KBO Leidsche Rijn komt op voor de belangen van de ouderen in de ruimste zin van het woord. Het bestuur organiseert vele activiteiten, zowel cultureel als voor de gezelligheid, en zeker ook op het gebied van zingeving en ondersteuning.

De senioren staan in het middelpunt. KBO Leidsche Rijn, met ca. 750 leden, is een van de afdelingen van de Provinciale KBO Utrecht met een totaal van ca. 9.500 leden. Die maakt weer deel uit van de Unie KBO, die samenwerkt met de landelijke PCOB onder de naam KBO-PCOB, gevestigd in Nieuwegein.

KBO-PCOB is de grootste ouderenbond in Nederland met ruim 200.000 leden. Elke afdeling is geheel zelfstandig met eigen statuten, een eigen bestuur, en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

KBO Leidsche Rijn hanteert de drie O’s: Ondernemend, Onderzoekend en Ondersteunend.

Ondernemend in de vorm van activiteiten voor zowel de oudere als de jongere senior. Natuurlijk nog wel KKK (kaarten, kienen, keuvelen) maar ook veel activiteiten die aanspreken bij jongere senioren, zoals themabijeenkomsten over actuele onderwerpen, dagtochten en een jaarlijkse vakantieweek. Daarnaast aandacht voor cultuur in de vorm van stadswandelingen, museumbezoek e.d., sociale media, voorlichting en… te veel om op te noemen.

Onderzoekend op het gebied van maatschappelijke veranderingen om zo de belangen van de senioren optimaal te kunnen behartigen bij de gemeentelijke overheid. Deze belangenbehartiging vindt plaats in samenwerking met PCOB en de plaatselijke welzijnsorganisaties zoals COSBO stad Utrecht, Dock Utrecht en U-Centraal.

Ondersteunend voor de senioren door het hebben van VOA’s (vrijwillige ouderenadviseurs), bij wie men terecht kan met de meest uiteenlopende vragen. Ook op HUBA’s (hulp bij belastingaangifte) en de landelijke service- en juristentelefoon kan een beroep worden gedaan.

Een vierde O mag echter niet ontbreken. De O van Open voor alle senioren.
KBO Leidsche Rijn staat open voor alle senioren vanaf 50 jaar in de regio ongeacht geloofsovertuiging of geaardheid. Aandacht voor de van oorsprong katholieke grondslag ontbreekt niet.

De leden ontvangen 10x per jaar het Magazine van KBO-PCOB en onze eigen INFO. Tevens kunnen de leden gebruikmaken van KBO-PCOB Voordeel met veel aantrekkelijke aanbiedingen, zoals deelneming aan de collectieve ziektekostenverzekering bij het Zilveren Kruis. Gratis abonneren op de nieuwsbrief en het verenigingsnieuws van de landelijk KBO-PCOB is ook een van de mogelijkheden.