Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Diverse

Diverse

In de map 'Informatief' hebben wij u verwezen naar de map 'Diverse' waar u nu bent. Ook hier weer veel informatie m.n. op het gebied van Activiteiten en producten, maar ook een link naar KBO-PCOB en de Academie van KBO-PCOB.

KBO Provincie Utrecht heeft de mogelijkheid tot het aanbieden van activiteiten, themabijeenkomsten e.d. De informatie hierover vindt u op de pagina Kaderbeleid.

KBO Provincie Utrecht heeft de mogelijkheid tot het aanbieden van presentaties en voorlichtingen t.b.v. de activiteiten bij de afdelingen. De informatie hierover vindt u op de pagina Presentaties en Voorlichtingen.

Op het gebied van verzekering is altijd veel te doen. wat moet een afdeling wel of niet verzekeren en hoe ligt de verantwoordelijkheid m.b.t. het organiseren van dagtochten en vakanties. U leest hier meer over op de pagina verzekeringen.

Wilt u uw waardering laten blijken aan uw vrijwilligers dan kan dat door het aanvragen van een Zilveren KBO speld. Klik hiervoor op Zilveren speld voor meer informatie.

KBO-PCOB Academie is een opleidingen mogelijkheid voor bestuurders, kaderleden en overige vrijwilligers. Klik op KBO-PCOB Academie voor meer informatie.

In het kader van samenwerking tussen de afdelingen van KBO en PCOB is er een format beschikbaar welke gebruikt kan worden als leidraad voor deze samenwerking tussen de afdelingen.

Promotiemateriaal en/of folders kunt u bestellen bij KBO-PCOB aan de Ringwade 67, Nieuwegein. Telefonisch bereikbaar tijdens de kantooruren. Tel.:030 3 400 600.