Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
WoMoT

WoMoT

WoMoT, een naam ontstaan door het samenvoegen van een drietal werkgroepen bij het voormalige Cliëntenbelang. Het betrof de werkgroepen Wonen, Mobiliteit en Toegankelijkheid. Door de grote overlap van de werkgroepen is toen gekozen voor één nieuwe werkgroep waarvan de naam nog steeds is terug te vinden in de belangenbehartiging bij KBO Provincie Utrecht.

Hoewel het lijkt alsof het beleid met betrekking tot de drie genoemde onderwerpen steeds meer op gemeentelijk niveau komt te liggen, heeft de Provincie Utrecht nog steeds veel invloed. Zowel op ruimtelijke ordening, bijvoorbeeld wonen, als het openbaar vervoer heeft de Provincie invloed en zeggenschap.

Wonen, Mobiliteit en Toegankelijkheid zijn onderwerpen die aandacht vragen nu ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Levensloopbestendig bouwen is nu noodzaak, evenals voldoende seniorenwoningen en een goede bereikbaarheid van voorzieningen. Door het langer zelfstandig wonen is de mobiliteit van de ouderen toegenomen. Openbaar vervoer en toegankelijkheid van dat openbaar vervoer, maar ook de toegankelijkheid van wijken, voorzieningen en gebouwen zijn noodzakelijk.

Derhalve zal de KBO Provincie Utrecht waar mogelijk op Provinciaal niveau contacten leggen om de belangen van haar achterban te kunnen behartigen. Op afdelingsniveau zullen de afdelingen ondersteund worden op gemeentelijk niveau.

Wilt u weten welke beleidsterreinen vallen onder de Provincie Utrecht, kijk dan hier.

Meer informatie over Wonen in uw Woning.  

Informatie over Langer Thuis Wonen.

Hulpmiddelen nodig? Kijk dan eens hier.