Nieuwsvoorziening

Alle leden ontvangen 10 x per jaar, in de vorm van een boekje, de nieuwsbrief “KBO-Nieuws Stichtse Vecht”.

 

Redactie KBO-Nieuws SV

Contact:
Christa van Lienden
Van Exelstraat 16, 3602 PG Maarssen
– mobiel: 06 – 15 20 1526
– email: chrvanlienden@yahoe.com

Inleveren kopij 10 dagen voor uitgifte van het boekje (zie de tabel hieronder).

Nummer  Maand jaar 2023 Aanleveren kopij bij redactie Verschijningsdatum
01 Februari 13 januari 24 januari
02 Maart 17 februari 28 februari
03 April 17 maart 28 maart
04 Mei 21 april 02 mei
05 Juni 26 mei 06 juni
06 Juli/Augustus 23 juni 04 juli
07 September 11 augustus 22 augustus
08 Oktober 15 september 26 september
09 November 13 oktober 24 oktober
10 December/Januari
Sint en Kersteditie
17 november 28 november

 

Bezorging KBO-PCOB magazine en/of KBO-Nieuws Stichtse Vecht

Contact:
vanaf 01-01-2023
Huub van Vliet
– mobiel: 06 50 21 32 62
– e-mail: hjvanvliet78@gmail.com


Webmaster KBO – Stichtse Vecht

Ook hiervoor kan kopij worden aangeleverd.

Contact:
Harry van Kesteren
– e-mail: harry.van.kesteren@gmail.com