Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: IJsselstein, Lopik e.o.
« terug naar overzicht

Op deze website houden wij u op de hoogte van onze activiteiten en bijeenkomsten.
Voor algemene vragen kunt u bellen met onze servicelijn: 06-81 12 89 01.
Zie ook onze facebookpagina:
https://www.facebook.com/KBOIJsselstein
Onze nieuwsbrief kunt u digitaal lezen in de rubriek nieuws.

ACTUEEL

Dewi vrijwi vh jaar 2020

Muzikale \noten 10 jaar

Nieuwjaarsbijeenkomst 7 januari 2020
In deze goed bezochte nieuwjaarsbijeenkomst is mevrouw
Dewi Satriasaputra uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar 2020. Zij heeft de Muzikale Notenmix 10 jaar geleden opgericht.

 

Muzikale Notenmix maandag 13 januari: 10-jarig bestaan
Is gevierd in een volle Zonnebloemzaal met een muzikale bloemenhulde voor oprichtster Dewi. Zie het videofilmpje op https://www.facebook.com/KBOIJsselstein
Data: maandagen 10 februari, 9 maart en 6 april 2020. In de grote zaal van De Oase. Van 10.30 tot 12.00 uur. Entree € 4,—.
Altijd met verrassende muziekthema’s.

bioscoop

Basiliek
Filmmiddagen in de Fulcobioscoop
Op de derde donderdag van de maand. Voor senioren 50+.
Aanvang 15.00 uur. Informatie:
https://fulcotheater.nl
Eucharistieviering in de Basiliek
Op de derde woensdag van de maand Aanvang 9.30 uur.
Erwtensoep
Belastinghulp bij de aangifte Inkomstenbelasting over 2019
lees meer--->
Erwtensoepklaverjastoernooien
Op de vrijdagen 28 februari en 23 oktober 2020. In de Oase. Aanvang 9.30 uur. Entree € 10,--, inclusief kopje koffie of thee, erwtensoep, broodjes. Informatie: telefoon 030 - 688 1542
spelletje Bingo
Spellenmiddagen in De Oase.
Op de eerste dinsdag van de maand. In januari niet op 7 maar op 14 januari en niet op 5 maar op 12 mei.
Aanvang 13.30 uur. Entree € 2,--. 
Bingomiddagen in de Oase.
Op de dinsdagen 18 februari, 19 mei, 18 augustus en 17 november. Aanvang 13.30 uur. Entree € 4,--.
Voor leden van de KBO.
koffertjes

Modeshow Van der Klooster te Boskoop 
Donderdag 14 mei 2020.
Informatie en inschrijven:
www.formdesk.com/kboijsselstein/modeshow  

Vakantie 2020
Op 29 januari 2020 verschijnt de vakantiefolder, vergezeld van inschrijfformulier.

Fiets
Fietsseizoen 2020
Data en informatie: lees meer >>>
De eerste fietsactiviteit is op donderdag 9 april.
Statiegeldactie Plusmarkt Willemsen te Benschop
De gehele maand januari 2020 kunt u uw statiegeldbonnetjes doneren bij Plusmarkt Willemse te Benschop. Doet u ook mee?
Hartelijk dank aan de Plus Benschop voor deze mogelijkheid


Dagje Brabant
De KBO, afdeling IJsselstein, Lopik en omstreken heeft op 6 november een oriënterend bezoek gebracht aan Woonlandschap Ons Koningsoord in Berkel-Enschot, www.onskoningsoord.nl Tijdens dat bezoek is aan wethouder Bernd Roks van IJsselstein, en Margriet van Delft, namens het gemeentebestuur van Lopik, de “Petitie Wonen, Zorg, Welzijn, Mobiliteit” aangeboden. In deze petitie vraagt de KBO te worden betrokken bij de uitwerking en de uitvoering van het huisvestingsbeleid – zoals dat in IJsselstein is neergelegd in de woonvisie. Met name voor senioren is goede afstemming van voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn, en mobiliteit van groot belang. De KBO vraagt niet alleen aandacht, maar wil ook hulp bieden en goede ideeën naar voren brengen. Ons Koningsoord is door de KBO-delegatie als een inspirerend voorbeeld voor onze regio ervaren.
De dag begon al vroeg met een bezoek aan Museum De Pont in Tilburg, https://depont.nl en eindigde in Hilvarenbeek, bij museum/bierbrouwerij De Roos, www.bierbrouwerijderoos.nl
Een dagje Brabant met een gevarieerd programma dat bij iedereen goed in de smaak viel.
Voor een verslag van een van de deelnemers lees hier >>>

De KBO petitie SENIOREN WONEN ZORG WELZIJN EN MOBILITEIT kunt u hier downloaden