Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: IJsselstein, Lopik e.o.
« terug naar overzicht

Ledenservice 

Ledenadministratie
Wanneer u uw lidmaatschap wenst te beëindigen (wat wij niet hopen), stuurt u dan tijdig, voor 1 december een e-mail naar de ledenadministratie ledenadministratiekbo@kpnmail.nl  
Wij maken u erop attent dat wanneer u verzekerd bent bij Zilverenkruis Achmea, Pro Life, Interpolis en De Friesland, de collectiviteitskorting die u geniet via uw KBO-lidmaatschap vervalt.

Meer over contributie, ledenadministratie en Collectiviteitsverzekering kunt u hier downloaden

Digitaal aanmelden:
https://www.formdesk.com/kboijsselstein/inschrijfformulierkbo

De contributie bedraagt per 1 januari 2021 € 29,00 per persoon.

Voor de leden die een machtiging tot automatische incasso hebben verstrekt wordt de contributie afgeschreven omstreeks 26 januari.
Leden die geen machtiging hebben verstrekt ontvangen in de loop van de maand januari een factuur.

naar boven

Ouderen Adviseur
De ouderenadviseur is een belangrijke functionaris binnen de KBO. Deze helpt medeleden, die het moeilijk hebben vanwege het verlies van een dierbare, problemen hebben met instanties of om andere redenen in nood zitten.

Als u behoefte heeft aan contact met een VOA kunt u zich wenden tot:
Dhr. Henry Vlasveld, coördinator   telefoon: 030-688 23 89 / e-mail: h.m.vlasveld@kabelfoon.nl  
Mevr. Heilke Jacobs                       telefoon: 030-687 06 42  of 06–15 36 86 86 / e-mail: hgjacobs@hetnet.nl 
  
zie ook www.ouderenadvisering.nl  
Informatie en aanmelding over opleiding tot ouderenadviseur bij Henry Vlasveld.

naar boven

Wilt u de relatie met uw zoon of dochter weer herstellen
dan kunt u desgewenst contact opnemen met Julia Collewijn. Lees--->meer.

naar boven

Huba (hulp bij belastingaangifte)
De tijd voor de belastingaangifte begint op 1 maart. Dan is er tot 1 mei de gelegenheid om de aangifte in te vullen.
Wanneer u vorig jaar van deze hulp gebruik heeft gemaakt, wordt er vanaf eind februari/ begin maart contact met u opgenomen.
Heeft u voor de eerste keer hulp nodig?
Neemt u dan contact op met de coördinator Belastinghulp Piet Tammer,  telefoon: 030-688 11 73, e-mail: piettammer@caiway.nl  
of digitaal via de link www.formdesk.com/kboijsselstein/belastinghulp

Nieuws van de Belastingdienst
Dit jaar (2021) kan de aangifte erf- en schenkbelasting digitaal verwerkt worden, deze nieuwtjes kunt u vinden op:
Kennisnetwerk van de Belastingdienst, u kunt u aanmelden op: maatschappelijkdienstverleners@belastingdienst.nl  
als u een account aanmaakt krijgt u regelmatig nieuwsberichten.

Belastingservice, kom jij onze Huba's versterken?
Wanneer u uw eigen aangifte digitaal kunt invullen heeft u voldoende basiskennis in huis. Er zit een inkomensgrens aan deze dienstverlening. Er is altijd een bijscholingsdag.
U bent er vooral mee bezig in de maanden maart en april en u krijgt een kleine vergoeding in de door u gemaakte kosten.
Informatie bij onze coördinator Belastinghulp Piet Tammer, telefoon: 030-688 11 73, e-mail: piettammer@caiway.nl  

naar boven

Computerhulp/tabletcursussen
Voor hulp bij computerproblemen en voor informatie over tabletcursussen. Niet voor reparaties.
U kunt contact opnemen met Bert Collewijn, telefoon: 06-13 01 66 80 / e-mail: lwcbak@kabelfoon.nl

naar boven

Digi-inloop IJsselstein
Voor al uw digi-vragen. Lees--->meer

naar boven

Logo Pulse Caleidoscoop Caleidoscoop
is een gezellige ruimte binnen het wijkcentrum De Oase te IJsselstein waar mensen kunnen samenkomen op de maandag en de woensdag. Er is dan een medewerker aanwezig om bezoekers te ondersteunen bij het bedenken van activiteiten. Er zijn geen verplichtingen en er is geen vast programma. Bezoekers bepalen zelf ter plekke wat ze gaan ondernemen en met wie. Bijvoorbeeld meedoen aan een bestaande activiteit of juist naar buiten gaan. Bovendien kan er tussen 12.00 en 13.00 uur ook geluncht worden.

naar boven

rijbewijs

Rijbewijskeuring
Advies:
Begint u tijdig met alle formaliteiten! Minstens 6 maanden voordat uw rijbewijs verloopt,
Op de website van uw gemeente staat precies beschreven wat u moet doen.
Zie eventueel ook: www.cbr.nl  

Bij uw huisartsenpost kunt u terecht voor de keuring. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan kunt u onze servicelijn bellen 06 - 8112 - 8901.
Maakt u als KBO-lid gebruik van de collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis Achmea, dan krijgt u afhankelijk van uw polisvoorwaarden (aanvullende verzekering) een (gedeeltelijke) tegemoetkoming in de kosten van de keuring.

  naar boven

parkeerkaart Gehandicaptenparkeerkaart
Het parkeerbeleid kan nog al eens per gemeente verschillen.
Er is nu een gids uit met alle beleidsregels per gemeente op alfabetische volgorde.
Deze kan besteld worden bij de samensteller van de gids, de heer J. Schaminee per e-mail: parkeergids@gmail.com

De prijs is € 12,50 inclusief verzendkosten. Betalen hoeft pas na ontvangst.
Het is een handige gids die precies past in de hoes van de parkeerkaart en dus gemakkelijk mee te nemen is.

naar boven

logo bus De Zenderexpress
Heeft u al kennis gemaakt met de Zender Express?
Deze organisatie biedt IJsselsteinse en Lopikse ouderen de mogelijkheid om gezellig met anderen op stap te gaan.
Contact hierover: telefoon: 06 - 5584 8128
Het programma staat op www.zenderexpress.nl  

naar boven

Groene Gids
Website: www.stichting-pulse.nl

naar boven

Ledenvoordeel Unie KBO-PCOB

Website
www.kbo-pcob-voordeel.nl/

Websitewww.kbo-pcob.nl/vereniging/uw-voordeel/

naar boven