Nieuws type: Landelijk

Wie zorgt er straks voor u?

Nederland stond lange tijd bekend om zijn ‘beste zorg ter wereld’. Maar blijft goede zorg nog wel beschikbaar nu er meer ouderen zijn en minder zorgpersoneel? Het wordt langzaam duidelijk dat we veel meer voor elkaar zullen moeten zorgen. Maar wie zorgt er straks voor u?, dat was de centrale vraag in het onderzoek van het Nationaal Seniorenpanel, een initiatief van KBO-PCOB. De 1.918 senioren die antwoordden, klinken ongerust en niet goed voorbereid.

Ruim de helft van de senioren heeft niets geregeld
Ruim 53% van alle senioren die nu nog geen hulp nodig hebben, heeft niets geregeld voor het geval ze iets gaan mankeren. In het scenario dat ze door een ongeval 24-uurszorg nodig hebben maar op een wachtlijst komen te staan, weet zelfs 60% niet hoe ze deze situatie moeten opvangen tot er plek is.

De bereidheid om een ander te helpen is groot onder de 65-plussers. Zo is 88% bereid om een ander te helpen met boodschappen, schoonmaken of koken. En 74% wil helpen bij administratieve klusjes. Het valt wel op dat de bereidheid tot mantelzorg afneemt als de relatie minder hecht is.

Lees hier het persbericht 

Lees hier het webartikel van het KBO-PCOB Magazine

Nieuw Generiek kompas ingediend bij Zorginstituut

Het nieuwe Generiek kompas Samen werken aan kwaliteit van bestaan is door een brede groep partijen, waaronder KBO-PCOB, ingediend bij het Zorginstituut. Het nieuwe kompas, met de ondertitel Thuis, in de wijk en in het verpleeghuis, biedt ruimte voor een andere manier van kijken naar kwaliteit van bestaan en de rol van ondersteuning en zorg daarin.

Kwaliteit van bestaan maken we samen. Het vraagt een brede blik vanuit meerdere perspectieven. Bij de totstandkoming van dit kompas zijn daarom veel partijen betrokken. Gezamenlijk hebben we nagedacht waar kwaliteit van bestaan aan moet voldoen en wat de rol van ondersteuning en zorg daarin moet zijn.

Voor wie is dit kompas bedoeld?
Het kompas is bedoeld voor mensen die in hun dagelijkse leven in toenemende mate intensieve of complexe behoefte hebben aan ondersteuning, zorg of behandeling. Het gaat hierbij over mensen van alle leeftijden, maar in de praktijk gaat het voor het grootste deel om ouderen. Daarom spreken we in het kompas over ouderen met ondersteuningsvragen​. De hulp die geboden wordt kan zowel thuis of op een zorglocatie plaatsvinden, in groepsverband of individueel worden gegeven. En dat kan gedaan worden door professionals of informele zorgverleners, al dan niet met behulp van technologie.

Lees het uitgebreide bericht hier

Leeftijdsdiscriminatie bij STAP-budget

Uitsluiten AOW’ers voor STAP-budget is leeftijdsdiscriminatie. AOW’ers die nog aan het werk zijn, komen niet in aanmerking voor de STAP-regeling. Dat is regelrechte leeftijdsdiscriminatie, zegt de Seniorencoalitie. In een brief roepen de ouderenorganisaties de Tweede Kamer op om minister Van Gennip te vragen de regeling per direct open te stellen voor deze groep.

ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM vinden het onbegrijpelijk dat werkende AOW’ers uitgesloten zijn. Waarom zouden zij niet in aanmerking mogen komen voor een financieel steuntje in de rug waarmee ze zich kunnen blijven ontwikkelen? “Juist in deze tijd met een krappe arbeidsmarkt kunnen senioren een belangrijke rol spelen”, zegt John Kerstens namens de Seniorencoalitie.

Op 1 mei kunnen belangstellenden weer een aanvraag doen voor een budget van €1.000 voor scholing en ontwikkeling. De Seniorencoalitie vindt dat ook werkende AOW’ers mee moeten kunnen doen met deze ronde.

De Tweede Kamer praat donderdag 30 maart met de ministers Van Gennip en Schouten over de uitvoering van de sociale zekerheid. Tijdens dit debat kan de Kamer de ministers vragen het STAP-budget ook voor AOW’ers met een baan open te stellen.

Niet meer van deze tijd
Een ander discussiepunt is het aanpassen van de regels rondom samenleefvormen van AOW’ers. “De regels zijn niet meer van deze tijd”, stelt Kerstens. “Daarom moet er nu snel een concreet plan komen van de ministers over hoe deze worden aangepast.”

Tegenwoordig zijn er allerlei leefvormen waarvoor de huidige regels – die nog grotendeels stammen uit de jaren 50 van de vorige eeuw – niet meer voldoen. Denk bijvoorbeeld aan een getrouwd stel dat niet in hetzelfde huis woont of een ouder die met zijn kind samenwoont. Het is voor AOW’ers nu niet duidelijk wanneer er precies sprake is van een ‘gezamenlijke huishouding’.

Uitzondering

De Seniorencoalitie vindt dat er moet worden gekeken naar de inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie om te bepalen of iemand een gezamenlijke huishouding voert (en dus een AOW-uitkering voor samenwonenden krijgt). Staat er meer dan één meerderjarige op een adres ingeschreven, dan is er sprake van een gezamenlijke huishouding. Wel moet er, net als nu al in de wetgeving staat, een uitzondering blijven voor een ouder-kindrelatie.

Nu op naar een seniorvriendelijke provincie

KBO-PCOB feliciteert alle kandidaten die gisteren over het hele land in de Provinciale Staten zijn gekozen. De kiezers hebben een signaal afgegeven dat ook landelijk aandacht verdient. In de provincies is het is nu aan de politieke partijen, waarvan BBB een indrukwekkende overwinning heeft bereikt, om colleges te vormen. Wat KBO-PCOB vraagt is een seniorvriendelijk provincie:

  • Een provincie die de wereld van senioren kent en zorgt dat senioren zich (weer) in de provinciale politiek herkennen.
  • Een provincie die senioren actief betrekt bij het maken en uitvoeren van seniorvriendelijk beleid.
  • Een provincie die senioren een structurele plaats in advies- en overlegorganen geeft.

Ons Manifest Provinciale staten 2023, over de seniorvriendelijke provincie staat vol met goede ideeën:

  1. Wonen naar wens: voldoende passende woningen voor ouderen.
  2. Mobiliteit en ruimte voor alle vormen van vervoer voor ouderen.
  3. Een groene omgeving die bijdraagt aan de gezondheid en vitaliteit van senioren.
  4. Een inclusieve provincie die initiatieven ondersteunt die eraan dat iedereen kan meedoen.

Dát is wat KBO-PCOB wil. Wij wensen alle gekozen kandidaten veel succes als Statenlid en denken en helpen de komende tijd graag mee bij het waarmaken van een seniorvriendelijke provincie.

 

Nationale Plasdag

Het is Nationale Plasdag. Deze dag is bedoeld om plasproblemen bespreekbaar te maken en bewustwording te creëren voor de uitdagingen van mensen met (in)continentieproblemen. De MLDS en haar partners in de Toiletalliantie vragen dit jaar specifiek aandacht voor het tekort aan openbare toiletten langs wandel- en fietstochten in Nederland. Want het probleem is er niet alleen voor mensen met (in)continentieproblemen, maar ook voor mensen met spijsverteringsproblemen en voor bijvoorbeeld veel oudere mensen. Wat de reden ook is: het is zorgelijk dat mensen ervoor kiezen (alleen) thuis te blijven, omdat ze niet zeker weten of er een toilet beschikbaar is.
Lees hier het hele persbericht

Laat brede groep senioren financieel niet door het ijs zakken

De Seniorencoalitie vindt dat het kabinet de koopkrachtmaatregelen niet al te rigoureus moet beperken. Anders krijgen senioren met een laag middeninkomen volgend jaar de rekening gepresenteerd. Ook al is de uitvoering niet ideaal, het is goed geweest dat het kabinet vorig jaar een omvangrijk koopkrachtreparatiepakket heeft opgetuigd in verband met de hoge energieprijzen.

 Nu het CPB nieuwe economische cijfers over 2023 en 2024 heeft gepresenteerd, bereidt het kabinet een versobering van de koopkrachtreparatie voor. Maar door de onzekere vooruitzichten en de verbreding van de inflatie is dit schaatsen op glad ijs. Voorkomen moet worden dat senioren die net niet meer voldoen aan aangescherpte voorwaarden, straks door het ijs zakken.

 Seinen niet op veilig

Op basis van de CPB-cijfers in het Centraal Economisch Plan gaat het kabinet de komende tijd belangrijke beslissingen nemen over de begroting voor 2024 en over aanpassingen in de begroting over 2023. “Toch staan de seinen voor de koopkracht nog lang niet op veilig”, zegt bestuurder John Kerstens namens de Seniorencoalitie (ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM).

Uit de CPB-ramingen blijkt dat gepensioneerden er in 2023 (0,5%) en 2024 (1,4%) gemiddeld iets op vooruitgaan. Dat is op het eerste gezicht positief, maar er zijn flinke risico’s. Zo constateert het CPB dat de inflatie zich heeft verbreed van energie naar prijzen van andere goederen en diensten. Dit terwijl de koopkrachtdaling van vorig jaar (voor gepensioneerden bedroeg deze gemiddeld 2,5%) nog niet helemaal is gecompenseerd en de armoede stijgt. Onder de mensen in de zwakste groep in de samenleving zijn er volgens het SCP maar liefst vier op de tien gepensioneerd. Kerstens: “We moeten ons daarom niet rijk rekenen met deze CPB-cijfers.”

Hardnekkig genesteld

De inflatie heeft zich dus hardnekkig in de economie genesteld, zelfs als de energieprijzen dalen. Maar intussen heeft het kabinet al aan de Tweede Kamer duidelijk gemaakt dat het bekijkt hoe de koopkrachtsteun kan worden afgebouwd en meer kan worden gericht op alleen de meest kwetsbare huishoudens. De seniorenorganisaties vrezen echter dat mensen nog maar moeten zien wanneer hun oplopende uitgaven daadwerkelijk ophouden, zeker als er volgend jaar onverhoopt sprake is van een koude winter.

Daarbij groeien de inkomens van gepensioneerden met een aanvullend pensioen in 2024 minder dan die van werkenden, waardoor senioren de prijsstijgingen moeilijker kunnen bijbenen. Gepensioneerden zijn niet geholpen met de loonstijgingen. Hoewel voor het eerst sinds jaren hun pensioenen zijn verhoogd, zijn ze verder gaan achterlopen bij de inflatie. Bovendien is ongewis of het met de nieuwe pensioenwet beloofde zicht op een koopkrachtig pensioen wel wordt waargemaakt.

Oproep aan het kabinet

Natuurlijk moeten de meest kwetsbaren goed beschermd worden. Maar dat is niet de enige groep die hulp nodig blijft hebben Als het kabinet de voorwaarden voor compensatie gaat aanscherpen, moet er ook oog zijn voor de bredere groep senioren met lagere en middeninkomens. Zij lopen het risico om niet meer in aanmerking te komen omdat ze dan een net iets te hoog inkomen hebben. Als het even tegenzit, betalen zij met een bescheiden inkomen overal het volle pond, terwijl zij bijvoorbeeld geen kans meer hebben op een baan die helpt om uit de financiële zorgen te komen. Kerstens: “Als Seniorencoalitie roepen wij het kabinet op om te voorkomen dat de bredere groep van senioren met een laag inkomen, achter het net vist als er besloten wordt hoe het verder moet met de koopkrachtreparatie”.

Begrip voor stakingen, schrappen buslijnen onacceptabel

Uit onderzoek van KBO-PCOB onder onze leden blijkt dat bijna één derde van degene die regelmatig gebruik maakt van het openbaar vervoer hinder ervaart van de stakingen. Ruim de helft van de 1390 ondervraagde senioren heeft begrip voor de stakingen in het streekvervoer.

Het begrip is een stuk kleiner als we vragen naar het verdwijnen van onrendabele buslijnen of opheffen van haltes. 16% geeft aan hiervoor begrip te hebben. Men ziet het als een verschraling van de dienstverlening en beperking van bewegingsvrijheid. De bereikbaarheid van voorzieningen in het landelijke gebied, en in dorpen is beperkt voor wie afhankelijk is van openbaar vervoer. Als er bussen, bushaltes en/of buslijnen zijn verdwenen of gaan verdwijnen, dan verwacht meer dan de helft daar hinder van te ervaren (54%).

De verschillen tussen de regio’s zijn groot als het gaat om het verdwijnen van bussen, bushaltes en/of buslijnen. In het noorden geeft bijna de helft (49%) aan dat er openbaar vervoer is verdwenen, in het zuiden is dit een derde (33%).  Het doel om mensen langer thuis te laten wonen en zelfredzaam te laten zijn druist in tegen deze bezuiniging. We roepen dan ook op om bereikbaarheid van regio goed te houden.

 

Provinciale Statenverkiezingen héél belangrijk!

Een kwart van de mensen die mogen kiezen bij de komende Provinciale Statenverkiezingen is 65 jaar of ouder. Wilt u een seniorvriendelijke provincie, dan is het belangrijk dat u gaat stemmen op woensdag 15 maart. Senioren kunnen echt het verschil maken. En provincies zijn ontzettend belangrijk. Zij hebben een flinke vinger in de pap bij thema’s die ons allemaal aangaan. Van woningbouw tot openbaar vervoer, van wegen tot stikstofbeleid.

Bovendien kiezen de gekozen Statenleden straks op hun beurt weer de Eerste Kamer. ‘Kortom: Provincies zijn onmisbaar’, stelt Jan Anthonie Bruijn, voorzitter van de Eerste Kamer. ‘We leven in een klein, dichtbevolkt land. Dat vraagt veel van de ruimtelijke inrichting. Denk aan de prachtige steden, de industrie en de landbouw. Daarvoor zijn provincies onmisbaar. Zij voeren het landelijk beleid én eigen beleid uit. Zo zorgen ze voor evenwicht in het ruimtelijk beleid.’

Belangrijke thema’s
Woonminister Hugo de Jonge heeft met de provincies afspraken gemaakt voor de bouw van 900.000 woningen tot 2030. Een enorme uitdaging. Bruijn: ‘Gemeenten doen veel zelf, maar de provincie is een belangrijke partner en regisseur.’ De provincies zijn ook betrokken bij het stikstofvraagstuk. Hoe geven we ruimte aan de boeren, in evenwicht met de natuur en de bedrijvigheid? ‘We moeten op zoek naar een nieuw evenwicht, stelt Bruijn. ‘De provincies zijn nu aan zet.’

En de provincie gaat over streekvervoer. Bruijn: ‘Streekvervoer is voor veel ouderen belangrijk om zelfstandig familie of vrienden te bezoeken en omdat voorzieningen als winkels en pinautomaten uit veel kleinere plaatsen verdwijnen. Voor mobiliteit zijn ook goede provinciale wegen belangrijk. De provinciale verkiezing is hét moment om u hierover uit te spreken.’

Nieuwe Eerste Kamer
Als u op 15 maart naar de stembus gaat, stemt u indirect ook landelijk. Want op 30 mei kiezen de leden van de Provinciale Staten de nieuwe Eerste Kamer. De 75 leden van de Eerste Kamer toetsen jaarlijks ruim driehonderd wetsvoorstellen op rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid.

Een belangrijk thema was en is de pensioenwetgeving. Het wetsvoorstel is eind december aangenomen door de Tweede Kamer en wordt nu behandeld door de Eerste Kamer. ‘De pensioenwet is vooral ook belangrijk voor de huidige gepensioneerden, stelt Bruijn. ‘Want als je niet meer werkt, heb je geen invloed op de hoogte van je inkomen. Er ligt dus een belangrijke verantwoordelijkheid voor de regering, de Tweede en Eerste Kamer en de sociale partners om een weloverwogen besluit te nemen.’

Welkom bij de tellingen
Ook minister Hanke Bruins Slot benadrukt het belang van de verkiezingen. ‘Want zij beslissen over plannen die van invloed zijn op úw omgeving. Het gaat over zaken die ons nu en in de toekomst raken. En waar we nú keuzes over moeten maken.’ Hoe gaat het met het tellen van de stemmen als de stembussen sluiten om 21.00 uur? Bruins Slot: ‘Dan starten de stembureauleden en tellers meteen met het tellen van de stemmen. De volgende dag controleert het gemeentelijk stembureau of er geen telfouten zijn gemaakt. Indien nodig tellen zij de stemmen van een stembureau na. Sommige gemeenten tellen woensdagavond alleen de stemmen per partij. Donderdag wordt door nieuwe tellers, op een centrale plek, ook het aantal stemmen per kandidaat geteld. Iedereen die dat wil, is welkom bij de tellingen te komen kijken.’

Kies uw stemwijzer
Weet u nog niet op wie u moet gaan stemmen? Kies dan een stemwijzer om u te helpen bij uw keuze. U vindt ze hier.

Meer algemene informatie over de verkiezingen vindt u op www.elkestemtelt.nl

Lees ons andere nieuwsbericht hier.

Verkiezingen 2023

Op 15 maart 2023 worden de Provinciale Staten Verkiezingen gehouden.

Hoe belangrijk is uw stem? Uw stem voor de Provinciale Staten is van groot belang! In ons dagelijks leven worden we voortdurend geconfronteerd met taken van de provincie. Belangrijke thema’s van de komende verkiezingen zijn wonen,  (openbaar) vervoer, groene omgeving en inclusiviteit. 

Samen met het netwerk Belangenbehartiging hebben we een Manifest voor een Seniorvriendelijke Provincie opgesteld. Aan de hand van de vier urgente thema’s biedt het concrete aanknopingspunten voor een seniorvriendelijk beleid en laat het zien dat en hoe een gezonde en leefbare provincie voor senioren mogelijk is.

Lees hier het Manifest.

Wat doet de provincie? Bekijk het hier.

 

Lees hier het artikel over de verkiezingen uit ons Magazine

 

Kies uw stemwijzer

Kies een van de onderstaande stemwijzers om u te helpen bij uw keuze:

www.mijnstem.nl

www.stemwijzer.nl

www.kieskompas.nl

 

Meer informatie op www.elkestemtelt.nl

Noodfonds Energie komt met Desktopversie

Het Noodfonds wordt sinds lancering door veel huishoudens gevonden maar een aanvraag doen is lastig. Ook omdat het alleen maar kan via een app op een smartphone.
Het Noodfonds is in gesprek met verschillende organisaties, waaronder Seniorenorganisatie KBO-PCOB, om te kijken hoe de aanvraag vriendelijker ingericht kan worden.
Om het aanvraagproces toegankelijker te maken en te voorzien in behoeften van de verschillende doelgroepen, wordt er gewerkt aan de lancering van een desktopversie van de aanvraag. Hierdoor kunnen mensen ook zonder smartphone en app een aanvraag indienen. Naar verwachting zal de desktopversie beschikbaar zijn vanaf eind februari.
De aanvraag kon in eerste instantie worden ingediend tot eind maart. Het Noodfonds heeft de indientermijn opgerekt. Nu is aanvragen mogelijk tot 30 april 2023 zodat er ook ruimte is voor mensen die via de desktop willen aanvragen.

Voor meer informatie en antwoorden op veel gestelde vragen, verwijzen we naar de website: noodfondsenergie.nl . Er kan contact worden opgenomen via het telefoonnummer 085-0881111 of via e-mail op info@noodfondsenergie.nl.

Zie ook: nieuwsbericht Noodfonds Energie moet toegankelijker.