TEAM LEDEN

Het Huba-team bestaat uit de volgende leden:

Hans de Wit (coördinator): 0346-56 20 51 06 5334 4267
Cees Dijkers: 0346-57 10 19 06 5332 8586
Harry van Kesteren: 06 1809 8445
Ton Reichwein: 0346-57 34 01


AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2022

Ieder jaar krijgt u weer het verzoek van de belastingdienst om aangifte inkomstenbelasting te doen. Voor de één is dat een fluitje van een cent, maar voor velen is dit elk jaar weer een probleem.

Zoals bekend (en soms ook niet) kunt u hiervoor de hulp inschakelen van ons HUBA-team. De leden van dit team verzorgen voor u de aangifte IB en helpen u ook bij aanvragen of wijzigen van zorg- en/of huurtoeslag.
Zij komen bij u op bezoek en vanaf 1 maart kunnen zij beginnen met de aangifte voor u in te vullen.

De leden die reeds in 2022 van onze dienst gebruik maakten, krijgen dit jaar in februari  geen nieuwe machtigingscode toegestuurd door de Belastingdienst. De code die in 2022 werd gestuurd is ook in 2023 geldig.

Leden die voor het eerst gebruik willen maken van de diensten van het team kunnen contact opnemen met één van de teamleden die hierboven vermeld staan. Dit dient u dan wel tijdig te doen, want dan kan de invuller zo nodig voor u een machtigingscode aanvragen.
Indien u gebruik wilt maken van een andere invuller dan moet u ook tijdig met hem contact opnemen.

Om u goed en snel van dienst te zijn, vragen wij om zoveel mogelijk informatie van te voren te verzamelen.
Het volgende is onder meer van belang:

  • Jaaropgave(n) 2022 van AOW, pensioen 2022 en andere uitkeringen of inkomsten
  • Jaaroverzicht van de bank 2022
  • Aanslagbiljet gemeente Stichtse Vecht 2022 (BghU) – alleen bij eigen woning
  • Overzicht extra betaalde zorgkosten (eigen risico van 385 euro niet meegerekend)
  • Overzicht giften aan ANBI-instellingen (Goede doelen)
  • Voorschotbeschikking zorg- en/of huurtoeslag 2023
  • t.b.v. de huurtoeslag: de brief van de verhuurder/woningbouwvereniging met daarin vermeld de huur en eventuele servicekosten per 1 januari en per 1 juli 2022.

Namens het HUBA-team,
Hans de Wit, coördinator

 

TOESLAGEN 2022 en 2023

Ieder jaar worden de inkomensgrenzen voor zorg- en/of huurtoeslag gewijzigd. Voor 2022 en 2023 zijn de volgende grenzen vastgesteld:

Zorgtoeslag:

Voor de zorgtoeslag zijn de bedragen als volgt:

Inkomensgrens 2022 2023 Maximum Vermogen 2022 2023
Alleenstaand € 31.998 € 38.520 Alleenstaand € 120.020 € 127.582
Met fiscaal partner € 40.944 € 48.224 Met fiscaal partner € 151.767 € 161.329

De inkomensgrens is per 1 januari 2023 verhoogd met ruim € 6000 ten opzichte van 2022.
Kwam u in het verleden niet in aanmerking voor de zorgtoeslag omdat uw inkomen te hoog was, dan komt u er met deze ruime verhoging misschien wel voor in aanmerking.
Neem gerust contact op met één van de leden van het HUBA-team. Zij kunnen u hierbij helpen.


Huurtoeslag:

Hierbij is geen inkomensgrens, maar uw inkomen mag niet te hoog zijn.
Hoe hoog uw inkomen mag zijn, hangt af van uw huur, uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden.

Maximum huurgrens 2022 2023 Maximum vermogen 2022 2023
per maand € 763,47 € 808,06 Alleenstaand € 31.747 € 33.748
Met fiscaal partner € 63.494 € 67.496

Ontvangt u geen toeslag maar denkt u er recht op te hebben, dan kunt u contact opnemen met één van de leden van het HUBA-team.

Zij kunnen een proefberekening maken en ook voor u toeslagen aanvragen of wijzigen.

Namens het HUBA-team,
Hans de Wit, coördinator