Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze Europese wet regelt de bescherming van persoonsgegevens. Iedereen die namens KBO-PCOB met persoonsgegevens omgaat, heeft met deze regels te maken.

KBO provincie Utrecht werkt en beheert persoonsgegevens volgens de AVG regels 2018. Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden. Foto’s en andere persoonsgegevens worden niet opgenomen op de website zonder dat daar toestemming voor is gegeven door de betrokkenen. Foto’s en andere persoonsgegevens die met toestemming zijn geplaatst worden op verzoek van de betrokkenen direct verwijderd.

Een van de grote veranderingen in de AVG-regels is de wijze van e-mailen. In het document AVG en het versturen van mails kunt u lezen hoe het moet.

Hier kunt u het AVG-protocol van KBO Utrecht nalezen.

Meer informatie over de AVG Regels kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ter aanvulling verwijzen wij u naar ons Privacy Statement en Disclaimer.