Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Stichtse Vecht
« terug naar overzicht


Contactadres KBO-Stichtse Vecht

  

Secretaris:

A.C.J. Reichwein
Reigerskamp 763
3607 JT Maarssen
Tel. nr. 0346-573401
E-mail:
a.reichwein@ziggo.nl 

 

 


 

 

  Ledenadministratie:

  Mevrouw V(era).G.M. Bus
  Zwanenkamp 41, 
  3607 RC Maarssen 
  Tel. nr. 0346-573765 
  E-mail: gbus@ziggo.nl

 

 
LID WORDEN:       
Om lid te worden kunt u gebruikmaken van het:     inschrijfformulier

Er zijn tien goede redenen om lid van de KBO te worden:

 1. Met circa 170.000 leden is de KBO de grootste seniorenbond van Nederland. 
 2. De KBO heeft invloed en wordt gehoord door de politiek. 
 3. De KBO maakt zich sterk voor een goede en betaalbare zorg.
 4. De KBO pleit voor uw inkomen, pensioen en koopkracht.
 5. De KBO besteedt aandacht aan wonen, mobiliteit en vervoer. 
 6. De KBO draagt bij aan een leven lang leren. 
 7. De KBO houdt zich bezig met levensvragen en zingeving. 
 8. De KBO is een ontmoetingsplek voor ontspanning en actief bezig zijn. 
 9. De KBO is solidair met mensen die het minder goed hebben. 
 10. De KBO leden ontvangen het ledenblad KBO-PCOB Magazine en KBO-Nieuws, de nieuwsbrief van
  de afdeling Stichtse Vecht, beide met veel nuttige informatie.


BELANGRIJKE WIJZIGING?

Verandert er iets in uw situatie?
Adreswijziging of een andere mutatie?
Informeer mevrouw Vera Bus, onze ledenadministratrice!
tel.nr.: 0346 57 37 65;  e-mail: gbus@ziggo.nl

OPZEGGING VAN LIDMAATSCHAP:

Als u om welke reden dan ook besluit om uw lidmaatschap van KBO Stichtse Vecht op te zeggen, dan dient u dit bijtijds te doen en wel vr 15 november. U blijft dan nog gewoon lid tot en met 31 december.

U kunt uw opzegging via de mail of telefonisch laten weten aan onze leden-administratrice mevrouw Vera Bus, 0346 57 37 65 e-mail: gbus@ziggo.nl

Waarom opzeggen vr 15 november ?
Omdat wij ook ruim voor het einde van het jaar uw afmelding moeten doorgeven aan de landelijke ledenadministratie van de KBO. Als dit te laat gebeurt, dan blijft u daar nog tot in 2021 als lid geregistreerd, en dat houdt in dat dan ook de automatische afschrijving van de contributie voor 2021 gewoon door gaat. Want wij moeten dan ook voor u de afdracht aan de provinciale KBO-bond Utrecht en aan de landelijke Unie KBO betalen.

Wij wijzen u er nog op dat opzegging tot gevolg zal hebben dat dan alle faciliteiten die verbonden zijn aan het lidmaatschap van de KBO zullen vervallen. Indien u bijvoorbeeld gebruik maakt van de collectieve ziektekostenverzekering bij Zilveren Kruis Achmea, dan vervalt per 1 januari de korting op de ziektekostenpremie.

Het Bestuur.