Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Verzekeringen

Verzekeringen

Met enige regelmaat komt dit onderwerp in beeld en zijn er vragen over de risico’s die afdelingen van KBO en PCOB lopen in het kader van de organisatie van dagtochten en vakanties. 
Derhalve ontstond de noodzaak om op de website van KBO provincie Utrecht hier aandacht aan te besteden.
Tijdens de bijeenkomsten voor de Reis- en Activiteitencommissies is dit een onderwerp van gesprek. Alleen daarmee zijn we er niet.
Ook de verzekering van vrijwilligers en de bestuurlijke aansprakelijkheid is van belang. Hiervoor is in 2009 de VNG verzekering in het leven geroepen, maar ook bij KBO-PCOB zijn verzekeringsmogelijkheden. 

De KBO-PCOB heeft een contract met AON, voorheen Meeús verzekeringen, in Breda. Bij deze organisatie kunnen afdelingen van zowel KBO als PCOB een reisverzekering en/of een annuleringsverzekering afsluiten t.b.v. de door hen te organiseren dagtochten en vakantie. Ook andere verzekeringspakketten zijn bij AON beschikbaar.

Op de website zijn onderstaande documenten beschikbaar, te weten:

Aanvraagformulier Reisverzekering AON
Dekkingsoverzicht Reisverzekering AON
Dekkingsoverzicht Annuleringsverzekering AON

Presentatie Vrijwilligersverzekering VNG

Tips van KBO-PCOB m.b.t. verzekeringen tijdens dagtochten en vakanties

Tekst zoals die in 2016 in de Op Dreef heeft gestaan m.b.t. dit belangrijke onderwerp.

Zie voor nog meer informatie de KBO-PCOB Academie https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/kbopcob_vereniging/reizen-en-uitjes/
Gezien het belang van het onderwerp zal de informatie op KBO-PCOB Academie up-to-date worden gehouden.

Wees wijs, ga goed verzekerd op reis.