Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Jaarverslagen

Jaarverslagen

In de jaarverslagen van KBO Provincie Utrecht vindt u de verantwoording over het beleid dat in het betreffende jaar is gevoerd. Het bevat een profiel van de vereniging, een visie van het bestuur en cijfers die betrekking hebben de organisatie. De jaarrekening maakt deel uit van het jaarverslag. Tevens vindt u in de jaarverslagen de uitwerking van het betreffende werkplan.

Op de website zijn onderstaande Jaarverslagen als PDF bestand opgenomen.

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017