Welzijn Stichtse Vecht

Informatiepunt: Vondelstraat 51, 3601EX Maarssen  ‘ 0346-29 07 10  bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 9 en 12 uur.

Website: welzijnstichtsevecht.nl.
E-mail: info@welzijnsv.nl

 • Vervoer naar bijvoorbeeld het ziekenhuis. Voor bewoners van de gemeente Maarssen met een smalle beurs, die door ouderdom of andere omstandigheden niet met het openbaar vervoer of de taxi kunnen reizen. Kosten: Parkeergeld en geringe kosten per km betaalt u aan de chauffeur.
 • Bezoek en gezelschap voor iedereen die behoefte heeft aan extra contact. U kunt zelf aangeven wat u met de vrijwilliger wilt ondernemen. Bijvoorbeeld een kopje koffie drinken, een praatje maken, een spelletje doen, wandelen of samen boodschappen doen.
 • Boodschappendienst voor als u zelf geen boodschappen kunt doen. Het kan een eenmalige aanvraag zijn, maar een vrijwilliger kan ook volgens een vast schema op regelmatige basis de boodschappen voor u doen. Als de boodschappen met de auto worden gedaan worden eventuele parkeerkosten en kosten per kilometer aan u doorbelast.
 • De klussendienst voor mensen die kleine klussen zelf niet meer kunnen uitvoeren, omdat ze niemand in de buurt hebben die hen kan helpen. Men beschikt dan over een kleine beurs. Kosten: U betaalt de kosten van het materiaal dat gebruikt wordt bij de klus. Daarnaast betaalt u nog een vaste bijdrage per dagdeel. Prijzen op aanvraag bij Welzijn Stichtse Vecht.
 • Ouderenadviseur Welzijn Maarssen:
  Voor Maarssen: Daphne de Vette, 0346 – 29 07 10 en e-mail: d.devette@welzijnsv.nl
  Voor Maarssen: Marieke Reversma: 0346 – 29 07 10 en e-mail:
  m.reversma@welzijnsv.nl
 • Ouderenadviseur Welzijn Breukelen, Loenen en Vreeland: Mevrouw C. van der Heijde,  0346 29 07 10  of  06 29 17 52 57. e-mail: c.vanderheijde@welzijnsv.nl
 • Lokaal Steunpunt Mantelzorg: 0346 29 07 10. of
  e-mail: mantelzorg@welzijnsv.nl
 • Vereniging Activiteitenbus: ‘ 0346 29 07 15, bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 9 en 11 uur.
 • Maaltijdvoorziening De Vondel, VERS AAN TAFEL : 0346 – 29 07 10  of    schnitzeler@welzijnsv.nl