Nieuwsvoorziening

Alle leden ontvangen 10 x per jaar, in de vorm van een boekje, de nieuwsbrief “KBO-Nieuws Stichtse Vecht”.

 

Redactie KBO-Nieuws SV

Contact:
Christa van Lienden
Van Exelstraat 16, 3602 PG Maarssen
– mobiel: 06 – 15 20 1526
– email: chrvanlienden@yahoo.com

Inleveren kopij 12 dagen voor uitgifte van het boekje (zie de tabel hieronder).

Nummer  Maand jaar 2024 Aanleveren kopij bij redactie Verschijningsdatum
01/02 Februari 12 januari 24 januari
03 Maart 16 februari 28 februari
04 April 15 maart 27 maart
05 Mei 12 april 24 april
06 Juni 15 mei 29 mei
07 Juli/Augustus 12 juni 26 juni
08 September 14 augustus 28 augustus
09 Oktober 13 september 25 september
10 November 18 oktober 30 oktober
11 December 15 november 27 november
12 Januari 2025 06 december 2024 18 december 2024

 

Bezorging KBO-PCOB magazine en/of KBO-Nieuws Stichtse Vecht

Contact:
Huub van Vliet
– mobiel: 06 50 21 32 62
– e-mail: hjvanvliet78@gmail.com


Webmaster KBO – Stichtse Vecht

Ook hiervoor kan kopij worden aangeleverd.

Contact:
Harry van Kesteren
– e-mail: harry.van.kesteren@gmail.com