Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Vergaderingen en bijeenkomsten

2019

Vergaderingen en Bijeenkomsten 2019     Klik/tik voor de kalender 2019

Het bestuur vergadert elke 3e maandag van de maand van 10.00 tot 12.30 uur.

Het Afdelingenoverleg elke 2e woensdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur m.u.v. 13/11

Bijzondere bijeenkomsten

- 26 september            Bijeenkomst Veiligheidsadviseurs en VOA's, met medewerking van CEStronics uit Apeldoorn.

- 16 oktober                 Bijeenkomst Penningmeesters. Is vervallen per 16 september.

- 23 oktober                 Bijeenkomst Reis- en activiteiten. Is vervallen per 16 september.

- 31 oktober                 Bijeenkomst Ledenadministrateurs KBO-Leden. Is vervallen per 16 september.

- 13 november             Najaars Ledenvergadering, locatie het Verenigingskantoor, Ringwade 67, Nieuwegein.

- 27 november             Bijeenkomst Tabletcoaches, met medewerking van Ed Klute van Mira Media.

Klik/tik voor het Totaal Jaaroverzicht 2019.

Klik/tik voor de Verschijningsdata van het Magazine KBO-PCOB in 2019.

2020

Vergaderingen en Bijeenkomsten 2020 (volgt t.z.t.)    Klik/tik voor de kalender 2020

Het bestuur vergadert elke 3e maandag van de maand van 10.00 tot 12.30 uur.

Het Afdelingenoverleg is elke 2e donderdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur m.u.v. april en november. 

Klik/tik voor de Verschijningsdata van het Magazine KBO-PCOB in 2020.

Indien niet anders vermeld:

Vergaderingen en bijeenkomsten locatie; Verenigingsgebouw, Ringwade 67, 3439 LM, Nieuwegein (gebouw F 3e verd.).