Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Houten / Bunnik
« terug naar overzicht

De afdeling Houten / Bunnik omvat de kernen: Houten, 't Goy, Schalkwijk, Tull en 't Waal en Bunnik, Odijk, Werkhoven.

Bij gebrek aan een afdeling Bunnik zijn leden van de unie KBO uit de gemeente Bunnik najaar 2016 (administratief) opgenomen in de afdeling Houten. Sindsdien is het KBO Houten / Bunnik. Om ook de belangen van leden in de gemeente Bunnik te kunnen behartigen zijn wij afhankelijk van leden die bekend zijn met de plaatselijke situatie m.b.t. senioren aangelegenheden. 

Heeft u een idee, wilt u zich inzetten voor de seniorenbelangen in uw gemeente laat het ons weten.
Het hoeft geen bestuursfunctie te zijn, eerder een werkgroep om uw plaatselijke belangen te behartigen, het bestuur zal u daarbij helpen.

Onze afdelingswebsite is continu in ontwikkeling, heeft u nog suggesties- of specifieke wensen voor publicatie laat het ons weten via de secretaris, met name informatie m.b.t. Bunnik, Odijk, Werkhoven is welkom.

Meer algemene informatie over de KBO is beschikbaar op de website van de Unie KBO en het samenwerkingsverband KBO-PCOB. Op deze websites kunt u lezen waar de KBO en KBO-PCOB voor staan en wat er ondernomen wordt op het gebied van landelijke belangbehartiging, ledenservice, welke financiŽle voordelen er verbonden zijn aan het lidmaatschap. Als u informatie wenst over de KBO in provincie Utrecht dan bent u van harte welkom op de website van de KBO provincie Utrecht.

Op "Home" (zie rechter kolom) vindt u de gegevens van onze afdeling om u aan te melden als lid.

Statuten en Huishoudelijk Reglement.

De KBO afdeling Houten is per 10 juli 2007 een zelfstandige rechtspersoon, een vereniging, zie hier de statuten, en het bijbehorende Huishoudelijk Reglement (HHR).

Onze statuten en huishoudelijk regelement kunnen niet los gezien worden van de statuten van Provinciale Bond KBO Utrecht, ook genoemd "De Bond", o.a. zijn er verwijzingen, zie hier de statuten van de Bond.

Bestuurders KBO afdeling Houten / Bunnik:

Voorzitter:

C.P. Stal (Cees)
Rogge-oord 5
3991 VB Houten
Tel. 030 637 8108
E-mail: c.stal@kpnmail.nl

Secretaris (waarnemend):


H. Donker (Henk)
De Fuik 12
3995 BH Houten
Tel.: 06-52729426
E-mail: donker0@xs4all.nl

Penningmeester:

Mevr. P.W. Steenman-Vernooij (Nel)
Wolvenakker 12
3994 EB Houten
Tel.: 030 635 0606
E-mail: pwsteenman@lijbrandt.nl

Lid:

J.G. Vernooij (Ko)
Rogge-oord 8
3991 VB Houten
Tel.: 030 637 1209
E-mail: kovernooij@gmail.com

Reiscommissie en ledenwerving:

Ko Vernooij en
mevr. Hannie Verbeek

Ledenadministrateur:

Ko Vernooij

Ouderen Adviseur:

Mevr. M.A.G. Hoonhoud-Derks (Marja)
Veldwachterserf 8
3991 KW Houten
Tel.: 06 13 31 41 50
E-mail: marjahoonhoud@hotmail.com

HUBA belastinginvulhulp, Webmaster:

R.C.J. Wouda (Rob)
Bovencamp 7
3992 RW Houten
Tel.:06 45 43 88 99
E-mail: rwouda@planet.nl.

Voor de Senioren Vraagbaak KBO afdeling Houten / Bunnik: zie ook onderaan op de homepage.

Belastingservice, belastinginvulhulp en toeslagen: stel uw vragen via de secretaris, en zie onder Ledenservice.