Keuringsartsen rijbewijs:

  • Regelzorg. De Vondel – Vondelstraat 51, 3601 EX Maarssen (aanmelden via Regelzorg, 088 23 23 300) of www.regelzorg.nl  Kosten ongeveer € 55,00. Voor het laten invullen van een rapport oogarts gaat u naar www.regelzorg.nl/oogarts of belt u 088 23 23 300.
  • Rijbewijskeuringsarts.  Locatie De Vondel – Vondelstraat 51, 3601 EX  Maarssen. Voor informatie en een afspraak belt u het landelijke afsprakenbureau: 085 01 80 800 of via de website rijbewijskeuringsarts.nl. Op de site kunt u ook alle informatie vinden betreffende de rijbewijskeuring. Kosten ongeveer € 55,00.  KBO-leden krijgen € 10,00 korting op vertoon van hun ledenpasje.
  • Medisch Keuringscentrum, Bovenpolder 80, 3453 NP De Meern, 030-66 21 132; ook keuringen in Schoolstraat 11, Vleuten en Thorbeckelaan 18C, Utrecht. Eventueel ook bij u thuis.
  • Medimark, Go Fysio Center, Molenpolder 108, 3453 NZ De Meern. 0800 63 34 627 Kosten € 35,00 A.u.b. vermelden dat u KBO-lid bent en uw KBO-pasje meenemen.

Collectief verzekerde KBO-leden bij Zilveren Kruis Achmea, die naast de basisverzekering tevens een aanvullende verzekering hebben afgesloten, kunnen de nota van deze keuring declareren bij Zilveren Kruis Achmea. De maximale vergoeding door de verzekering bedraagt € 35,00.