor zorgen dat uw aangifte op tijd wordt ingediend.

Het HUBA-team bestaat uit de volgende leden:
Cees Dijkers 0346-571 019 / 06-533 285 86
Harry van Kesteren 0346-560 460 / 06-180 984 45
Ton Reichwein 0346-573 401
Hans de Wit 0346-562 051 / 06-533 442 67

Door de toenemende vraag aan hulp bij aangifte IB is het team op zoek naar uitbreiding.
Lijkt het u iets om hierbij te helpen en wilt u meer weten?
Neemt u dan contact op met ondergetekende voor meer informatie.

Namens het HUBA-team,
Hans de Wit e-mail:
hans.de.wit@ziggo.nl


                                                                                                                                                               terug naar nieuws


WIJZIGINGEN TOESLAGEN 2021

Januari 2021:
Ieder jaar worden de inkomensgrenzen voor zorg- en/of huurtoeslag gewijzigd. Voor 2021 zijn de volgende grenzen vastgesteld:

Zorgtoeslag:
Voor de zorgtoeslag zijn de bedragen als volgt:
Inkomensgrens:                                   Maximum vermogen:
Alleenstaand           € 31.138                 Alleenstaand           € 118.479
Met fiscaal partner  € 39.979                 Met fiscaal partner  € 149.819


Huurtoeslag:
Hierbij is geen inkomensgrens, maar uw inkomen mag niet te hoog zijn.
Hoe hoog uw inkomen mag zijn, hangt af van uw huur, uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden.

Maximum huurgrens: € 752,33 per maand
Maximum vermogen:  
Alleenstaand           € 31.340
Met fiscaal partner  € 62.680

Ontvangt u geen toeslag maar denkt u er recht op te hebben dan kunt u contact opnemen met één van de leden van het HUBA-team.
Zij kunnen een proefberekening maken en ook voor u toeslagen aanvragen of wijzigen.

Het HUBA-team bestaat uit de volgende leden:
Cees Dijkers 0346-571 019 / 06-533 285 86
Harry van Kesteren 0346-560 460 / 06-180 984 45
Ton Reichwein 0346-573 401
Hans de Wit 0346-562 051 / 06-533 442 67

Namens het HUBA-team:
Hans de Wit, coördinator 
                                               
                                                                                                                                                                terug naar nieuws
DANK AAN ONZE VRIJWILLIGERS

Namens de leden bedankt het bestuur de vrijwilligers van KBO Stichtse Vecht die met hun inzet en kennis altijd voor alle leden klaar staan.
De belastinginvullers die voor u de aangifte Inkomstenbelasting en Huur-of Zorgtoeslag kunnen verzorgen, de bezorgers van het KBO-PCOB magazine en KBO-Nieuws, de gastdames die bij de bijeenkomsten voor u klaar staan. En natuurlijk de organisatoren van die bijenkomsten, van de vakantieweek, bustochten, fietstochten, stadswandelingen, kaartmiddagen, jeu de boules en bingo. En de werkers achter de schermen voor de ledenadministratie, het KBO-Nieuws, de website, Lief en Leed en de felicitatiedienst.
En nu hoop ik maar dat ik niemand onbedoeld ben vergeten, waarvoor bij voorbaat mijn excuses.
Alles bij elkaar zo’n dikke 40 mensen die een of meerdere zaken op zich nemen. Wij zijn blij met hen en wij zijn trots op hen.
(En dat geldt ook voor degenen die zich door het afgelasten van activiteiten dit jaar helaas niet in hebben kunnen zetten.)

Bestuur KBO Stichtse Vecht 

                                                                                                                                                               terug naar nieuws

                                                                                                                                                             
VOELT U ZICH EENZAAM OF KENT U IEMAND DIE ZICH EENZAAM VOELT?

Januari 2021:
U kunt ook iets doen om zelf onder de mensen te komen of juist om eenzame buren of bekenden te helpen, zoals:

• Een praatje, een wandeling, een kop koffie, samen boodschappen doen
• Ga aan de slag als vrijwilliger.
• Op de site van Welzijn Stichtse Vecht staan veel leuke activiteiten
• Sporten kan een goede manier zijn om contacten te leggen.
• Soms is er meer nodig, neem dan contact op met uw huisarts, maatschappelijk werk of bijvoorbeeld de kerk bij u in de buurt.
• Hebt u een luisterend oor nodig? Denk dan ook aan de Luisterlijn, deze is dag en nacht bereikbaar op: 0900-0767.

Bron: www.samentegeneenzaamheidsv.nl/aanpak eenzaamheid 
                                                                                                                                                               terug naar nieuws


INTERNETOPLICHTING

Januari 2021:
Elke maand verkopen miljoenen mensen hun soms kostbare spullen via internet aan andere particulieren. Meestal gebeurt dit naar volle tevredenheid van alle partijen. Helaas zullen er altijd mensen zijn die de boel moedwillig oplichten. U betaalt keurig, maar ontvangt vervolgens niets. Of u wordt overgehaald om vast uw product op te sturen, maar ontvangt nooit een betaling. In beide gevallen bent u waarschijnlijk opgelicht. Politie, Openbaar Ministerie, Marktplaats, banken en internetserviceproviders werken samen aan het terugdringen van internetoplichting. Zij vinden het belangrijk dat het vertrouwen in de handel via internet wordt beschermd, zodat mensen op een plezierige manier en in goed vertrouwen zaken met elkaar kunnen blijven doen.
Bent u opgelicht via internet, dan kunt u hiervan online aangifte doen op politie.nl. Vooralsnog is dit de enige fraudevorm waarbij online aangifte mogelijk is. Ook kunt u controleren of een internetverkoper of handelspartij bij de politie bekend staat als onbetrouwbaar. Meer informatie over internetoplichting kunt u vinden op: www.Internetoplichting.nl/politie.nl 

                                                                                                                                                               terug naar nieuwsASSISTENTIE BIJ DE “GELDMAAT”

Januari 2021:
Geldmaat introduceert: Geldmaat plus assistentie, een service voor iedereen die het lastig vindt om zelfstandig geld op te nemen of te storten. Geldmaat plus assistentie is vanaf nu beschikbaar bij een aantal geselecteerde winkels van Primera, Bruna en The Read Shop. KBO-PCOB is blij met deze ontwikkeling. Ook vanuit haar rol als deelnemer in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer.
Medewerkers van deze winkels helpen gebruikers van de geldautomaten door hun vragen over de werking van de automaten te beantwoorden. Straks, als de anderhalvemeter-samenleving verleden tijd is, helpen de medewerkers ook de klant door samen de automaat te bedienen.
De winkels die de assistentie bieden zijn te vinden in de locatiewijzer op www.geldmaat.nl. Binnenkort zijn de winkels ook herkenbaar aan de gele geldmaatsticker op de deur of de etalage met daarop: ‘geldmaat opnemen storten plus assistentie’.
Bron: Assistentie bij de Geldmaat | MedicalFacts.nl

                                                                                                                                                               terug naar nieuwsGEZOND EN EEN FIT BREIN DOOR GOED SLAPEN


Maart/april 2021:
De huidige situatie vraagt elke dag het maximale van onze hersenen. Kortom; we staan continu ‘aan’, terwijl onze hersenen daar niet voor zijn gemaakt. Hoe voorkomt u dat uw brein in deze tijd overbelast wordt? Neurologen David Rock en Daniel Segel hebben onderzocht wat u moet doen om uw brein in topvorm te houden. Op basis van hun onderzoek introduceerden zij een schijf van 7 ingrediënten voor een gezond brein.

Slapen
Om volledig op te laden heeft u zo’n 8 uur slaap per nacht nodig. Tijdens uw slaap wordt er orde geschept in uw brein; alles wat u geleerd en ervaren hebt die dag wordt verwerkt en krijgt een plekje in uw neurale netwerk. Daarnaast herstelt slaap uw lichaam en geest, zodat u alert bent de volgende dag.

Spelen
Uzelf juist nu toestaan om spontaan en creatief te zijn. Iets waar u als kind goed in bent en als volwassene vaak bent verleerd. Spelen is plezier maken.
Als u plezier hebt stimuleert u de aanmaak van dopamine, waardoor nieuwe neurale banen in uw hersenen gevormd worden. Spelen zorgt dus letterlijk voor groei in uw hersenen. Voor volwassenen kan spelen bestaan uit: sporten, muziek maken of klussen in huis.

Time-in
Mediteren, of bewust aanwezig zijn in het moment. Dit betekent het waarnemen van uzelf en reflecteren op uw interne gedachten, zonder oordeel. Laat gedachten gewoon langs stromen, u hoeft er niets mee. Mediteren werkt stress verlagend en verbetert het immuunsysteem. Het is de tegenhanger van focus en kan deze ook versterken. Bovendien kan mediteren helpen bij het verbeteren van uw slaappatroon en nachtrust.

Time out / nietsdoen
Nietsdoen: niet gericht, zonder doel uw gedachten de vrije loop laten, gewoon ontspannen. Niet te verwarren met meditatie, daar gaat u speciaal voor zitten. Onder nietsdoen vallen de momenten dat u even nikst en luiert; bijvoorbeeld wanneer u onder de douche staat of uit het raam staart. Juist op deze momenten komen we vaak tot de beste inzichten en ideeën.
Afstand nemen geeft de hersenen namelijk ruimte om nieuwe verbindingen te leggen.
Verbinden
Contact leggen met familie, vrienden, geliefden. Verbinding is een basisbehoefte van de mens, want gehoord en gezien worden zijn essentiële onderdelen van het mens zijn. U wilt het gevoel hebben dat u er toe doet en dit wilt u ook teruggeven. Verbinden geeft uw brein een boost en werkt verhelderend en stress verlagend. Juist in deze tijd is verbinding belangrijk. Gelukkig bestaan er apps als FaceTime, What’s app en beeldbellen of gewoon telefoneren. Zo kunnen we in ieder geval met elkaar verbonden blijven.

Bewegen
Sporten, wandelen, fietsen. Allemaal vormen van bewegen. Bewegen houdt niet alleen uw lichaam, maar ook uw hersenen fit. Sporten heeft een positief effect op uw werkgeheugen en denksnelheid en is ook nog eens goed voor de plasticiteit (aanpassingsvermogen) van uw hersenen.

Focus
Doelgerichte focus op één taak tegelijk, zoals in een puzzel. Focussen verbetert uw prestaties ten opzichte van multi-tasking, waarin u veel tegelijk doet maar vaak weinig afmaakt. Focus vergt zelfcontrole, maar levert meer voldoening op, omdat u meer taken af krijgt en hierdoor minder stress ervaart.

Bron: fysio sport en training                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          terug naar nieuws