Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Zingeving

Zingeving

Bij de KBO staat de levenskunst, kracht en wijsheid van senioren centraal. In de beeldvorming worden ouderen vaak eenzijdig verbonden met aftakeling en kosten. De betekenis en waardigheid van een mens is en mag niet afhankelijk zijn van iemands leeftijd of van wat iemand kan. Daarom besteden we aandacht aan waardig ouder worden, aan bewuste omgang met het levenseinde, en ook aan levensvragen in zorg en welzijn.

Om hier uiting aan te geven hanteren we de drie Os. Ondernemend, Onderzoekend en Ondersteunend. Een vierde O mag niet ontbreken. De O van Open voor alle senioren. De KBO staat open voor alle senioren vanaf 50 jaar in de Provincie Utrecht ongeacht zijn of haar geloofsrichting. Maar de katholieke grondslag is ons belangrijke uitgangspunt.

Voor meer informatie over dit onderwerp, klik/tik dan op Zingeving.

In januari 2021 is het manifest Waardig ouder worden 2.0 door de diverse partijen ondertekend.
Dit manifest kunt u hier lezen als PDF bestand c.q. downloaden op uw PC, laptop of tablet.