Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Vergaderingen en bijeenkomsten

2019

Vergaderingen en Bijeenkomsten 2019     Klik/tik voor de kalender 2019

Eerst volgende bestuursvergadering op maandag 16 december 10.00 tot 12.30 uur.

Eerst volgende Afdelingenoverleg op woensdag 11 december van 10.00 tot 12.00 uur.

Bijzondere bijeenkomsten. 

In 2019 zijn er geen bijzondere bijeenkomsten meer.

Klik/tik voor de Verschijningsdata van het Magazine KBO-PCOB in 2019.

2020

Vergaderingen en Bijeenkomsten 2020      Klik/tik voor de kalender 2020

Het bestuur vergadert elke 3e maandag van de maand van 10.00 tot 12.30 uur, m.u.v.
oktober en december. Dan vergadert het bestuur op resp. 12 oktober en 14 december.  

Het Afdelingenoverleg is elke 2e donderdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur m.u.v. april en november.

Algemene Ledenvergadering 2020 overeenkomstig de statuten worden gehouden op 8 april en 11 november. 

Klik/tik voor de Verschijningsdata van het Magazine KBO-PCOB in 2020.

Indien niet anders vermeld:

Vergaderingen en bijeenkomsten locatie; Verenigingsgebouw, Ringwade 67, 3439 LM, Nieuwegein (gebouw F 3e verd.).