Geschiedenis afdeling KBO-Stichtse Vecht

De afdeling KBO-Stichtse Vecht is opgericht in mei 1980 als KBO-Maarssen.
Door de gemeentelijke herindeling per 01-01-2011 is er één grote gemeente Stichtse Vecht ontstaan. Aangezien de KBO er wil zijn voor de gehele gemeente Stichtse Vecht, is er op de Algemene Ledenvergadering van oktober 2012 besloten een naamswijziging door te voeren. Daarom heet de KBO-Maarssen vanaf 1 januari 2013: “KBO-Stichtse Vecht”.

Doelstelling

De KBO is een organisatie van en voor 50-plussers.
Doelstellingen zijn:

 • Belangenbehartiging, zowel collectief door beïnvloeding van overheidsbeleid en wetgeving, als individueel door ledenservice en ouderenadvisering.
 • Bevordering van een volwaardige, actieve deelname van ouderen aan de samenleving door een divers aanbod van activiteiten als voorlichting, opleiding, ontspanning, cultuur, beweging, reizen.
  KBO geeft aandacht aan alle ouderen.

Ambitie

Het besluit van de Algemene Vergadering in 2012 hield tevens in dat de KBO haar activiteiten wilde uitbreiden van Maarssen tot Nigtevecht.
Het bestuur deed en doet nog altijd een beroep op mensen uit de kernen van de gemeente Stichtse Vecht, die met de KBO sympathiseren, daadwerkelijk lid te worden van de KBO-Stichtse Vecht.

KBO-Stichtse Vecht

Op dit moment (januari 2024) zijn er ongeveer 470 leden bij onze afdeling aangesloten.
U kunt deelnemen aan activiteiten die door de KBO-Stichtse Vecht worden georganiseerd (zie hieronder bij activiteiten). Ook is het mogelijk om via de KBO een voordelige collectieve zorgverzekering bij Zilveren Kruis Achmea af te sluiten en kunt u gebruik maken van hulp bij het invullen van de belastingaangifte en toeslagen.

Voor slechts € 18,00 per persoon per jaar (jaar 2024) bent u al lid van onze vereniging (contributiebedrag 2024 bij automatische incasso).
10x per jaar ontvangt u gratis het ONS-Magazine, een landelijk ouderen magazine, met daarbij het KBO-Nieuws van de afd. Stichtse Vecht waarin u op de hoogte wordt gehouden van nieuws vanuit de vereniging.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris Ton Reichwein, tel: 0346-573401 of per e-mail: a.reichwein@ziggo.nl

Activiteiten

Activiteiten welke georganiseerd worden door KBO-Stichtse Vecht zijn onder meer:

 • wekelijkse soos-middag in de Vondel met klaverjassen, bridge en rummikub
 • soos-middag in de Verrijzeniskerk
 • elke woensdagmiddag Jeu de Boules
 • een busdagtocht
 • leeskring
 • herfstmiddag
 • Sint Nicolaasfeest
 • ziekenbezoek
 • thema-middagen
 • hulp bij invullen belastingaangifte (en toeslagen)