Wij maken ons sterk voor een krachtige positie van senioren in de samenleving.

Dat doen we zowel op gemeentelijk, provinciaal als op landelijk niveau vanuit vijf speerpunten: wonen, welzijn en zorg, veiligheid, koopkracht, digitalisering en zingeving.