Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Gezondheid

Gezondheid en Zorg

KBO vindt dat alle ouderen in Nederland, onder wie de meest kwetsbaren, in staat moeten zijn (of worden gesteld) op een kwalitatief goede manier oud te worden. KBO helpt ouderen bij het (anticiperen op) een goede gezondheid. Daarnaast stimuleren wij senioren om bewust na te denken over wat zij belangrijk vinden met het oog op hun welzijn.

Een goede gezondheid is voor de meeste senioren erg belangrijk. Wie zich goed voelt, kan beter meedoen in de samenleving, in het vrijwilligerscircuit en langer zelfstandig blijven wonen.

Gezond leven is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van senioren zelf; gezond leven is niet altijd even gemakkelijk. KBO vindt dat gezonde keuzes ook makkelijke keuzes moeten worden. Ook vindt KBO dat preventie op latere leeftijd loont en dat er meer aandacht besteed mag worden aan gezondheidsbevordering bij senioren, zoals op het gebied van mondzorg en voeding. En ook een rijksvaccinatieprogramma voor senioren is noodzakelijk. Evenals het project Senior Vriendelijke Ziekenhuizen

Voor meer informatie over dit onderwerp, klik/tik dan hier.