Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Stichtse Vecht
« terug naar overzicht

KBO NIEUWS van AFDELING STICHTSE VECHT

Tien maal per jaar verschijnt KBO Nieuws, het nieuwsblad van onze afdeling KBO Stichtse Vecht.
Hierin worden diverse informatie en andere belangrijke zaken, die u moet weten, opgenomen.

Wilt u ook een artikeltje plaatsen in dit blad, dan kunt u dit inleveren bij:
Christa van Lienden, Ab Degenplein 10, Maarssen,
tel. 0346-568 453
e-mail: chrvanlienden@yahoo.com

Kopij dient voor de 15e van elke maand te zijn ingeleverd.


 

Hulp bij Belastingaangifte.  
Elk jaar, voor 1 mei, dient het aangifteformulier voor de inkomstenbelasting bij de Belastingdienst te worden ingeleverd.

Om u te helpen bij het invullen van dit formulier kunt u één van onze vijf belastingdeskundigen (het HUBA-team) inschakelen.

Voor hulp bij het aanvragen of wijzigen van huur- en/of zorgtoeslag kunt u ook bij hen terecht.

U moet wel een machtiging afgeven aan de belastinginvuller. Deze vraagt voor u een machtigingscode aan.
Leden voor wie de belastingaangifte reeds wordt verzorgd, krijgen automatisch (in februari) de machtigingscode toegezonden.
De onkostenvergoeding voor de invuller is maximaal 12 euro (tarief in 2020) per adres.

Het HUBA-team bestaat uit:
Harry van Kesteren 0346-560460 / 06-18098445
Cees Dijkers 0346-571019 / 06-53328586
Ton Reichwein 0346-573401
Hans de Wit  0346-562051 / 06-53344267
Ziekenbezoek

Bent u of uw partner ziek en stelt u prijs op bezoek dan is één telefoontje naar
Cécile Brinkhof, tel. 0346-563 660
of naar
Tonny Verheul, tel. 0346-551 803
voldoende.
U krijgt dan bezoek van de KBO thuis of eventueel in een ziekenhuis als u daar verblijft.Pastorale Zorg 
 


Diaken M.H. Schulpen, Vondelstraat 71, 3601 EX Maarssen, tel.nr. 0346 - 56 33 35.
Pastor J. van Os, tel.nr. 0346 - 215866.  e-mail: josvanos6@kpnmail.nl

 Keuringsartsen Rijbewijs 70+

Collectief verzekerde KBO-leden bij Zilveren Kruis Achmea, die naast de basisverzekering tevens een aanvullende verzekering hebben afgesloten, kunnen de nota van deze keuring declaren bij het Zilveren Kruis Achmea. Deze wordt vervolgens vergoed tot maximaal € 35,00. Voorwaarde is wel dat deze keuring wordt uitgevoerd door een erkende keuringsarts.

Keuringsartsen rijbewijs: De Vondel, Vondelstraat 51, 3601 EX Maarssen (aanmelden via Regelzorg, tel. 088-23 23 300) of www.regelzorg.nl. Kosten € 45,00. Vermelden dat u KBO-lid bent en uw KBO-pasje meenemen.

Rijbewijskeuringsarts.Twee keer per maand in het Zorgcentrum Snavelenburg, Snavelenburg 1, Maarssen. Voor informatie en een afspraak belt u het landelijk afsprakenbureau: 036-72 00 911 of zie de website www.rijbewijskeuringsarts.nl. Kosten € 50,00. KBO-leden krijgen € 10,00 korting op vertoon van hun ledenpasje.


Voor Utrecht en omgeving
hebben wij voor u de volgende adressen uitgelicht:
 * Medisch Keuringscentrum, Bovenpolder 80, 3453 NP de Meern (tel. 030-66 21 132); ook keuringen in Schoolstraat 11 te Vleuten en Thorbeckelaan 18c in Utrecht. Eventueel ook bij u thuis.

* Medimark, Go Fysio Center, Molenpolder 108, 3453 NZ De Meern (0800-63 34 627). Kosten € 35,00. A.u.b. vermelden dat u KBO-lid bent en KBO-pasje meenemen.

* Keuringenmetzorg
, Herculesplein 357, 3584 AA Utrecht. Bij stadion Galgenwaard (tel, 030-511 25 90). Kosten € 38,60. Eventueel ook keuring aan huis.

 

Korting op uw Zorgverzekering

Als KBO- of PCOB-lid kunt u gebruikmaken van de voordelige collectieve zorgverzekering bij Zilveren Kruis, die u kunt afsluiten als u lid bent (of wordt) van KBO of PCOB. Want samen zijn we goedkoper uit! Overstappen kan aan het eind van het jaar weer.

Voor meer informatie kunt u terecht op: https://www.kbo-pcob.nl/zk/ 
Rechtstreeks naar de site van Zilveren Kruis KBO-PCOB: https://collectief.zilverenkruis.nl/kbo/207000837