Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Aanvraag zilveren speld/hanger

Aanvraag zilveren speld/hanger

Indien een afdelingsbestuur van KBO provincie Utrecht van mening is dat één van haar leden vanwege zijn/haar verdiensten t.b.v. de afdeling een onderscheiding verdient, de ZILVEREN KBO-SPELD c.q. HANGER, dient een met redenen omklede aanvraag te worden ingediend bij het bestuur van KBO provincie Utrecht volgens de Procedure aanvraag zilveren KBO spel/hanger.
Hiervoor is een aanvraagformulier beschikbaar. (PDF versie)
Hiervoor is een aanvraagformulier beschikbaar. (Word versie) 

In de aanvraag moet de duur van de inzet, creativiteit en de dienstbaarheid van de betrokken persoon voor KBO in het algemeen en de betrokkenheid bij de medemens en de afdeling in het bijzonder tot uitdrukking worden gebracht.
De aanvraag moet tenminste 2 maanden voor de uitreiking worden gericht aan:

Bestuur KBO provincie Utrecht 
Ringwade 67 
3439 LM Nieuwegein 
bureaumanagers@kboprovincieutrecht.nl

 Na een positief besluit door het Bondsbestuur wordt een brief met acceptgiro toegestuurd aan het afdelingsbestuur dat de aanvraag heeft ingediend.

Bij een eventuele afwijzing van de aanvraag zal dat aan het betrokken bestuur, onder vermelding van de gronden waarop de afwijzing is gebaseerd, schriftelijk kenbaar worden gemaakt.

De prijs van een zilveren KBO-speld bedraagt € 46,00,  waarvan € 30,00 ten laste van de afdeling.
De prijs van een zilveren KBO-hanger bedraagt € 65,00, waarvan € 40,00 ten laste van de afdeling.