Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Samenwerking afd. KBO-PCOB

Samenwerking KBO-PCOB

Om een toekomstige samenwerking tussen KBO en PCOB-afdelingen soepel te laten verlopen en duidelijke afspraken te maken, is er een samenwerkingsformat beschikbaar om te hanteren als richtlijn.

Dit format is beschikbaar als Word-document en als PDF-document. Klik/tik op het gewenste document hieronder.

Samenwerkingsformat als Word-document.

Samenwerkingsformat als PDF-document.