TEAM LEDEN

Het Huba-team bestaat uit de volgende leden:

Hans de Wit (coördinator): 0346-56 20 51 06 5334 4267
Cees Dijkers: 0346-57 10 19 06 5332 8586
Harry van Kesteren: 06 1809 8445
Ton Reichwein: 0346-57 34 01


AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2023

Ieder jaar krijgt u weer het verzoek van de belastingdienst om aangifte inkomstenbelasting te doen. Voor de één is dat een fluitje van een cent, maar voor velen is dit elk jaar weer een probleem.

Zoals bekend, soms ook niet, kunt u hiervoor de hulp inschakelen van ons HUBA-team. De leden van dit team verzorgen voor u de aangifte IB en helpen u ook bij aanvragen of wijzigen van zorg- en/of huurtoeslag. Zij komen bij u op bezoek en vanaf 1 maart kunnen zij beginnen met de aangifte voor u in te vullen.
U kunt vanaf februari 2024 contact opnemen met uw vaste HUBA of één van de overige teamleden.

Leden die voor het eerst gebruik willen maken van de diensten van het team kunnen contact opnemen met één van de teamleden die hierboven vermeld staan.

Om u goed en snel van dienst te zijn, vragen wij om zoveel mogelijk informatie van te voren te verzamelen.
Het volgende is onder meer van belang:

  • Jaaropgave(n) AOW, pensioen(en) en andere uitkeringen of inkomsten 2023
  • Jaaroverzicht van de bank met begin- en eindsaldo 2023
  • Aanslagbiljet gemeente Stichtse Vecht 2023 (BghU) – alleen bij eigen woning
  • Overzicht extra betaalde zorgkosten (eigen risico van 385 euro niet meegerekend)
  • Overzicht giften aan ANBI-instellingen (“goede doelen”)
  • Voorschotbeschikking zorg- en/of huurtoeslag 2024
  • T.b.v. de huurtoeslag – de brief van de woningbouwcorporatie (bv Portaal) met daarin vermeld de huur en eventuele servicekosten per 1 januari en per 1 juli 2023.

Namens het HUBA-team,
Hans de Wit, coördinator

 

TOESLAGEN 2023 en 2024

Ieder jaar worden de inkomens- en vermogensgrenzen voor zorg- en/of huurtoeslag gewijzigd. Voor 2023 en 2024 zijn de volgende grenzen vastgesteld:

Zorgtoeslag:

Voor de zorgtoeslag zijn de bedragen als volgt:

Inkomensgrens 2023 2024 Maximum Vermogen 2023 2024
Alleenstaand   € 38.520   € 37.496 Alleenstaand   € 127.582   € 140.213
Met fiscaal partner   € 48.224   € 47.368 Met fiscaal partner   € 161.329   € 177.301
Huurtoeslag:

Hierbij is geen inkomensgrens, maar uw inkomen mag niet te hoog zijn.
Hoe hoog uw inkomen mag zijn, hangt af van uw huur, uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden.

Maximum huurgrens 2023 2024 Maximum vermogen 2023 2024
per maand   € 808,06   € 879,66 Alleenstaand  € 33.748  € 36.952
Met fiscaal partner  € 67.496  € 73.904

Ontvangt u geen toeslag, maar denkt u er recht op te hebben, dan kunt u contact opnemen met één van de leden van het HUBA-team.

Zij kunnen een proefberekening maken en ook voor u toeslagen aanvragen of wijzigen.

Namens het HUBA-team,
Hans de Wit, coördinator