KBO Utrecht gaat vanaf 2022 werken als een platform waarbinnen de afdelingen goed ondersteund worden. Hierbij maakt het platform optimaal gebruik van de diensten van KBO-PCOB. De verandering van een formeel bestuur naar een dienstverlenend platform zal tijd kosten. Voor deze transitie is een begeleidingscommissie in het leven geroepen. Tevens willen wij de samenwerking met PCOB op zowel provinciaal als gemeentelijk niveau verder uitbreiden.

Het werken met een platform wordt door de Begeleidingscommissie ondersteund.

De begeleidingscommissie bestaat uit de volgende personen

Tot op heden zijn de volgende netwerkgroepen opgericht. Indien u meer informatie wenst over een bepaald onderwerp, kunt u contact opnemen met de trekker van de netwerkgroep.