Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Ons bestuur

Ons Bestuur

Het bestuur van KBO Provincie Utrecht is als volgt samengesteld. Elk bestuurslid heeft een eigen portefeuille en/of commissie waar het betreffende bestuurslid verantwoordelijk voor is. Informatie hierover is per mail op te vragen bij het secretariaat. bureaumanager@kboprovincieutrecht.nl

Samenstelling bestuur

Voorzitter (vacant)

Vicevoorzitter                          M.A.J. Landman (Marcel)         033-4321010              E. majlandman@gmail.com
                                                                                                  06-52058209

Secretaris                                M.A.J. Landman (Marcel)         033-4321010              E. majlandman@gmail.com
                                                                                                  06-52058209

Penningmeester  (vacant)

Bestuurslid                              C.N. de Graaff (Cornelis)         0343-520434               E. cngraaff@gmail.com
(penningmeester a.i.)                                                               06-25577130

Bestuurslid                              C.P. Stal (Cees)                       030-6378108               E. c.stal@kpnmail.nl
(Afdelingscontacten)


Bestuursondersteuning

Het bestuur wordt ondersteund door de Bureaumanager Marijke Schimmelpennink. Marijke is bereikbaar via e-mail
bureaumanager@kboprovincieutrecht.nl of info@kboprovincieutrecht.nl