Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Houten / Bunnik
« terug naar overzicht

De afdeling Houten / Bunnik omvat de kernen: Houten, 't Goy, Schalkwijk, Tull en 't Waal en sinds najaar 2016 ook de kernen: Bunnik, Odijk, Werkhoven.

Reorganisatie op landelijk niveau: bij gebrek aan een afdeling Bunnik zijn leden van de unie KBO uit de gemeente Bunnik najaar 2016 (administratief) opgenomen in de afdeling Houten. Sindsdien is het KBO Houten / Bunnik. Om ook de belangen van leden in de gemeente Bunnik te kunnen behartigen zijn wij afhankelijk van leden die bekend zijn met de plaatselijke situatie m.b.t. senioren aangelegenheden. 

Heeft u een idee, wilt u zich inzetten voor de seniorenbelangen in uw gemeente laat het ons weten, het hoeft geen bestuursfunctie te zijn, eerder een werkgroep om uw plaatselijke belangen te behartigen, het bestuur zal u daarbij helpen.

Onze afdelingswebsite is continu in ontwikkeling, heeft u nog specifieke suggesties voor publicatie, aanpassing laat het ons weten via de secretaris, met name informatie m.b.t. Bunnik, Odijk, Werkhoven is welkom (wij zijn hiermee nog niet zo bekend).

Meer algemene informatie over de KBO is beschikbaar op de website van de Unie KBO en het samenwerkingsverband KBO-PCOB. Op deze websites kunt u lezen waar de KBO en KBO-PCOB voor staan en wat er ondernomen wordt op het terrein van landelijke belangbehartiging, ledenservice, welke financiŽle voordelen er verbonden zijn aan het lidmaatschap van de KBO. Als u informatie wenst over de KBO in provincie Utrecht dan bent u van harte welkom op de website van de KBO provincie Utrecht.

Op "Home" (zie rechter kolom) vindt u de gegevens van onze afdeling om u aan te melden als lid.

Statuten en Huishoudelijk Reglement.

De KBO afdeling Houten is per 10 juli 2007 een zelfstandige vereniging, zie hier de statuten.

Het bijbehorende Huishoudelijk Reglement (HHR) heeft na een lang slapend bestaan nu ook een formele uitgave, het HHR is in de algemene ledenvergadering van 27 maart 2017 goedgekeurd.

Onze statuten en huishoudelijk regelement kunnen niet los gezien worden van de statuten van Provinciale Bond KBO Utrecht, ook genoemd "De Bond", o.a. zijn er verwijzingen, zie hier de statuten van de Bond.

Afdelingsbestuur

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Bestuurslid, Ledenadministratie:
Cees Stal

Anneke Verweij-Kuiper

Nel Steenman-Vernooij

Ko Vernooij