Belastingservice

Naar verluidt is een voormalige HUBA (hulp bij
belastingaangifte) gestopt met de hulp. Mocht uw
HUBA nog geen contact met u hebben opgenomen en
wilt u wel hulp hebben bij uw aangifte, wacht dan niet
tot 1 mei, maar neem tijdig contact op met onze
penningmeester Nico Machiels, telefoon 0318 520724.
Natuurlijk geldt dit ook voor alle andere leden, die hulp
willen bij de aangifte. Bedenk daarbij, dat AOW’ers
met een klein pensioen al gauw in aanmerking komen
voor teruggave van belasting. De HUBA’s willen u daar
graag bij helpen. Ook bij zorgtoeslag en/of huurtoeslag.
Veel mensen laten zorgtoeslag liggen, omdat zij denken,
dat ze er niet voor in aanmerking komen.

De aangifte Inkomstenbelasting en aanvraag/aanpassing Zorg-, Huurtoeslag

Dit jaar kunnen onze leden weer gebruik maken van de plaatselijke belastingservice, ook wel belastinginvulhulp, voor het doen van aangifte inkomstenbelasting.
Bij het verwerken van de belastingaangifte wordt er, voor zover van toepassing, ook gekeken naar uw toeslagen, klopt het nog, of is een aanpassing gewenst?

Bent u lid en heeft u een (urgente) hulpvraag buiten de aangifte periode, neem dan contact op met de bij u bekende belastinginvulhulp, of stel uw vraag via de secretaris, wij zijn er altijd voor u.
Bent u nog geen lid, stel uw belastingaangifte- of toeslagen vraag via de secretaris.
Wanneer binnen onze mogelijkheden en gewenst dan kunt ook geholpen worden, mits u per direct lid wordt.

Voorwaarden

De belasting invulhulp is bestemd voor gepensioneerde leden, er geldt wel een globale inkomensgrens:

  • voor een alleenstaande: € 40.000,00 en
  • voor gehuwden/samenwonenden: € 60.000,00.

De leden die vorig jaar door ons zijn geholpen zullen door de bij hen bekende invulhulp worden benaderd. De belasting invulhulp werkt op basis van vrijwilligheid, onze service is gratis. Wel worden de gemaakte onkosten zoals reis-, kopieer- en printkosten in rekening gebracht. Deze onkostenvergoeding bedraagt maximaal € 10,00 per adres, bij langere reisafstanden kan hiervan afgeweken worden.

Machtigingscode

De belasting invulhulp gebruikt programmatuur van de belastingdienst. Om de aangifte per computer te kunnen openen, invullen, ondertekenen en versturen is de per cliënt persoonlijke machtigingscode nodig. Wanneer u het afgelopen jaar door middel van een machtigingscode bent geholpen, ontvangt u voor dit jaar weer een machtigingscode. De hulpvrager ontvangt deze machtigingscode op het huisadres per brief van de Belastingdienst. Bent u met zijn tweeën, dan ontvangt uw partner, indien nodig, ook een eigen machtigingscode. De belasting invulhulp heeft deze (beide) machtigingscode(s) nodig. U kunt deze van te voren doorgeven aan de invulhulp.

 

Wanneer

Vanaf 1 maart stelt de belastingdienst de programmatuur beschikbaar en kan de invulhulp voor u aan de slag, de aangifte moet voor 1 mei ingezonden zijn, of er kan eenvoudig uitstel gevraagd worden tot september. Het is mogelijk dat de invulhulp al eerder bij u langskomt om de benodigde informatie alvast te inventariseren. Ook kan de cliënt, wanneer alle informatie al beschikbaar is, zelf in februari al contact opnemen met de bij hem bekende invulhulp.
Voor het maken van een eerste – nieuwe afspraak voor belasting invulhulp kunnen leden contact opnemen met het secretariaat van de plaatselijke afdeling.

Dieet

Volgt u een dieet en wilt u dat fiscaal opvoeren als aftrekpost, dan moet u op tijd de van toepassing zijnde Dieetverklaring door uw huisarts of diëtist laten invullen en laten ondertekenen. Zonder de dieetverklaring kan de invulhulp uw dieet niet meenemen in de belastingaangifte. Het formulier dieetverklaring is via uw belasting  invulhulp verkrijgbaar. Het formulier staat ook op de site van de belastingdienst.

 

Aftrekposten

Geeft u aan goede doelen, giften, dan is het deel boven de drempel ook als aftrekpost op te voeren, net als bepaalde zorgkosten (vervoerskosten voor uw eigen zorg, ziekenhuisbezoek, kilometers eigen vervoer, zelf betaalde medicijnen (op voorschrift) etc., niet het eigen risico. Om het de belasting invulhulp wat gemakkelijker te maken kunt u misschien een en ander al vooraf inventariseren.

Coördinator

Nico Machiels

e-mail: nhmachiels@ziggo.nl

T: 0318 520724

Huba’s

Nico Machiels, T: 0318 520724

Gerard Nettenbreijers, T: 0318 519853

Adri Zwanenburg, T: 0318 514425