Seniorencoalitie in actie: Pas de pensioenwet aan!

De Seniorencoalitie is een petitie gestart waarin aanpassingen worden geist aan de nieuwe pensioenwet. De Tweede Kamer behandelt het wetsvoorstel hoogstwaarschijnlijk nog vr het zomerreces, terwijl het nog aan alle kanten rammelt.

Het wetsvoorstel zoals het er nu ligt, is voor de ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM onacceptabel. Er zitten nog te veel losse eindjes aan. Meer informatie over de actie en de standpunten van de Seniorencoalitie over de nieuwe pensioenwet zijn te vinden op pasdepensioenwetaan.nl.

De Seniorencoalitie maakt zich in de eerste plaats zorgen over de koopkracht in de komende jaren, vr invoering van het nieuwe stelsel, de zogeheten transitieperiode. Naar verwachting is het nieuwe pensioenstelsel in 2027 in zijn geheel ingevoerd.

Het ziet ernaar uit dat later dit jaar een deel van de pensioenen voor het eerst in twaalf jaar kan worden gendexeerd. Dat is goed nieuws, maar volgend jaar of in 2026 kan de situatie heel anders zijn, omdat indexatie nog steeds afhankelijk is van de marktrente, die snel verandert.

In de petitie eist de Seniorencoalitie dat er vanaf nu gendexeerd wordt en dat dit ook de komende jaren mogelijk blijft. Pensioenfondsen hebben genoeg geld in kas. In het nieuwe stelsel is indexatie gebaseerd op rendementen, dat zou ook al in de transitieperiode moeten worden toegepast. Op deze manier kan in elk geval een deel van de opgelopen achterstand worden ingelopen. Want stap je straks met een slecht pensioen in het nieuwe stelsel, dan blijft het een slecht pensioen. Eenmaal in het nieuwe stelsel is het beloofde koopkrachtige pensioen nog niet geborgd in het wetsvoorstel zoals dat er nu ligt.

Een tweede eis is dat de grote pensioenpot van zon 1800 miljard euro eerlijk wordt verdeeld over de individuele pensioenpotjes van deelnemers. Hoe gaat dat proces verlopen? Het wetsvoorstel is er niet duidelijk over en dat stelt de Seniorencoalitie allerminst gerust.

Ten slotte eisen de ouderenorganisaties in de petitie dat gepensioneerden meer zeggenschap krijgen over hun pensioen, zowel in aanloop naar het nieuwe stelsel als in het nieuwe stelsel zelf. Het wetsvoorstel regelt niet meer dan ene papieren zeggenschap.

Het nieuwe pensioenstelsel is een stelselherziening van ongekende omvang met gevolgen voor alle gepensioneerden n toekomstige gepensioneerden in ons land. Dat moet niet snel even door de Tweede Kamer worden gedrukt, zoals nu dreigt.

De Seniorencoalitie wil de petitie vlak voor het debat over de pensioenwet aanbieden aan leden van de Tweede Kamer. De hele petitie is hier te vinden.

The post Seniorencoalitie in actie: Pas de pensioenwet aan! appeared first on KBO-PCOB.