Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Houten / Bunnik
« terug naar overzicht

Belastingservice KBO-PCOB provincie Utrecht

Voor onze leden 

Zie de  algemene tekst op provinciale website, kijk onder Ledenservice,
kijk bij Belastingservice “Voor Onze leden”, of ga direct naar:
http://www.kboprovincieutrecht.nl/ledenservice/?page=belastingservice
Voor de leden van Houten / Bunnik staat specifieke informatie onder Ledenservice (de link rechtsboven deze pagina).


Voor de Belastinginvulhulp van KBO-PCOB provincie Utrecht

De hiernavolgende informatie is voor onze belastinginvulhulpen, zie:

Richtlijnen 
Training en presentaties
Themadag
Klassikale training (oefenopgave en uitwerking)
Telefoonnummers belastingdienst
Hulpmiddelen internet
Hulpmiddelen formulieren
Belastingplan 2018 -2019, wijzigingen
Belastinginvulhulp worden
Contact, vragen

Richtlijnen

De campagne Inkomstenbelasting 2018 (IB2018) wordt uitgevoerd door vrijwilligers van de plaatselijke KBO en PCOB afdelingen. Het vrijwilligerswerk is wel gebonden aan Richtlijnen. De werkzaamheden uit naam van KBO-PCOB gebeuren onder eHerkenning. Daartoe dient de belastinginvulhulp de Eigenverklaring en de Registratie eHerkenning volledig ingevuld aan de provinciale coördinator te retourneren. Bij hulpverlening uit naam van de KBO-PCOB is het gebruik van de Meegeefbrief verplicht.


Training en presentaties

De belastinginvulhulp dient het hieronder geschetste trainingsprogramma te doorlopen:

 • Zelfstudie: om de kennis op peil te houden en te actualiseren wordt de belastinginvulhulp geacht de trainingsmodulen en oefenopgaven (voor zover van toepassing) van de belastingdienst op Kennisnetwerk te doorlopen, zie onder hulpmiddelen 
 • Themadag, de november terugkom- themadag is een verplicht trainingsonderdeel.
 • De januari/februari belastingtechnische klassikale training is optioneel, o.a. oefenopgaves doorlopen.
 • Voor de nieuwe- en de wat minder ervaren invulhulp o.a. het doorlopen van de trainigsmodule: "Het proces Hulp bij Belastingaangifte". Zie een bijgewerkte versie van de presentatie HUBA proces IB2017 (gegeven te Utrecht 22-02-2018). [PDF kopie]
 • Van Kennisnetwerk, ter zelfstudie, een presentatie – overzicht van alle belangrijke informatie m.b.t. de aangifte IB2018: ” Helpt u burgers met het doen van aangifte 2018.pptx” [5 MB] of zie de PDF-kopie [2 MB].
 • Deze webpagina volgen voor nieuws . . . . . .

Themadag 26 november 2018

De Belastingservice provincie Utrecht organiseerde op 26 november 2018 een Themadag - terugkomdag voor alle belastinginvulhulpen in de provincie Utrecht.
De dag werd gehouden in: Nieuw Salem, De Lei 86, 3971 CA Driebergen-Rijsenburg. [Route link]
Zie de [Agenda] van 26-11-2018, de volgende onderwerpen zijn behandeld:
 - Evaluatie, toelichting enquête aangifteperiode IB 2017, zie [PDF kopie],
 - Wijzigen IB2018 en verwachting voor IB2019 en later, zie [PDF kopie],
   (opmerking: de verhoogde vrijstelling vrijwilligerswerk geld per IB2019, jaarmaximum € 1.700)
 - Werken met Kennisnetwerk, eHerkenning en DigiD machtigen, zie [PDF kopie],
 - Het proces Toeslagen, zie[PDF kopie].

Klassikale training

De klassikale training is in februari, aan de hand van oefenopgave zullen diverse - specifieke belastingtechnische zaken de revue passeren. Tevens zullen de laatst bekende wijzigingen gepresenteerd worden.
De cursist wordt geacht aan de hand van de Kennisnetwerk simulatiesoftware (Blanco) de opgaven uit te werken en de gevraagde uitkomst mee te nemen naar de trainingsbijeenkomst.

 - Opgave Achterblijver-Nieuweling en de uitwerking.
 - Opgave Kool-Geit en de uitwerking.
 - Opgave Beer-Konijn en de uitwerking.

In februari 2019 zijn de volgende presentaties gebruikt:

 1. Inleiding en programma
 2. Belastingdienst Kennisnetwerk
 3. Wijzigingen
 4. Toeslagen

Telefoonnummers

De belastingtelefoon, vragen, o.a. aanvraag P-formulier, of uitstel:  0800 0543
Serviceteam nabestaanden, o.a. aanvragen F-formulier, of uitstel:  0800 2358 345

Let op, wanneer de overledene niet belastingplichtig is, bijvoorbeeld alleen AOW, dan moet men zelf het F-formulier aanvragen om het eventuele restant algemene heffingskorting uitbetaald te krijgen, in 2018 F-vraag 44.

Hulpmiddelen op internet

Zie hieronder enkele hulpmiddelen ter ondersteuning van de belastinginvulhulp werkzaamheden:

 • Belastingdienst, rechtsboven inloggen Belastingdienst of Toeslagen [Homepage link]
 • Kennisnetwerk belastingen en toeslagen: training modulen en oefenopgaven [link]
 • OLA Simulatie omgeving: oefenopgaven en Blanco [link] De IH 2018 en Blanco zijn beschikbaar.
 • Proefberekening toeslagen: Huur- en Zorgtoeslag berekenen [link]
  er is ook nog: Rekenhulp toetsingskomen [link] en Wie is mijn toeslagpartner [link]
 • Zoek en controleer de status van een ANBI [link]
 • Overzicht aftrekbare zorgkosten 2018 [link]
 • U doet aangifte voor iemand anders [link]
 • DigiD Machtigen, inloggen, aanvragen, activeren [link]
 • MijnOverheid BerichtenBox [link]
 • Bezwaar particulier (papieren formulier) [link]
 • Voorwaarden middelingsregeling [link]
 • Het CAK rekenhulp eigen bijdrage [link]
 • BEB - Bespaar met Eigen Bijdrage van het CAK [PDF kopie Magazine (jul-.aug./2018)] BEB-website [link]
 • . . .  . . .  

Hulpmiddelen en formulieren in PDF om bij de hand te hebben (en internet bron)

 • Checklist Huur- en Zorgtoeslag 2018-2019 [PDF kopie] (met dank aan Train-de-Trainer)
 • Toeslagenkaart 2018 [PDF kopie] [link]
 • Toeslagenkaart 2019 [PDF kopie] [link]
 • Tabel zorgtoeslag 2017-2018 [PDF kopie]
 • Tabel zorgtoeslag 2018-2019 [PDF kopie] [link]
 • Welke zorgkosten mag ik aftrekken? Zie Overzicht zorgkosten 2018 en de Voorwaarden aftrek zorgkosten.
 • Dieetbevestiging 2018: [PDF kopie] [link], vooraf door de cliënt laten verzorgen, ingevuld-ondertekend door arts of diëtist.
 • Formulier periodieke gift in geld [PDF kopie] er is nog meer, zie de website [BD-link] o.a. gift in natura
 • Voorkom een te hoog toetsingsnormen voor huurtoeslag, formulier (papier) direct opsturen bij een aangifte waarin een (klein) pensioenafkoop zit, Formulier Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag: [PDF kopie] [BD-link
 • Voorkom een te hoog box 3 toetsingsvermogen voor toeslagen, formulier (papier) direct opsturen bij een aangifte waarin een bijzonder vermogen zit, Formulier Verzoek bijzonder vermogen toeslagen: [PDF kopie] [BD-link]
 • . . .  . . .


Belastingplan 2018, 2019 overzicht - wijzigingen

Het Ministerie van Financiën publiceert in het kader van Prinsjesdag een overzicht van het nieuwe belastingplan.
Voor IB2018 zie "Het Blauwe Boekje 2017 - 2018" [originele link] Kamerstuk 29-11-2017, 73 pagina’s, 944kB.
Voor IB2019 zie "Het Blauwe Boekje 2018 - 2019" [originele link] Rapport 20-09-2018, 76 pagina's, 3,3 MB.

Belangrijkste wijzigingen belastingen 2019
Op 18 december 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2019.
In onderstaand document van het ministerie van Financiën staan de belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2019.,
o.a. verhelderende plaatjes met het effect in beeld
Circulaire: "Belangrijkste+wijzigingen+belastingen+2019+def.pdf", 2 pagina’s, 197 kB [originele link]

Beleidsinformatiekaart 2019
Dit is een informatief overzicht van de belastingtarieven,
de tarieven van 2016 - 2019 naast elkaar,
Rapport: "Beleidsinformatiekaart 019 kleur.pdf", 21-pagina’s, 552 kB [originele link

Ook belastinginvulhulp worden?

Neem contact op met uw plaatselijke afdeling, het secretariaat of de plaatselijk coördinator belastingservice.
Middels het aanmeldformulier [Word kopie] kunt u zich rechtstreeks of via uw afdeling aanmelden.

Contact, vragen

Heeft u vragen of opmerkingen etc. stuur dan een e-mail naar Huba.Prov.Utr@gmail.com graag een telefoonnummer vermelden, of neem contact op met de provinciaal coördinator : Rita Cloosterman, cloosterman.r@gmail.com 

Powered by Divide.NOW