Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Belangenbehartiging

Belangenbehartiging

Sinds januari 2017 werkt de Unie KBO samen met de PCOB. Totaal vertegenwoordigen beide organisatie tezamen ca. 250.000 senioren. Omdat KBO-PCOB zoveel leden telt, wordt onze stem op allerlei plaatsen gehoord: zowel landelijk, provinciaal als plaatselijk. We geven gevraagd en ongevraagd advies, komen in actie of zoeken de publiciteit om zaken aan de kaak te stellen. We kunnen uw belangen op deze manier goed behartigen en dat doen we in de ruimste zin van het woord op vele gebieden.

Een aantal aandachtspunten laat zich vertalen in de vijf speerpunten van KBO-PCOB. Deze speerpunten, die ook gelden voor de provinciale KBO en de daarbij aangesloten lokale afdelingen, zijn: Zorg & Wonen, Veiligheid, Koopkracht, Digitalisering en Zingeving.

Wilt u meer weten over de belangenbehartiging? Kijk u dan eens op de website van KBO-PCOB. Op deze website kunt u zich ook abonneren op de landelijke Nieuwsbrief en/of het Verenigingsnieuws. U bent dan volledig op de hoogte van alle activiteiten van KBO-PCOB.