Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Houten / Bunnik
« terug naar overzicht

Ledenservice, vind op deze pagina meer informatie over:
(Volg de directe de link hieronder, of scrol naar beneden)

Interessante websites
Levenstestament:
Zorgverzekering
Belangenbehartiging
Senioren Vraagbaak
Belastinginvulhulp
Ouderen Adviseur
CliŽntondersteuning

Interessante Websites (met name voor de gemeente Houten, informatie m.b.t. "Bunnik" is welkom):

Houten, gemeentelijke website: www.houten.nl
Hulpwijzer Houten: www.hulpwijzerhouten.nl
Omroep Houten, HoutenFM, 107.3: www.omroephouten.nl

BghU gemeentelijke belastingen:

www.bghu.nl

vanHouten&co Welzijnsorganisatie: www.vanhoutenenco.nl
Het weer in Houten: weerstation-houten.nl
Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea: collectief.zilverenkruis.nl/kbo/207000837
De Senioren Zomerschool Houten: www.zomerschoolplus.nl
Belastinginvulhulp: via afdelingssecretaris: Zie onder "Ledenservice"
CAK - eigen bijdragen voor AWBZ en Wmo: www.hetcak.nl
Rijbewijskeuring voor 75-plus, zie KBO-PCOB: www.kbo-pcob.nl/rijbewijs
Rijbewijskeuring via Regelzorg www.regelzorg.nl
Rijbewijskeuring, Dr R.M.F Sadiek Ä 35,
op diverse locaties afspraken 036 7200 911, zie flyer
www.rijbewijskeuringsarts.nl
Info Spreekuur Houten http://www.infospreekuurhouten.nl

Levenstestament:

Wie geeft u het vertrouwen, bezie uw persoonlijke situatie, het onderwerp levenstestament blijft altijd actueel, misschien nog niet vandaag dan wel morgen.
De KNB (Koninklijke NotariŽle Beroepsorganisatie) geeft op www.notaris.nl/levenstestament veel interessante informatie, o.a.: een toelichting op ďLevenstestament en volmachtĒ, een ďChecklistĒ en verwijzing naar de brochures "Wie geeft u het vertrouwen" en ďWaar zegt u JA tegenĒ.

Zorgverzekering

Speciaal voor de KBO-leden heeft ZilverenKruis Achmea (ZKA) een speciaal zorgverzekeringspakket met diverse kortingen. Lees de informatiefolder, of  beter ga direct naar de website van Zilverenkruis ZKA of KBO.

KBO-PCOB belangenbehartiging voor u

De landelijke belangenbehartiging wordt verzorgd door de KBO-PCOB en is een continue proces.
Onze activiteiten halen regelmatig het nieuws en zetten Den Haag aan het werk met onze speerpunten: 

  Koopkracht,
  Zorg, wonen en welzijn,
  Zingeving,
  Veiligheid,
  Digitalisering.


Alles over belangenbehartiging leest u op de website van KBO-PCOB, zie rapportage belangenbehartiging.

De Senioren Vraagbaak
Zie Nieuwsbrief 2018-3, zie Flyer.

Belastinginvulhulp in 2019, Inkomstenbelastingjaar 2018 en Zorg-, Huurtoeslag

In 2019 kunnen onze leden weer gebruik maken van de plaatselijke belastinginvulhulp voor het doen van aangifte inkomstenbelasting. Bij het verwerken van de belastingaangifte wordt er, voor zover van toepassing, ook naar uw toeslagen gekeken, klopt het nog, of is een aanpassing gewenst? De invulhulp komt bij u thuis. De belastinginvulhulp is bestemd voor gepensioneerde leden, er geldt wel een globale inkomensgrens:

- voor een alleenstaande: Ä 35.000, en
- voor gehuwden/samenwonenden: Ä 55.000.

De belastinginvulhulp werkt op basis van vrijwilligheid, onze service is gratis. Wel worden de werkelijk gemaakte onkosten zoals reis-, kopieer- en printkosten in rekening gebracht. De onkostenvergoeding bedraagt maximaal Ä 10 per adres, bij langere reisafstanden kan hiervan afgeweken worden.

De belastinginvulhulp gebruikt de belastingdienstprogrammatuur. Om de aangifte per computer te kunnen openen, ondertekenen en versturen is de cliŽnt persoonlijke machtigingscode nodig. De leden die vorig jaar door ons zijn geholpen zullen door de bij hen bekende invulhulp benaderd worden. Wanneer men nu weer geholpen wil worden zal de belastinginvulhulp de persoonlijke machtigingscode aanvragen. De hulpvrager ontvangt de machtigingscode op het huisadres per brief van de Belastingdienst. Bent u met zijn tweeŽn, dan ontvangt uw partner, indien nodig, ook een eigen code.
De belastinginvulhulp heeft deze (beide) machtigingscode(s) nodig.

!!!!! Let op: de machtigingscodebrief van de belastingdienst zit niet in de gebruikelijke blauwe envelop, maar in een gewone witte. Wilt u deze brief (brieven) met machtigingscode(s) voor de invulhulp goed bewaren.

Vanaf 1 maart stelt de belastingdienst de programmatuur beschikbaar en kan de invulhulp voor u aan de slag, de aangifte moet voor 1 mei ingezonden zijn. Het is mogelijk dat de invulhulp al eerder bij u langskomt om de benodigde informatie alvast te inventariseren en verzamelen. Ook kan de cliŽnt, wanneer alle informatie al beschikbaar is, zelf in februari contact opnemen met de bij hem bekende invulhulp. Voor het maken van een eerste - nieuwe afspraak voor belastinginvulhulp kunnen leden contact opnemen met het secretariaat van de KBO afdeling: 030 637 2035.

Volgt u een dieet, en wilt u dat fiscaal opvoeren als aftrekpost, dan moet u op tijd de Dieetverklaring 2018 door uw huisarts of diŽtist laten invullen en laten ondertekenen. Zonder de dieetverklaring kan de invulhulp uw dieet niet meenemen in de belastingaangifte. De dieetverklaring, formulier van de Belastingdienst, is via uw belastinginvulhulp verkrijgbaar.

Ouderen Adviseur

Niet voor alle leden is duidelijk waar deze afkorting voor staat, daarom geven wij nog enige uitleg. De KBO-afdeling Houten kent naast de vrijwillige bestuursleden ook Ouderen Adviseur(s).
Deze adviseur is een deskundige, die op verzoek van een lid, onder meer nadere informatie kan geven over tal van zaken, zoals informeren over de aanvraag van een persoonsgebonden budget, de maaltijdservice, seniorenhuisvesting, hulp bij administratie. Kortom, een VOA is eigenlijk een vraagbaak voor leden en kan de weg wijzen naar instanties of zo nodig naar professionele hulpverlening.

Er is de mogelijkheid om hulp te vragen bij het invullen van uw belastingformulier. Leden kunnen gebruik maken van deze service. De afdeling Houten heeft enkele leden die zich in het 1e kwartaal willen inzetten om leden met een gering inkomen te helpen met het invullen van de belastingformulieren. Ook zijn deze personen goed geÔnformeerd over de zorg- en huurtoeslagen. Alle informatie die deze invulhulpen krijgen is vertrouwelijk en wordt daarom niet met andere instanties/personen gedeeld.

Voor verdere informatie kunt u via het secretariaat van de afdeling in contact kiomen onze Ouderen Adviseurs, Clientondersteuner en coŲrdinator belastinginvulhulp,

De Ouderenadviseurs en Clientondersteuner zijn getrainde vrijwilligers die mensen helpt om lokaal de weg te vinden bij een hulpvraag. Een ouderenadviseur kan u advies geven over de mogelijkheden die er zijn om uw hulpvraag op te lossen, omdat zij de weg en het aanbod weten in uw gemeente.

Onafhankelijke vorm van cliŽntondersteuning
Vrijwillige ouderenadvisering is een onafhankelijke vorm van cliŽntondersteuning die de KBO als service aan de leden biedt. Het gaat vooral om het helder krijgen van de hulpvraag en om een overzicht te bieden van de mogelijkheden. In sommige gevallen kan een ouderenadviseur ook meegaan naar een gesprek met een medewerker van het WMO loket of een andere instantie, zodat iemand steun heeft voor, tijdens en na een gesprek. Mede door de hulp van de ouderenadviseur kunnen ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen en de regie in eigen handen houden.