Ouderen adviseur

Ouderenadviseurs zijn getrainde vrijwilligers die mensen helpen de weg te vinden bij een hulpvraag op het gebied van zorg, welzijn of veiligheid, financiën of vervoer. Ouderenadvisering is een gratis dienst die KBO biedt aan alle senioren.

Hij of zij staat voor u klaar, en biedt u advies over de mogelijkheden die er voor u zijn op basis van uw vragen.
De ouderadviseur werkt met verschillende organisaties in uw gemeente samen en weet heel goed de weg in het
aanbod van regelingen en voorzieningen.

Mede door de hulp van de ouderenadviseur kunnen ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen en de regie in eigen handen houden. Zij werken op vrijwillige basis en zijn dus niet in dienst van de gemeente of een welzijnsorganisatie. Daardoor kunnen ze zelfstandig, onafhankelijk én gratis hun werk doen. Onze ouderenadviseurs hebben veel affiniteit met de zorg en zijn goed op de hoogte van de diverse zorg, welzijn, veiligheid, vervoer of financiën. Zij hebben hiervoor de speciale training Ouderenadviseur gevolgd en krijgen regelmatig bijscholing.

Wat kan de ouderenadviseur voor u doen?
Heeft u vragen over zorg, langer thuis wonen, vervoer of financiën? Of weet u niet waar u het beste terecht kunt?
Dat is zeker niet vreemd, want het is lang niet vanzelfsprekend dat iedereen de weg weet in alle huidige voorzieningen
om langer thuis te blijven wonen. Ook is er vaak sprake van regels en papierwerk. U kunt dan een beroep doen op
een van de ouderenadviseurs van KBO.

Enkele voorbeelden van vragen waarbij de ouderenadviseur u kan helpen:

  • Zijn er sociale activiteiten in mijn buurt?
  • Hoe kan ik nieuwe contacten maken?
  • Kom ik in aanmerking voor een traplift?
  • Hoe regel ik huishoudelijke hulp via de gemeente?
  • Ik weet niet meer goed raad met mijn administratie. Wat kan ik hieraan doen?
  • Binnenkort komt de gemeente langs voor een keukentafelgesprek.
  • Hoe kan ik mij het beste voorbereiden?
  • Hoe werkt het regionaal taxivervoer en krijg ik dat vergoed?

Onze ouderenadviseurs werken voor alle senioren in nauwe samenwerking met andere organisaties, zoals de gemeente, stichting welzijn ouderen en het landelijke kantoor van KBO-PCOB in Utrecht. Zij werken op vrijwillige basis en zijn dus niet in dienst van de gemeente of een welzijnsorganisatie. Daardoor kunnen ze zelfstandig, onafhankelijk én gratis hun werk doen. Ze hebben de opleiding Ouderenadviseur gevolgd en krijgen regelmatig bijscholing.

Contact met ouderenadviseurs:

Coördinator ouderadviseurs
Hans Stahl
e-mail: ouderenadviseur@kbostadutrecht.nl
Mobiel: 06-16 53 24 19