Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Amersfoort
« terug naar overzicht


 

KANSRIJK B(L)OEIEND ONDERNEMEND


home nieuws ledenservice contact  


Werkgroepen van de KBO Amersfoort-Nijkerk

                   EEN VERENIGING VOOR EN DOOR SENIOREN

De KBO Amersfoort-Nijkerk is een vereniging voor, maar ook door senioren. Binnen de organisatie zijn er derhalve verschillende (groepjes) personen die bepaalde taken/activiteiten op zich hebben genomen. Soms spreken we van werkgroep of commissie, zoals de ‘werkgroep identiteit en zingeving’ of de ‘reiscommissie’. Vaker is sprake van een persoon of enkele personen verbonden aan een activiteit.


Identiteit en zingeving
           

Als Katholieke bond wil de KBO Amersfoort-Nijkerk activiteiten aanzwengelen en organiseren rond identiteit en zingeving. Te denken valt aan thema- en bezinningsbijeenkomsten, leesgroepen, kerkelijke vieringen, bedevaarten en andere religieus geïnspireerde reizen, aandacht voor interessante publicaties e.d. De werkgroep Identiteit en zingeving wordt op dit moment bemenst door de bestuursleden Mirjam Arts, Phil Jacobs en Henk Franck.
Zie voor de lopende activiteiten op dit terrein de sitepagina 'Activiteiten' en de sitepagina 'Nieuws'


redactie Info

De KBO Amersfoort -Nijkerk heeft een goed verzorgde bijlage bij het landelijke KBO/PCOB magazine. Daarin worden de lopende activiteiten  onder de aandacht gebracht, alsmede andere voor onze senioren interessante zaken. Sedert januari 2019 is deze 'Info' een gezamenlijk product geworden van de KBO Amersfoort-Nijkerk en de PCOB Amersfoort.


Kunst en cultuur
                   Activiteiten op het terrein van kunst en cultuur worden dikwijls georganiseerd door organisaties buiten de KBO Amersfoort-Nijkerk, zoals bijvoorbeeld de Museum Plusbus reizen, de culturele reizen met een zingevingsaccent naar het buitenland  of de workshops door De scholen in de kunst. Een van onze leden, Jan van Adrichem, is daarbij dikwijls betrokken en verzorgt zelf ook workshops en museumbegeleidingen.

Dagtochten en zomervakantie
             Een zeker niet onbelangrijke werkgroep binnen de KBO Amersfoort-Nijkerk is de reiscommissie. Deze draagt zorg voor de dagtochten/middagtochten en vakantiereizen, De reiscommissie bestaande uit de dames Joke Pot en Elly Hakstege straalt een groot elan uit.
De lopende activiteiten staan vermeld op de sitepagina 'Nieuws'.

KBO wandelingen
             De KBO wandelingen zijn sportieve wandelingen van ca. 10 tot 15 km. Meestal wordt er eerst getreind. De deelnemers nemen hun eigen lunch en zitlap mee. 
Gezelligheid en onderling contact staan bij deze wandelingen voorop. Is de afstand u te lang, dan is er vaak gelegenheid de wandeling voor een deel mee te maken. Per jaar worden 4 wandelingen gepland.

verzorging KBO/PCOB magazine
                       Leden van de KBO ontvangen gratis ons lijfblad KBO/PCOB magazine met daarbij ingesloten ons eigen afdelingsblad Info. Om kosten te besparen zorgt iedere afdeling zelf voor de verspreiding hiervan. Coördinator van deze bezorgingactiviteit is Janny Duffels. Voor de verspreiding kunnen wij een beroep doen op een legertje vrijwilligers (de KBO/PCOB Bezorgingsgroep), die maandelijks hun stapeltje magazines ophalen in ons activiteitencentrum Het Klokhuis.

terug naar boven