Nieuwsvoorziening

Alle leden ontvangen 10 x per jaar, in de vorm van een boekje, de nieuwsbrief “KBO-Nieuws Stichtse Vecht”.

 

Redactie KBO-Nieuws SV

Inleveren kopij 10 dagen voor uitgifte van het boekje (zie de kalender in het boekje)

Contact:
Christa van Lienden
Van Exelstraat 16, 3602 PG Maarssen
– mobiel: 06 – 15 20 1526
– email: chrvanlienden@yahoe.com

 

Bezorging KBO-PCOB magazine en/of KBO-Nieuws

Contact:
Theo Kazius
– telefoon: 0346 – 56 31 98
– mobiel: 06-33 82 83 41
– e-mail: th.kazius@gmail.com

 

Webmaster KBO – Stichtse Vecht

Ook hiervoor kan kopij worden aangeleverd.

Contact:
Harry van Kesteren
– e-mail: harry.van.kesteren@gmail.com