Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Verslagen

Verslagen

Onder dit tabblad 'Verslagen' kunt u kennisnemen van de verslagen van de Algemene Ledenvergaderingen welke 2x per jaar worden gehouden, de verslagen van het Afdelingenoverleg dat eenmaal per maand wordt gehouden op de 2e donderdagmorgen. Vervolgens vindt u hier de jaarverslagen (verantwoording van het bestuur) Ook kunt u hier kennis nemen van het resultaat van de diverse kaderbijeenkomsten in 2018 en 2019.

Verslagen Algemene Ledenvergadering.

Verslagen Afdelingenoverleg.

Tevens vindt u hier de jaarverslagen van de vereniging.

Hier leest u de resultaten van de kaderbijeenkomsten.

Alle verslagen zijn opgeslagen als PDF bestand en te lezen met de Adobe Reader m.u.v. een aantal verslagen van de kaderbijeenkomsten. Deze zijn direct te lezen op de website.