Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: IJsselstein, Lopik e.o.
« terug naar overzicht

 Nieuws

afbeelding stapel tijdschriften

Nieuwsbrieven afdeling IJsselstein, Lopik e.o. 
juli 2021, nummer 6
september 2021, nummer 7
oktober 2021, nummer 8

Mocht het downloaden niet lukken: probeert u dan via explorer

Magazine KBO-PCOB:
Verschijningsdata Magazine KBO-PCOB 2021
Verschijningsdata Magazine KBO-PCOB 2022

Nieuws van de Unie KBO-PCOB
https://www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven/ 
https://www.kbo-pcob.nl/vereniging/kbopcobacademie/

Gemeente IJsselstein
Koers Sociaal Domein 2020-2022

bankbiljet/portem

Behoud koopkracht ouderen

KBO IJsselstein Lopik e.o. maakt zich zorgen om het behoud van koopkracht van ouderen. Terwijl de welvaart toenam, gingen veel ouderen er in reŽle koopkracht op achteruit. Dat moet stoppen. Wij vinden dat de landelijke KBO zich moet verzetten tegen verslechtering van de AOW en tegen stapeling van ongunstige belastingmaatregelen op verhoging van andere lasten. Daarnaast willen wij dat de KBO zich sterk moet maken voor verbetering van ons pensioenstelsel.

Hier kunt u de bestanden downloaden

Koopkrachtnota

10 punten voor senioren  

PETITIE WONEN, ZORG & WELZIJN,, MOBILITEIT EN VEILIGHEID
De raad van IJsselstein heeft een woonvisie vastgesteld. Binnen dit beleidskader zal ook extra worden gebouwd voor senioren.

De KBO juicht dat toe. Maar dan moet wel worden voldaan aan specifieke behoeften van ouderen. Die willen doorgaans zelfstandig kunnen blijven wonen. In de eigen woning, of in nieuwe woonconcepten van waaruit winkel-, horeca-, vervoers- en zorg- en welzijnsvoorzieningen goed bereikbaar zijn.

Namens onze bijna 900 leden, hebben wij deze en andere aandachtspunten verwoord in een petitie.
Deze is aangeboden aan de gemeentebesturen van de gemeente Ijsselstein en van de gemeente Lopik.

De petitie kunt u hier downloaden