Bestuursleden Nieuwe Stijl

Marcel Landman (vice-voorzitter), Cees de Graaff (penningmeester a.i.) nemen op 13 april 2022 afscheid van KBO provincie Utrecht.

Dit moment wordt aangegrepen om een omslag te maken van het vertrouwde klassieke bestuursmodel naar een lichtere en dynamische bestuurslaag die beter aansluit bij en inspeelt op de leef- en belevingswereld van de senior van nu. We denken daarbij aan een klein kern- of bestuursteam met daaromheen een flexibele schil van netwerkgroepen op thema, taak of onderwerp waaraan mensen voor beperkte tijd of op projectbasis een bijdrage kunnen leveren.

Een ander belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren is het verder vormgeven van het op te richten provinciale platform Utrecht in samenwerking met de PCOB.

Nieuwe tijden vragen om een nieuwe aanpak en hier willen wij graag op inspelen. Wij zoeken dus 2 of 3 enthousiaste mensen die als ‘bestuurslid nieuwe stijl’ samen met de afdelingen de noodzakelijke verandering en de vernieuwing in beweging willen brengen én houden. Eigen inbreng en creativiteit is daarbij van harte welkom!

Als u interesse heeft of u kent iemand in uw omgeving die geschikt zou kunnen zijn, laat het dan alstublieft weten. We gaan dan graag met u in gesprek.

Indien u meer informatie wilt over deze vrijwilligersfunctie verzoeken wij u vriendelijk om vóór 16 februari te reageren. Dat kan door een mail te sturen naar info@kboprovincieutrecht.nl.