Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Houten / Bunnik
« terug naar overzicht

Ledenservice

Voor algemene hulp zie op de homepage de Senioren Vraagbaak, voor meer specifieke informatie kijk hieronder:
(Volg de directe de link hieronder, of scrol naar beneden)

Interessante websites
Levenstestament, vertrouwenspersoon:
Zorgverzekering, KBO collectief
Belangenbehartiging
Senioren Vraagbaak
Belastinginvulhulp
Ouderen Adviseur
Cliëntondersteuning

De belastingaangifte en toeslagen op Houten FM, 107.3

Naast hulp bij het doen van belastingaangifte, geven wij ook algemene informatie omtrent de belastingaangifte en toeslagen.
Op 26 februari 2020  hebben wij meegewerkt aan een radio programma op Houten FM, 107.3, omtrent de aangifte, terugluisteren kan hier, op 10 maart 2021 hebben wij het nog eens overgedaan, terugluisteren kan hier. Als u het nog eens rustig en uitgebreid wilt nalezen kijk hier.
Het programma over toeslagen zou vorig jaar nog volgen, door de Covid-19 virus beperkingen kon dat toen niet doorgaan, hopelijk dit jaar wel, ergens in april. Heeft u urgente vragen neem dan contact op met de belastinginvulhulp, zie onder "De Afdeling".

Belastinginvulhulp, iets voor u?

Doet u zelf uw belastingaangifte per computer/laptop?
Helpt u ook weleens anderen met hun aangifte of toeslagen, en vind u dat leuk?
Of, zou u dat wel willen doen maar denkt u: "daar weet ik nu nog niet genoeg van"?
Nou dat laatste “kennis” daar kunnen wij u bij helpen.

Heeft u interesse om namens onze bond vrijwilliger belastinginvulhulp te worden, en heeft u vrije tijd in de invulperiode (maart-april), meldt u dan bij de afdelingssecretaris.
Wanneer uw belangstelling serieus is dan zorgen wij voor een passende training: de fiscale aspecten bij gepensioneerden en de zorg-, huurtoeslag.
Komt u ons team versterken, Belastingservice: Van-, Voor- en Door onze leden.
Heeft u nog vragen of twijfels, vraag dan naar de coördinator belastingservice.

Interessante Websites (met name voor de gemeente Houten, informatie m.b.t. "Bunnik" is welkom):

Houten, gemeentelijke website: www.houten.nl

Hulpwijzer Houten:

Hulp nodig? Hulp in de aanbieding?
Houten voor Houten
Bel 030 700 1515, of kijk op:

www.hulpwijzerhouten.nl

houtenvoorhouten.nl   of bij
VanHouten&Co
Omroep Houten, HoutenFM, 107.3: www.omroephouten.nl

BghU gemeentelijke belastingen:

www.bghu.nl

vanHouten&co Welzijnsorganisatie:

't Groentje, Houtens Nieuws

www.vanhoutenenco.nl

www.houtensnieuws.nl

Het weer in Houten:

De Oud Utrechter, alleen nog archief
weerstation-houten.nl

www.deoud-utrechter.nl
Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea: collectief.zilverenkruis.nl/kbo/207000837
De Senioren Zomerschool Houten: www.zomerschoolplus.nl

Belastinginvulhulp:
(Contact via afdelingssecretaris)

Henk's Blog:

Zie hieronder bij:
"Ledenservice"

http://donkerconsulting.nl/blogs/

CAK - eigen bijdragen voor AWBZ en Wmo: www.hetcak.nl
Rijbewijskeuring via Regelzorg www.regelzorg.nl
Rijbewijskeuring, Dr R.M.F Sadiek,
op diverse locaties afspraken 036 7200 911,
Nu ook in Houten, kosten € 40, zie Flyer
www.rijbewijskeuringsarts.nl
Info Spreekuur Houten http://www.infospreekuurhouten.nl

Levenstestament, vertrouwenspersoon:

Wie geeft u het vertrouwen, wie regelt uw zaken als u het zelf even niet kan, bezie uw persoonlijke situatie, het onderwerp levenstestament blijft altijd actueel, misschien nog niet vandaag nodig dan wel morgen, u moet de vertrouwenspersoon wel op tijd regelen, via de notaris.
De KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) geeft op www.notaris.nl/levenstestament veel interessante informatie, o.a.: een toelichting op “Levenstestament en volmacht”, een “Checklist” en verwijzing naar de brochures "Wie geeft u het vertrouwen" en “Waar zegt u JA tegen”.

Zorgverzekering

Speciaal voor de KBO-leden heeft ZilverenKruis Achmea (ZKA) een speciaal zorgverzekeringspakket met diverse kortingen. Lees de informatiefolder, of  beter ga direct naar de website van Zilverenkruis ZKA of KBO.

KBO-PCOB belangenbehartiging voor u

De landelijke belangenbehartiging wordt verzorgd door de KBO-PCOB en is een continue proces.
Onze activiteiten halen regelmatig het nieuws en zetten Den Haag aan het werk met onze speerpunten: 

  Koopkracht,
  Zorg, wonen en welzijn,
  Zingeving,
  Veiligheid,
  Digitalisering.


Alles over belangenbehartiging leest u op de website van KBO-PCOB, zie rapportage belangenbehartiging.

De Senioren Vraagbaak
Zie Nieuwsbrief 2018-3, zie Flyer. en zie de Homepage voor telefoonnummer en e-mail adres.

Belastinginvulhulp en Zorg-, Huurtoeslag

Aangifte Inkomstenbelasting en aanvraag / aanpassing Zorg-, Huurtoeslag.
Dit jaar kunnen leden weer gebruik maken van de plaatselijke belastinginvulhulp voor het doen van aangifte inkomstenbelasting.
Bij het verwerken van de belastingaangifte wordt er, voor zover van toepassing, ook gekeken naar uw toeslagen, klopt het nog, of is een aanpassing gewenst?

Covid-19 en Belastinginvulhulp!
Ons principe, de invulhulp komt bij u thuis, is met het rondwarende corona virus niet vanzelfsprekend. Afhankelijk van overheidsmaatregelen kunnen wij wel of niet bij u langskomen, met alle mogelijke veiligheidsvoorzieningen. Wanneer u dat niet wenst respecteren wij dat, en zullen wij samen proberen e.e.a. telefonisch af te handelen. Simpel, veel is van te voren al ingevuld, maar dat moeten wij wel kunnen controleren. Daarnaast heeft u misschien aftrekposten, specifieke zorgkosten - goede doelen, veelal vraagt dit onderdeel wel om een 1:1 contact om e.e.a. even uit te zoeken. Niet getreurd, er is de tijd tot september, samen komen wij er vast wel uit.

Voorwaarden
De belastinginvulhulp is bestemd voor gepensioneerde leden, er geldt wel een globale inkomensgrens:
- voor een alleenstaande: € 35.000, en
- voor gehuwden/samenwonenden: € 55.000.

De leden die vorig jaar door ons zijn geholpen zullen door de bij hen bekende invulhulp worden benaderd. De belastinginvulhulp werkt op basis van vrijwilligheid, onze service is gratis. Wel worden de gemaakte onkosten zoals reis-, kopieer- en printkosten in rekening gebracht. Deze onkostenvergoeding bedraagt maximaal € 10,00 per adres, bij langere reisafstanden kan hiervan afgeweken worden.

Machtigingscode
De belastinginvulhulp gebruikt programmatuur van de belastingdienst. Om de aangifte per computer te kunnen openen, invullen, ondertekenen en versturen is de per cliënt persoonlijke machtigingscode nodig. Wanneer u het afgelopen jaar middels een machtigingscode bent geholpen, ontvangt u dit jaar weer een machtigingscode voor dit jaar. De hulpvrager ontvangt deze machtigingscode op het huisadres per brief van de Belastingdienst. Bent u met zijn tweeën, dan ontvangt uw partner, indien nodig, ook een eigen machtigingscode. De belastinginvulhulp heeft deze (beide) machtigingscode(s) nodig. U kunt deze van te voren doorgeven aan de invulhulp.

!!!!! Let op: de machtigingscodebrief van de belastingdienst zit niet in de gebruikelijke blauwe envelop, maar in een gewone witte. Wilt u deze brief (brieven) met de machtigingscode(s) voor de invulhulp goed bewaren, eventueel al eerder telefonisch doorgeven.

Wanneer
Vanaf 1 maart stelt de belastingdienst de programmatuur beschikbaar en kan de invulhulp voor u aan de slag, de aangifte moet voor 1 mei ingezonden zijn, of er kan eenvoudig uitstel gevraagd worden tot september. Het is mogelijk dat de invulhulp al eerder bij u langskomt om de benodigde informatie alvast te inventariseren. Ook kan de cliënt, wanneer alle informatie al beschikbaar is, zelf in februari al contact opnemen met de bij hem bekende invulhulp.
Voor het maken van een eerste - nieuwe afspraak voor belastinginvulhulp kunnen leden contact opnemen met het secretariaat van de plaatselijke afdeling.

Dieet
Volgt u een dieet, en wilt u dat fiscaal opvoeren als aftrekpost, dan moet u op tijd de van toepassing zijnde Dieetverklaring door uw huisarts of diëtist laten invullen en laten ondertekenen. Zonder de dieetverklaring kan de invulhulp uw dieet niet meenemen in de belastingaangifte. Het formulier dieetverklaring is via uw belastinginvulhulp verkrijgbaar, het formulier staat ook op de site van de belastingdienst.

Aftrekposten
Geeft u aan goede doelen, giften, dan is het deel boven de drempel ook als aftrekpost op te voeren, net als bepaalde zorgkosten (vervoerskosten voor uw eigen zorg, ziekenhuisbezoek, kilometers eigen vervoer, zelf betaalde medicijnen (op voorschrift) etc., niet het eigen risico. Om het de belastinginvulhulp wat gemakkelijker te maken kunt u misschien e.e.a. al vooraf inventariseren.

Ouderen Adviseur (bereikbaar via de Senioren Vraagbaak)

Niet voor alle leden is duidelijk waar deze afkorting voor staat, daarom geven wij nog enige uitleg. De KBO-afdeling Houten kent naast de vrijwillige bestuursleden ook Ouderen Adviseur(s).
Deze adviseur is een deskundige, die op verzoek van een lid, onder meer nadere informatie kan geven over tal van zaken, zoals informeren over de aanvraag van een persoonsgebonden budget, de maaltijdservice, seniorenhuisvesting, hulp bij administratie. Kortom, een VOA is eigenlijk een vraagbaak voor leden en kan de weg wijzen naar instanties of zo nodig naar professionele hulpverlening.

Er is de mogelijkheid om hulp te vragen bij het invullen van uw belastingformulier. Leden kunnen gebruik maken van deze service. De afdeling Houten heeft enkele leden die zich in het 1e kwartaal willen inzetten om leden met een gering inkomen te helpen met het invullen van de belastingformulieren. Ook zijn deze personen goed geïnformeerd over de zorg- en huurtoeslagen. Alle informatie die deze invulhulpen krijgen is vertrouwelijk en wordt daarom niet met andere instanties/personen gedeeld.

Voor verdere informatie kunt u via het secretariaat van de afdeling in contact kiomen onze Ouderen Adviseurs, Clientondersteuner en coördinator belastinginvulhulp,

De Ouderenadviseurs en Clientondersteuner zijn getrainde vrijwilligers die mensen helpt om lokaal de weg te vinden bij een hulpvraag. Een ouderenadviseur kan u advies geven over de mogelijkheden die er zijn om uw hulpvraag op te lossen, omdat zij de weg en het aanbod weten in uw gemeente.

Onafhankelijke vorm van cliëntondersteuning (bereikbaar via de Senioren Vraagbaak)
Vrijwillige ouderenadvisering is een onafhankelijke vorm van cliëntondersteuning die de KBO als service aan de leden biedt. Het gaat vooral om het helder krijgen van de hulpvraag en om een overzicht te bieden van de mogelijkheden. In sommige gevallen kan een ouderenadviseur ook meegaan naar een gesprek met een medewerker van het WMO loket of een andere instantie, zodat iemand steun heeft voor, tijdens en na een gesprek. Mede door de hulp van de ouderenadviseur kunnen ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen en de regie in eigen handen houden.