Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Stichtse Vecht
« terug naar overzicht

KBO NIEUWS van AFDELING STICHTSE VECHT

TOEN en NU Van Lingebrug Maarssen.

Zandweg met zicht op de Van Lingebrug, die de verbinding vormde tussen de Zandweg en de kruising Parkweg/Binnenweg/Kerkweg.
De Van Lingebrug werd gebouwd in 1925, maar is weer afgebroken na de opening in 1974 van de Termeerbrug, die de Parkweg verbindt met de Huis ten Boschstraat. Links het pand genaamd Overkerck.


Tien maal per jaar verschijnt KBO Nieuws, het nieuwsblad van onze afdeling KBO Stichtse Vecht.
Hierin worden diverse informatie en andere belangrijke zaken, die u moet weten, opgenomen.

Wilt u ook een artikeltje plaatsen in dit blad, dan kunt u dit inleveren bij:
Christa van Lienden, Ab Degenplein 10, Maarssen,
tel. 0346-568 453
e-mail: chrvanlienden@yahoo.com

Kopij dient voor de 15e van elke maand te zijn ingeleverd.


 

Hulp bij Belastingaangifte.  
Elk jaar, voor 1 mei, dient het aangifteformulier voor de inkomstenbelasting bij de Belastingdienst te worden ingeleverd.

Om u te helpen bij het invullen van dit formulier kunt u één van onze vijf belastingdeskundigen (het HUBA-team) inschakelen.

Voor hulp bij het aanvragen of wijzigen van huur- en/of zorgtoeslag kunt u ook bij hen terecht.

U moet wel een machtiging afgeven aan de belastinginvuller. Deze vraagt voor u een machtigingscode aan.
Leden voor wie de belastingaangifte reeds wordt verzorgd, krijgen automatisch (in februari) de machtigingscode toegezonden.
De onkostenvergoeding voor de invuller is maximaal 12 euro (tarief in 2020) per adres.

Het HUBA-team bestaat uit:
Harry van Kesteren 0346-560460 / 06-18098445
Cees Dijkers 0346-571019 / 06-53328586
Ton Reichwein 0346-573401
Hans de Wit  0346-562051 / 06-53344267
Ziekenbezoek

Bent u of uw partner ziek en stelt u prijs op bezoek dan is één telefoontje naar
Cécile Brinkhof, tel. 0346-563 660
of naar
Tonny Verheul, tel. 0346-551 803
voldoende.
U krijgt dan bezoek van de KBO thuis of eventueel in een ziekenhuis als u daar verblijft.Pastorale Zorg 
 


Diaken M.H. Schulpen, Vondelstraat 71, 3601 EX Maarssen, tel.nr. 0346 - 56 33 35.
Pastor J. van Os, tel.nr. 0346 - 215866.  e-mail: josvanos6@kpnmail.nl

 Keuringsartsen Rijbewijs 70+

Collectief verzekerde KBO-leden bij Zilveren Kruis Achmea, die naast de basisverzekering tevens een aanvullende verzekering hebben afgesloten, kunnen de nota van deze keuring declaren bij het Zilveren Kruis Achmea. Deze wordt vervolgens vergoed tot maximaal € 35,00. Voorwaarde is wel dat deze keuring wordt uitgevoerd door een erkende keuringsarts.

Keuringsartsen rijbewijs: De Vondel, Vondelstraat 51, 3601 EX Maarssen (aanmelden via Regelzorg, tel. 088-23 23 300) of www.regelzorg.nl. Kosten € 45,00. Vermelden dat u KBO-lid bent en uw KBO-pasje meenemen.

Rijbewijskeuringsarts.Twee keer per maand in het Zorgcentrum Snavelenburg, Snavelenburg 1, Maarssen. Voor informatie en een afspraak belt u het landelijk afsprakenbureau: 036-72 00 911 of zie de website www.rijbewijskeuringsarts.nl. Kosten € 50,00. KBO-leden krijgen € 10,00 korting op vertoon van hun ledenpasje.


Voor Utrecht en omgeving
hebben wij voor u de volgende adressen uitgelicht:
 * Medisch Keuringscentrum, Bovenpolder 80, 3453 NP de Meern (tel. 030-66 21 132); ook keuringen in Schoolstraat 11 te Vleuten en Thorbeckelaan 18c in Utrecht. Eventueel ook bij u thuis.

* Medimark, Go Fysio Center, Molenpolder 108, 3453 NZ De Meern (0800-63 34 627). Kosten € 35,00. A.u.b. vermelden dat u KBO-lid bent en KBO-pasje meenemen.

* Keuringenmetzorg
, Herculesplein 357, 3584 AA Utrecht. Bij stadion Galgenwaard (tel, 030-511 25 90). Kosten € 38,60. Eventueel ook keuring aan huis.


COULANCEREGELING RIJBEWIJS VERLENGD


De geldigheid van alle Nederlandse rijbewijzen en de geldigheid van de code 95 is opnieuw verlengd.
Eerder was dat met zeven maanden, nu met negen maanden. Dat meldt het CBR.

De Europese Commissie heeft besloten dat vanaf de dag dat het rijbewijs verlopen is (tussen 1 februari en 30 november 2020), iedereen nu in ieder geval maximaal negen maanden mag blijven rijden vanaf de dag dat het rijbewijs is verlopen. Deze verlenging geldt voor alle landen in Europa en is ook geldig voor 75+-ers..

Dat geeft een grote groep mensen ontzettend veel lucht. Vooral omdat zij buiten hun eigen schuld om in onzekerheid zaten, maar nu gewoon gebruik kunnen maken van de auto. Dat is meer dan terecht en juist tijdens deze coronacrisis van groot belang.

Ook omdat het veelal gaat om een kwetsbare groep, waarvoor bijvoorbeeld het openbaar vervoer of de fiets geen alternatief is. Zonder geldig rijbewijs kunnen zij geen kant op.
De maatregel is in alle EU-lidstaten geldig, waardoor er geen problemen zullen ontstaan in grensstreken. Bovendien geldt het voor alle rijbewijzen, dus ook die wegens een medische aandoening 3 of 1 jaar geldig zijn.

Bron: Nieuwsbrief KBO Nieuwegein-Vianen
Artikel 3 september 2020 op internet 
 Aanvragen Parkeervergunning Gehandicapte

Beperking
Wanneer u een aandoening hebt die u beperkt in het lopen, in die mate, dat u met of zonder loophulpmiddelen minder dan 100 meter aaneengesloten zelfstandig kunt lopen, of permanent rolstoelgebonden bent, kunt u een aanvraag doen voor een Gehandicapten Parkeer Kaart als bestuurder.

Wanneer u hiernaast continue afhankelijk bent van de hulp van een bestuurder om van deur tot deur vervoerd te worden, kunt u een aanvraag doen voor een Gehandicapten Parkeer Kaart als passagier.

Let op! Het medisch onderzoek bepaalt of u uiteindelijk in aanmerking komt voor de aangevraagde kaart.

Hoe kunt u de parkeervergunning gehandicapte aanvragen?

1. Ga naar  https://stichtsevecht.nl/onderwerp/1858/gehandicaptenparkeerkaart/

2. Lees de informatie en kijk of u voldoet aan de voorwaarden.
Een nieuwe parkeerkaart kost circa € 177 , verlenging circa € 70,
de precieze kosten vindt u op de website van de gemeente.
U dient dan een aanvraag in te dienen bij de Stichting SAP.
 https://www.stichting-sap.nl/gehandicaptenparkeerkaart/

3. Vul het digitale formulier in en voeg bijlagen (als dat nodig is) toe.

Hebt u onlangs een nieuwe gehandicaptenkaart aangevraagd omdat uw oude verloopt? Of moet u dat nog gaan doen? Ook dan kunt u een parkeervergunning gehandicapte aanvragen. Gebruik in het aanvraagformulier het nummer van uw oude kaart. Als u aan de voorwaarden voldoet, dan krijgt u de parkeervergunning. Zowel nog voor de geldigheidsduur van uw oude kaart als voor uw nieuwe kaart.
Hulp nodig bij uw aanvraag? Hebt u vragen over het online formulier?
Bel dan met stichting SAP telefoonnummer 076-56 10 401.

Bron: informatie op internet Stichtse VechtKorting op uw Zorgverzekering

Als KBO- of PCOB-lid kunt u gebruikmaken van de voordelige collectieve zorgverzekering bij Zilveren Kruis, die u kunt afsluiten als u lid bent (of wordt) van KBO of PCOB. Want samen zijn we goedkoper uit! Overstappen kan aan het eind van het jaar weer.

Voor meer informatie kunt u terecht op: https://www.kbo-pcob.nl/zk/ 
Rechtstreeks naar de site van Zilveren Kruis KBO-PCOB: https://collectief.zilverenkruis.nl/kbo/207000837