TEAM LEDEN

Het Huba-team bestaat uit de volgende leden:

Hans de Wit (coördinator): 0346-56 20 51 06 5334 4267
Cees Dijkers: 0346-57 10 19 06 5332 8586
Harry van Kesteren: 0346-56 04 60 06 1809 8445
Ton Reichwein: 0346-57 34 01


AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2021

Ieder jaar krijgt u weer het verzoek van de belastingdienst om aangifte inkomstenbelasting te doen. Voor de één is dat een fluitje van een cent, maar voor velen is dit elk jaar weer een probleem.

Zoals bekend (en soms ook niet) kunt u hiervoor de hulp inschakelen van ons HUBA-team. De leden van dit team verzorgen voor u de aangifte IB en helpen u ook bij aanvragen of wijzigen van zorg- en/of huurtoeslag.

Zij komen bij u op bezoek en vanaf 1 maart kunnen zij beginnen met de aangifte voor u in te vullen.

De leden die reeds van onze dienst gebruik maken, krijgen in februari van de belastingdienst een machtigingscode toegestuurd in een witte envelop.

Wilt u die code dan z.s.m. doorgeven aan de persoon die voor u de aangifte verzorgt. Indien u gebruik wilt maken van een andere invuller dan geeft u de code aan hem door.

Leden die voor het eerst gebruik willen maken van de diensten van het team kunnen contact opnemen met één van de leden die hieronder vermeld staan. Dit dient u dan wel tijdig te doen, want dan kan de invuller zonodig voor u een machtigingscode aanvragen.

Om u goed en snel van dienst te zijn, vragen wij om zoveel mogelijk informatie van te voren te verzamelen.

Het volgende is onder meer van belang:

  • Jaaropgave(n) AOW en pensioen 2021
  • Jaaroverzicht van de bank 2021
  • Aanslagbiljet gemeente Stichtse Vecht 2021 (BghU) – alleen bij eigen woning
  • Overzicht extra betaalde zorgkosten (eigen risico van 385 euro niet meegerekend)
  • Overzicht giften aan ANBI-instellingen (Goede doelen)
  • Voorschotbeschikking zorg- en/of huurtoeslag 2022
  • b.v. de huurtoeslag: de brief van de woningbouwvereniging met daarin vermeld de huur en eventuele servicekosten per 1 juli 2021

Wij hopen natuurlijk dat alles, ondanks de corona en getroffen maatregelen, goed kan verlopen en zullen ervoor zorgen dat uw aangifte op tijd wordt ingediend.

 

WIJZIGINGEN TOESLAGEN 2022

Ieder jaar worden de inkomensgrenzen voor zorg- en/of huurtoeslag gewijzigd. Voor 2022 zijn de volgende grenzen vastgesteld:

Zorgtoeslag:

Voor de zorgtoeslag zijn de bedragen als volgt:

Inkomensgrens Maximum Vermogen
Alleenstaand € 31.998 Alleenstaand € 120.020
Met fiscaal partner € 40.944 Met fiscaal partner € 151.767
Huurtoeslag:

Hierbij is geen inkomensgrens, maar uw inkomen mag niet te hoog zijn.

Hoe hoog uw inkomen mag zijn, hangt af van uw huur, uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden.

Maximum huurgrens Maximum vermogen
€ 763,47 per maand Alleenstaand € 31.747
Met fiscaal partner € 63.494

Ontvangt u geen toeslag maar denkt u er recht op te hebben, dan kunt u contact opnemen met één van de leden van het HUBA-team.

Zij kunnen een proefberekening maken en ook voor u toeslagen aanvragen of wijzigen.

Namens het HUBA-team,
Hans de Wit, coördinator