Hulp bij uw belastingaangifte?
KBO Stad Utrecht helpt u graag.

Wanneer u hulp wilt bij het invullen van uw belastingaangifte of vragen hierover heeft, dan kunt u contact met ons opnemen per e-mail of een brief sturen aan de belasting coördinator van de
KBO-stad Utrecht.

Vermeld altijd uw lidmaatschap nummer, naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer. (LET OP, uw lidmaatschap kaart is per 1-1-2024 aangepast voor het oude nummer moet u een 6 invoeren )

Vanaf maart 2024 wordt dan contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak. Vanaf 2 maart 2024 kunt u ook telefonisch contact opnemen met de coördinator belastingservice.

 U kunt ook hulp krijgen bij het aanvragen van zorg en huurtoeslag.

Voor de hulp bij het invullen betaalt u, net als in voorgaande jaren, een kleine bijdrage voor de te maken kosten. De hoogte is afhankelijk van uw inkomen en/of vermogen en uw lidmaatschap.

De bijdrage is voor dit jaar gesteld op  € 15,00 met partner € 20,00.

Voor ouderen vanaf 65 jaar geldt voor een alleenstaande een inkomensgrens van € 35.000,= en voor gehuwden/partners en samenwonenden een inkomensgrens van  €55.000,= per jaar.

Coördinator belastingservice:

Joyce Tjoa,
E-mail: belastingservice@kbostadutrecht.nl
Telefoon: 030-251 37 30