Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Stichtse Vecht
« terug naar overzicht

BIJEENKOMSTEN VAN WELZIJN STICHTSE VECHT en andere organisaties:

ONDER VOORBEHOUD i.v.m. CORONA VIRUS 

Woensdag 5 augustus en woensdag 19 augustus:
Samen aan tafel in de Hoornhofzaal 17:30-20:00 uur.
Aanmelden : voor de 3e woensdag van de maand: Bas van Rijswijk: 06 21 90 12 67.

Woensdag 5 augustus en woensdag 19 augustus:
Samen eten in de Vondel. Vanaf 17:30-19:30 uur.
Aanmelden bij: Beer v.d. Hoeven: 06 41 78 93 78 of beervdhoeven@gmail.com

ADRESSEN DIVERSE ONTMOETINGSCENTRA:

* De Vondel:                           Vondelstraat 51, 3601 EX Maarssen. 0346- 29 07 10
* Verrijzeniskerk:                   Reigerskamp 611, 3607 JK Maarssenbroek. 0346- 57 11 11
* Alzheimercafé De Vondel:  Vondelstraat 51, 3601 EX Maarssen.
* Willem van Hoornhof:         Zebraspoor 253, Maarssenbroek. 0346- 56 70 99
* Trefpunt Breukelen:            ’t Heycop 2, 3621 WD Breukelen (Links naast De Aa 50).BIJEENKOMSTEN IN DE VERRIJZENISKERK:

De wekelijkse bijeenkomsten op woensdag in de Verrijzeniskerk gaan voorlopig niet door.

Georganiseerd door de Werkgroep Senioren Verrijzenis-gemeenschap.
Iedere 1e woensdag van de maand is er een thema-ochtend.
En iedere 3e woensdag van de maand is er een Eucharistieviering met na afloop koffie drinken.

Alle ochtenden starten om 10.00 uur in de:
Verrijzeniskerk,
Reigerskamp 611 in Maarssenbroek.

Voor inlichtingen:
Bernadette Paardekooper, tel. 06-12 96 50 92WOONCOACH HELPT 55-PLUSSERS

Sinds maart kunnen inwoners van Maarssen, Maarssenbroek en Tienhoven met vragen over passend wonen de hulp inschakelen van de Wooncoach Senioren Stichtse Vecht. Al 70 mensen hebben zich aangemeld en de eerste 3 verhuizingen zijn een feit!

Comfortabel wonen
Vraag je je weleens af of je in je huidige woning wel comfortabel oud kunt worden? Zou verhuizen misschien beter zijn, maar weet je niet goed waar te beginnen? De Wooncoach helpt bij het zetten van de juiste stappen.

Voor wie?
Mensen vanaf 55 jaar met een grote sociale huurwoning van Portaal of een eigen woning kunnen gebruik maken van de dienst. De Wooncoach bestaat uit een team van deskundigen met kennis van wonen en zorg. Zij maken de juiste ‘matches’ tussen de verhuiswens en het aanbod. Stap voor stap brengen zij de woon- en zorgbehoefte in kaart en gaan ze op zoek naar oplossingen. Ook kan gekeken worden naar aanpassingen in de eigen woning. Alles met het doel om weer comfortabel te wonen en leven. De Wooncoach is kosteloos en vrijblijvend.

Contact
Neem contact op met de Wooncoach op dinsdag en woensdag tussen 10:00 en 12:00 uur, op telefoonnummer 06 2742 2737 of 06 2784 9056. Of mail naar: wooncoach@stade.nl.
Een brief sturen kan naar Stade Advies, Wooncoach Senioren Stichtse Vecht, Postbus 13124, 3507 LC Utrecht.

Bernadette Paardekooper
PASSIESPELEN 2020 UITGESTELD NAAR 2021

Ook de organisatie van de Passiespelen in Tegelen is genoodzaakt de voorstellingen uit te stellen naar 2021.
Het bestuur van De Passiespelen doet zijn uiterste best om alle betrokkenen en vooral ook de kopers van kaarten te informeren over verdere afwikkeling en over nieuwe data in 2021. Er wordt gekeken of reeds gekochte kaarten kunnen worden omgezet in vouchers. Afdelingen die een groepsarrangement geboekt hebben zullen bericht krijgen van de organisatie van de Passiespelen.

Voor de laatste informatie verwijzen wij naar https://www.passiespelen.nl/

Bernadette Paardekooper op nummer: 06-12 96 50 92
HEEFT U HULP NODIG?
Hieronder een aantal nuttige adressen.


Welzijn Stichtse Vecht
Informatiepunt: Vondelstraat 51, 3601EX Maarssen, tel. 0346-29 07 10. Bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 9 en 12 uur.
* Vervoer: naar bijvoorbeeld het ziekenhuis. Voor bewoners van de gemeente Maarssen met een smalle beurs, die door ouderdom of andere omstandigheden niet met het openbaar vervoer of de taxi kunnen reizen. Kosten: Parkeergeld en geringe kosten per km betaalt u aan de chauffeur.
* Bezoek en gezelschap: voor iedereen die behoefte heeft aan extra contact. U kunt zelf aangeven wat u met de vrijwilliger wilt ondernemen. Bijvoorbeeld een kopje koffie drinken, een praatje maken, een spelletje doen, wandelen of samen boodschappen doen.
* Boodschappendienst: voor als u zelf geen boodschappen kunt doen. Het kan een eenmalige aanvraag zijn, maar een vrijwilliger kan ook volgens een vast schema op regelmatige basis de boodschappen voor u doen.
Als de boodschappen met de auto worden gedaan worden eventuele parkeerkosten en kosten per kilometer aan u doorbelast.
* De klussendienst: voor mensen die kleine klussen zelf niet meer kunnen uitvoeren, omdat ze niemand in de buurt hebben die hen kan helpen. Men beschikt dan over een kleine beurs. Kosten: U betaalt de kosten van het materiaal dat gebruikt wordt bij de klus. Daarnaast betaalt u nog een vaste bijdrage per dagdeel. Prijzen op aanvraag bij Welzijn Stichtse Vecht.
* Ouderenadviseur Welzijn Maarssen: Mevrouw M. van der Hoop, tel. 0346 29 07 10 of 0642 16 70 73.
E-mail: m.vanderhoop@welzijnsv.nl
* Ouderenadviseur Welzijn Breukelen, Loenen en Vreeland:
Mevrouw C. van der Heijde, tel. 0346 26 18 33 of tel. 06 29 17 52 57.
e-mail: c.vanderheijde@welzijnsv.nl
* Lokaal Steunpunt Mantelzorg: tel. 0346 29 07 10.
* Vereniging Activiteitenbus: tel. 0346 29 07 15, bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 9 en 11 uur.
* Maaltijdvoorziening de Vondel: tel. 0346 29 07 10.

* Pastorale Zorg: Diaken M.H. Schulpen, Vondelstraat 71, 3601 EX Maarssen tel. 0346 56 33 35.
                              Pastor J. van Os, tel. 0346 21 58 66 ;  e-mail: josvanos@kpnmail.nl

* Hulpdienst Graag Gedaan in Breukelen:
U kunt er terecht op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur.   tel. 0346 26 38 00.

* Ziekenbezoek:
Wanneer u ziek bent en/of opgenomen bent in een ziekenhuis of instelling en prijs stelt op een teken van medeleven, geef dan even een berichtje door aan: Cécile Brinkhof, tel. 0346 56 36 60 of aan Tonny Verheul, tel. 0346 55 18 03.


WMO Loket Stichtse Vecht (= Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
Adres: Endelhovenlaan 1, 3601GR Maarssen, Postbus 1212, 3600BE Maarssen. Maandag t/m vrijdag 08.30-12.30 uur,
tel. 0346 25 40 00.
Alle informatie zoals het maken van een afspraak vindt u op https://stichtsevecht.nl/onderwerpen/hulp-en-zorg/. U leest dan meteen wat u allemaal mee moet nemen voor het gesprek.