Belastingservice

De aangifte Inkomstenbelasting en aanvraag/aanpassing Zorg-, Huurtoeslag

Dit jaar kunnen onze leden weer gebruik maken van de plaatselijke belastingservice, ook wel belastinginvulhulp, voor het doen van aangifte inkomstenbelasting.
Bij het verwerken van de belastingaangifte wordt er, voor zover van toepassing, ook gekeken naar uw toeslagen, klopt het nog, of is een aanpassing gewenst?

Bent u lid en heeft u een (urgente) hulpvraag buiten de aangifte periode, neem dan contact op met de bij u bekende belastinginvulhulp, of stel uw vraag via de secretaris, wij zijn er altijd voor u.
Bent u nog geen lid, stel uw belastingaangifte- of toeslagen vraag via de secretaris.
Wanneer binnen onze mogelijkheden en gewenst dan kunt ook geholpen worden, mits u per direct lid wordt.

Ons principe, de invulhulp komt bij u thuis. Wanneer dat nu even niet goed uitkomt zullen wij samen proberen een en ander telefonisch af te handelen. Simpel, veel is van te voren al ingevuld, maar dat moeten wij wel kunnen controleren. Daarnaast heeft u misschien aftrekposten, specifieke zorgkosten – goede doelen. Veelal vraagt dit onderdeel wel om een 1 op 1 contact om een en ander uit te zoeken. Niet getreurd, u heeft de tijd tot 1 mei, en er is uitstel mogelijk tot 1 september, samen komen wij er vast wel uit.

Voorwaarden

De belasting invulhulp is bestemd voor gepensioneerde leden, er geldt wel een globale inkomensgrens:

  • voor een alleenstaande: € 40.000,00 en
  • voor gehuwden/samenwonenden: € 60.000,00.

De leden die vorig jaar door ons zijn geholpen zullen door de bij hen bekende invulhulp worden benaderd. De belasting invulhulp werkt op basis van vrijwilligheid, onze service is gratis. Wel worden de gemaakte onkosten zoals reis-, kopieer- en printkosten in rekening gebracht. Deze onkostenvergoeding bedraagt maximaal € 15,00 per adres, bij langere reisafstanden kan hiervan afgeweken worden.

Machtigingscode

De belasting invulhulp gebruikt programmatuur van de belastingdienst. Om de aangifte per computer te kunnen openen, invullen, ondertekenen en versturen is de per cliënt persoonlijke machtigingscode nodig. Wanneer u het afgelopen jaar door middel van een machtigingscode bent geholpen, ontvangt u voor dit jaar weer een machtigingscode. De hulpvrager ontvangt deze machtigingscode op het huisadres per brief van de Belastingdienst. Bent u met zijn tweeën, dan ontvangt uw partner, indien nodig, ook een eigen machtigingscode. De belasting invulhulp heeft deze (beide) machtigingscode(s) nodig. U kunt deze van te voren doorgeven aan de invulhulp.

Let op: u ontvangt waarschijnlijk geen nieuwe machtigingscode. 
De code van vorig jaar is nog geldig. Uw belastinginvulhulp weet hiervan.

!!!!! Let op: de machtigingscodebrief van de belastingdienst zit niet in de gebruikelijke blauwe envelop, maar in een gewone witte. Wilt u deze brief (brieven) met de machtigingscode(s) voor de invulhulp goed bewaren, eventueel al eerder telefonisch doorgeven.

Wanneer

Vanaf 1 maart stelt de belastingdienst de programmatuur beschikbaar en kan de invulhulp voor u aan de slag, de aangifte moet voor 1 mei ingezonden zijn, of er kan eenvoudig uitstel gevraagd worden tot september. Het is mogelijk dat de invulhulp al eerder bij u langskomt om de benodigde informatie alvast te inventariseren. Ook kan de cliënt, wanneer alle informatie al beschikbaar is, zelf in februari al contact opnemen met de bij hem bekende invulhulp.
Voor het maken van een eerste – nieuwe afspraak voor belasting invulhulp kunnen leden contact opnemen met het secretariaat van de plaatselijke afdeling.

Dieet

Volgt u een dieet en wilt u dat fiscaal opvoeren als aftrekpost, dan moet u op tijd de van toepassing zijnde Dieetverklaring door uw huisarts of diëtist laten invullen en laten ondertekenen. Zonder de dieetverklaring kan de invulhulp uw dieet niet meenemen in de belastingaangifte. Het formulier dieetverklaring is via uw belasting  invulhulp verkrijgbaar. Het formulier staat ook op de site van de belastingdienst

Let-op, de lijst en bedragen veranderen de laatste jaren nog al. Sommige diëten zijn geheel verdwenen. Wanneer bij u van toepassing zorg ervoor om tijdig bij uw behandelaar een nieuwe dieetbevestiging aan te vragen.

Aftrekposten

Geeft u aan goede doelen, giften, dan is het deel boven de drempel ook als aftrekpost op te voeren, net als bepaalde zorgkosten (vervoerskosten voor uw eigen zorg, ziekenhuisbezoek, kilometers eigen vervoer, zelf betaalde medicijnen (op voorschrift) etc., niet het eigen risico. Om het de belasting invulhulp wat gemakkelijker te maken kunt u misschien een en ander al vooraf inventariseren.