Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Opzeggen doe je zo!
Opzeggen

Mocht u, om welke rede dan ook, uw lidmaatschap willen opzeggen, wat wij niet hopen, dan dient u dat bij uw afdelingen te doen waar u lid bent.

U bent in de eerste plaats lid van de plaatselijke afdeling. Alle KBO-afdelingen hanteren een jaarlidmaatschap. De meeste afdelingen geven een Nieuwsbrief uit tegelijk met het maandblad Magazine van KBO-PCOB. In deze Nieuwsbrief staan de contactadressen van uw afdeling vermeld. Bij de ledenadministratie kunt u uw lidmaatschap opzeggen. Meestal kan dat telefonisch, soms moet dat schriftelijk of per e-mail vr 1 december van het lopende abonnementsjaar.


Contactadressen van de afdelingen in de provincie Utrecht vindt u onder het tabblad Afdelingen.