Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Houten / Bunnik
« terug naar overzicht

Belastingservice KBO-PCOB provincie Utrecht

1. Voor onze leden 

Zie de  algemene tekst op provinciale website, kijk onder Ledenservice, KBO provincie Utrecht.
kijk bij Belastingservice “Voor Onze leden”, of ga direct naar:
http://www.kboprovincieutrecht.nl/ledenservice/?page=belastingservice
Voor de leden van Houten / Bunnik staat specifieke informatie onder Ledenservice (de link rechtsboven deze pagina).


2. Voor de Belastinginvulhulp van KBO en PCOB provincie Utrecht

Laatste update 03-05-2021
De Belastingservice voor de leden van de plaatselijke afdelingen van KBO en PCOB wordt georganiseerd door de werkgroep belastingservice van de KBO Provincie Utrecht. De hiernavolgende informatie is voor onze belastinginvulhulpen, zie:

Richtlijnen 
Training en presentaties
Themadag
Klassikale training (oefenopgave en uitwerking)
Telefoonnummers belastingdienst
Hulpmiddelen internet
Hulpmiddelen formulieren
Belastingplan 2018 -2019, wijzigingen
Belastinginvulhulp worden
Contact, vragen

Richtlijnen

De campagne Inkomstenbelasting 2020 (IB2020) wordt uitgevoerd door vrijwilligers van de plaatselijke KBO en PCOB afdelingen. 
Het vrijwilligerswerk is wel gebonden aan onze Richtlijnen.
De belastinginvulhulp dient de Eigenverklaring volledig ingevuld en ondertekend aan de provinciale coördinator te retourneren.
Bij hulpverlening uit naam van de KBO een PCOB is het gebruik van de Meegeefbrief verplicht.
Wilt u op de meegeefbrief de datum en tijd van de ontvangstbevestiging noteren: dit is een unieke identificatie van de door u, namens de Bond, verzorgde aangifte.

 • Richtlijnen campagne IB2020
 • Eigenverklaring IB2020
 • Meegeefbrief IB2020

Deze 3 documenten zijn per e-mail gedistribueerd, bij vragen zie de contact e-mail adressen onderaan.

Training

Corona: ten gevolge van het rondwarende Covid-19 virus en de daarmee samenhangende beperkingen is de training dit jaar beperkt. De klassikale- en grotere trainingsbijeenkomsten konden niet georganiseerd worden. Middels internet presentatie en het toesturen van informatie is de belastinginvulhulp voorbereid op de aanstaande campagne IB2020.

In principe dient de belastinginvulhulp het hieronder geschetste trainingsprogramma te doorlopen (zie ook de bijbehorende presentaties voor zover beschikbaar), deze kunnen later nog toegevoegd worden:

 • Zelfstudie: om de kennis op peil te houden en te actualiseren wordt de belastinginvulhulp geacht de trainingsmodulen en oefenopgaven (voor zover van toepassing) van de belastingdienst op Kennisnetwerk te doorlopen, zie onder hulpmiddelen. 
 • Themadag, actuele belasting- en toeslagen technische onderwerpen ,de themadag is een verplicht trainingsonderdeel. (dit jaar helaas niet)
 • Belastingtechnische klassikale training, dit is een verplicht trainingsonderdeel, o.a. oefenopgaves doorlopen. (dit jaar middels internet presentatie: 16-02-2021, hierover is e-mail gestuurd)
 • Nieuwe belastinginvulhulp en ook voor de wat minder ervarene: zie de presentaties: "HUBA huisbezoek, het proces" en  "Toeslagen het proces" en verder ook nog onze "AVG" regels. Deze presentaties zijn op verzoek beschikbaar, zie onderaan het eerste contact.

Themadag

(i.v.m. Covid-19 dit jaar 2021 niet doorgegaan)

Klassikale training

De klassikale training is in februari 2020, i.v.m. Covid-19 dit jaar alleen een webpresentatie op dinsdag 16-02-2021 zie uw e-mail.
Aan de hand van oefenopgave zullen diverse - specifieke belastingtechnische zaken de revue passeren. Tevens zullen de laatst bekende wijzigingen gepresenteerd worden.
De cursist wordt geacht aan de hand van de Kennisnetwerk simulatiesoftware (Blanco) de opgaven uit te werken..

 - Casus-1 Nitoo-End, de opgaves zijn per e-mail verstuurd.
 - Casus-2 Buiten-Land, de uitwerkingen zijn gepresenteerd in de webpresentatie van 16-02-2021.

Telefoonnummers

De belastingtelefoon, vragen, o.a. aanvraag P-formulier, of uitstel:  0800 0543
Serviceteam nabestaanden, o.a. aanvragen F-formulier, of uitstel:  0800 2358 354

Let op, wanneer de overledene niet belastingplichtig is, bijvoorbeeld alleen AOW, dan moet men om het eventuele restant algemene heffingskorting uitbetaald te krijgen zelf het F-formulier aanvragen en op papier ingevuld terugsturen (alleen die pagina's die nodig zijn).

Hulpmiddelen op internet

Zie hieronder enkele hulpmiddelen ter ondersteuning van de belastinginvulhulp werkzaamheden:
(Zie ook hyperlinks overzicht in een document

 • Belastingdienst of Toeslagen inloggen reachtsboven[Homepage link]
 • Kennisnetwerk belastingen en toeslagen: training modulen en oefenopgaven [link]
 • Forum Kennisnetwerk [directe link]
 • Online Aangifte Simulatie OLA omgeving: "Blanco" [link]
 • Proefberekening toeslagen: Huur- en Zorgtoeslag berekenen [link]
  er is ook nog: Rekenhulp toetsingskomen [link]
  Wat is de Rekenhuur? zie belastingdienst [link].
  Heb ik een Toeslagpartner, hulpmiddel [link]
 • ANBI Zoeken [link], deze functie is per IB2020 geïntegreerd in het aangifte programma.
 • Overzicht aftrekbare zorgkosten 2020 [link]
 • DigiD Machtigen, inloggen, aanvragen, activeren [link]
 • Berichten Box  op Mijn Overheid [link]
 • Middelingsregeling voorwaarden [link]
 • CAK rekenhulp eigen bijdrage [link]
 • BEB - Bespaar met Eigen Bijdrage van het CAK [PDF kopie Magazine (jul-.aug./2018)] BEB-website [link]

Hulpmiddel en formulieren in PDF om bij de hand te hebben (en internet bron)

 • Toeslagenkaart 2020 [PDF kopie, Link] 2021 [Kopie, Link]
 • Tabel zorgtoeslag 2020-2021[link] (2020 staat onderaan)
 • Zorgkosten, welke mag ik aftrekken? Overzicht Zorgkosten 2019-2021
 • Tegemoetkoming specifieke zorgkosten zie de belastingdienst uitleg [Link]
 • Dieetbevestiging 2020: [PDF kopie 2021 [PDF kopie] vooraf door de cliënt laten verzorgen, ingevuld-ondertekend door arts of diëtist.
 • Overeenkomst periodieke gift in geld, er is nog meer, zie de website [BD-link] o.a. gift in natura
 • Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag: [BD-link] Voorkom een te hoog toetsingsnormen voor huurtoeslag, formulier (papier) direct opsturen bij een aangifte waarin een (klein) pensioenafkoop zit, zie Formulier
 • Verzoek bijzonder vermogen toeslagen: [BD-link] Voorkom een te hoog box 3 toetsingsvermogen voor toeslagen, formulier (papier) direct opsturen bij een aangifte waarin een bijzonder vermogen zit, zie Formulier.


Belastingplan - belangrijkste wijzigingen


In onderstaand document van het ministerie van Financiën staan de belangrijkste belastingwijzigingen
per 01-01-2020: Brochure: "Belangrijkste+belastingwijzigingen+per+1+januari+2020.pdf", 24 pagina's.
per 01-01-2021: Brochure: "Belangrijkste+wijzigingen+belastingen+2021_DEF.pdf", pagina's

Beleidsinformatiekaart
Dit is een informatief overzicht van de belastingtarieven, van de laatste 4 jaar naast elkaar,
Beleidsinformatiekaart 2019, 2-pagina’s, 196 kB [originele link
Beleidsinformatiekaart 2020, 2-pagina's, 86 kB [originele link]
Beleidsinformatiekaart 2021, [nog niet beschikbaar op Rijksoverheid.nl]

Ook belastinginvulhulp worden?

Neem contact op met uw plaatselijke afdeling, het secretariaat of de plaatselijk coördinator belastingservice.
Middels het aanmeldformulier [Word kopie] kunt u zich rechtstreeks of via uw afdeling aanmelden.

Contact, vragen

(1) Heeft u vragen of opmerkingen over deze webpagina. stuur dan een e-mail naar Huba.Prov.Utr@gmail.com graag een telefoonnummer vermelden.
of
(2) Neem contact op met de provinciaal coördinator : Rita Cloosterman, rita.cloosterman.huba@gmail.com

Powered by Divide.NOW