Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Koopkracht

Koopkracht

Een van de speerpunten van de landelijke organisatie KBO-PCOB. KBO vindt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Koopkracht moet zich rechtvaardig ontwikkelen. Daar maken we ons hard voor. Dat geldt zowel voor de ontwikkeling van de AOW als de Pensioenen.

We willen dat zorg- en woonkosten voor iedereen te dragen zijn. Stapeling van kosten willen we daarom zoveel mogelijk voorkomen.

In Nederland neemt de ongelijkheid toe. We stellen alles in het werk om armoede bij senioren te voorkomen. Eerste voorwaarde daarbij is dat de AOW welvaartsvast blijft. We zijn daarnaast scherp op belastingen, compensaties en toeslagen: bereiken degenen die het nodig hebben? Het agenderen en oplossen van financiŽle kwetsbaarheid van groepen ouderen heeft onze prioriteit.

Voor meer informatie over dit onderwerp, klik/tik dan op Koopkracht.